23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 195-609885
Offentliggjort
10.10.2023
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Viborg kommune

Udbud af El-kørestole til Jysk Fællesindkøb


Viborg kommune

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Viborg kommune
CVR-nummer: 29189846
Postadresse: Prinsens Alle 5
By: Viborg
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Postnummer: 8800
Land: Danmark
Kontaktperson: Anne Husum Mikkelsen
E-mail: ahmi@viborg.dk
Telefon: +45 87878787
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.viborg.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Favrskov Kommune
CVR-nummer: 29189714
Postadresse: Skovvej 20
By: Hinnerup
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 8382
Land: Danmark
E-mail: indkoeb@favrskov.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.favrskov.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Mariagerfjord Kommune
CVR-nummer: 29189455
Postadresse: Ndr. Kajgade 1
By: Hobro
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 9500
Land: Danmark
E-mail: indkob@mariagerfjord.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.mariagerfjord.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Norddjurs Kommune
CVR-nummer: 29189986
Postadresse: Torvet 3
By: Grenå
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 8500
Land: Danmark
E-mail: indkoeb@norddjurs.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.norddjurs.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Rebild Kommune
CVR-nummer: 29189463
Postadresse: Hobrovej 88
By: Støvring
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 9530
Land: Danmark
E-mail: indk@rebild.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.rebild.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Skanderborg Kommune
CVR-nummer: 29189633
Postadresse: Skanderborg Fælles 1
By: Skanderborg
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 8660
Land: Danmark
E-mail: indkob@skanderborg.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.skanderborg.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Skive Kommune
CVR-nummer: 29189978
Postadresse: Torvegade 10
By: Skive
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 7800
Land: Danmark
E-mail: indkob@skivekommune.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.skive.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Syddjurs Kommune
CVR-nummer: 29189978
Postadresse: Lundbergsvej 2
By: Ebeltoft
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 8400
Land: Danmark
E-mail: indkob@syddjurs.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.syddjurs.dk
I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
Kontrakten tildeles af en indkøbscentral
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.comdia.com/viborg-kommune/tenderinformationshow.aspx?Id=140896
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af El-kørestole til Jysk Fællesindkøb

Sagsnr.: 140896
II.1.2) Hoved-CPV-kode
33193000 Invalidekøretøjer, kørestole og tilhørende anordninger
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører indkøb og levering af el-kørestole fordelt på 3 delaftaler.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 5 800 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 1 - Elkørestol, primært til indendørs brug (Klasse A, B)

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33193000 Invalidekøretøjer, kørestole og tilhørende anordninger
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK041 Vestjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Se venligst bilag 2 - Kravspecifikation samt bilag 3 - Tilbudsliste for nærmere information. Den forventede omsætning er ikke bindende for ordregiver.Den samlede maksimale værdi pr. delaftale er beregnet ud fra ordregivers anslåede værdi + 50 %. Dette begrundet i en stor usikkerhed i den demografiske udvikling i kommunerne, sundhedskriser mv.Den maksimale værdi i alt vil være 8.700.000 og pr. delaftale vil det være: Delaftale 1: 1.800.000, Delaftale 2: 4.500.000 og Delaftale 3: 2.400.000.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1 200 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Aftalen kan forlænges 2 gange til en samlet varighed på 24 måneder, og en maksimal aftalelængde på 48 måneder. Opsigelsesvilkår fremgår af aftalens pkt. 3.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 2 - Centerdrevet elkørestol, til indendørs og udendørs brug (klasse B)

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33193000 Invalidekøretøjer, kørestole og tilhørende anordninger
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK041 Vestjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Se venligst bilag 2 - Kravspecifikation samt bilag 3 - Tilbudsliste for nærmere information. Den forventede omsætning er ikke bindende for ordregiver.Den samlede maksimale værdi pr. delaftale er beregnet ud fra ordregivers anslåede værdi + 50 %. Dette begrundet i en stor usikkerhed i den demografiske udvikling i kommunerne, sundhedskriser mv.Den maksimale værdi i alt vil være 8.700.000 og pr. delaftale vil det være: Delaftale 1: 1.800.000, Delaftale 2: 4.500.000 og Delaftale 3: 2.400.000.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 3 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i dage: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Aftalen kan forlænges 2 gange til en samlet varighed på 24 måneder, og en maksimal aftalelængde på 48 måneder. Opsigelsesvilkår fremgår af aftalens pkt. 3.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 3 – Forhjulstrukket elkørestol, til indendørs og udendørs brug (klasse B)

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33193000 Invalidekøretøjer, kørestole og tilhørende anordninger
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK041 Vestjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Se venligst bilag 2 - Kravspecifikation samt bilag 3 - Tilbudsliste for nærmere information. Den forventede omsætning er ikke bindende for ordregiver.Den samlede maksimale værdi pr. delaftale er beregnet ud fra ordregivers anslåede værdi + 50 %. Dette begrundet i en stor usikkerhed i den demografiske udvikling i kommunerne, sundhedskriser mv.Den maksimale værdi i alt vil være 8.700.000 og pr. delaftale vil det være: Delaftale 1: 1.800.000, Delaftale 2: 4.500.000 og Delaftale 3: 2.400.000.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1 600 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Aftalen kan forlænges 2 gange til en samlet varighed på 24 måneder, og en maksimal aftalelængde på 48 måneder. Opsigelsesvilkår fremgår af aftalens pkt. 3.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Leverandøren er i hele rammeaftalens løbetid forpligtet til at opretholde en erhvervs- og produktansvarsforsikring med en dækningssum på minimum 5 mio. kr. pr. år. Leverandøren skal på Ordregiverens anmodning godtgøre forsikringens eksistens og omfang.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 14/11/2023
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 14/11/2023
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Tilbudsgiver må ikke være omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 134a, § 135, stk. 1-3 og § 136. Derudover må Tilbudsgiver ikke være omfattet af de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1-5. Før beslutning om tildeling af kontrakten vil Ordregiver indhente dokumentation for oplysningerne i ESPD, i henhold til udbudslovens § 151, fra den Tilbudsgiver, som Ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten. Ordregiver vil indhente følgende dokumentation: - Vedr. udelukkelsesgrunde: Gyldig serviceattest eller tilsvarende dokumentation for udenlandske Tilbudsgivere, jf. udbudslovens § 153. Serviceattesten må maksimalt være 6 måneder gammel regnet fra tilbudsfristen. Krav vedrørende dokumentation af ESPD gælder ligeledes for konsortiedeltagere og støttende virksomheder.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: http://www.klfu.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf.lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens §2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.I andre situationer skal klage over udbud, jf.lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.2) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf.udbudslovens § 185, stk. 2.Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill - perioden, jf.lovens § 6, stk. 4.I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill - perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf.lovens § 12, stk. 1.Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på: www.erhvervsstyrelsen.dk.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
05/10/2023

Send til en kollega

0.047