23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 194-606450
Offentliggjort
09.10.2023
Udbudstype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Region Hovedstaden

Levering, installation og idriftsættelse af bevægelige operationslejer til robotkirurgi


Region Hovedstaden

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Hovedstaden
CVR-nummer: 29190623
Postadresse: Kongens Vænge 2
By: Hillerød
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 3400
Land: Danmark
Kontaktperson: Kasper Færgemann
E-mail: kasper.qvist.faergemann@regionh.dk
Telefon: +45 20573433
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.regionh.dk/
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
Non empty span 2-->II.1.1) Betegnelse:

Levering, installation og idriftsættelse af bevægelige operationslejer til robotkirurgi

Sagsnr.: 23054707
II.1.2) Hoved-CPV-kode
33192230 Operationsborde
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Levering, installation og idriftsættelse af 2 stk. bevægelige operationslejer til Intuitive da Vinci Xi robot, samt option på yderligere 1 stk. bevægeligt operationsleje til levering, installation og idriftsættelse.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 3 550 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33192000 Møbler til medicinsk brug
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Levering, installation og idriftsættelse af 2 stk. bevægelige operationslejer til Intuitive da Vinci Xi robot, samt option på yderligere 1 stk. bevægeligt operationsleje til levering, installation og idriftsættelse.

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Option på levering, installation og idriftsættelse af yderligere 1

stk. bevægeligt operationsleje, udover de 2 stk. til umiddelbar

levering.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
  • Kun en bestemt økonomisk aktør kan levere de pågældende bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser af følgende årsag:
    • manglende konkurrence af tekniske årsager
Forklaring:

Region Hovedstaden ønsker at indkøbe 3 stk. bevægelige lejer (TruSystem 7000 dv), heraf det ene på option, som er fuldt ud kompatible med anvendelse af robotten da Vinci Xi fra Intuitive Surgical. Integrationen mellem TruSystem 7000 dv lejet og da Vinci Xi robotten udnytter den fulde funktionalitet i da Vinci Xi robotten og muliggør en række specialiserede procedurer, hvor bevægelserne af lejet følger robotten og kirurgens bevægelser. Det indbefatter bl.a. behovet for, at operationslejet under en procedure kan gå i Trendelenburg, uden at robotten skal frakobles. Region Hovedstaden har ikke kendskab til, at denne kompatibilitet og funktionalitet tilbydes af andre aktører på markedet.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
04/10/2023
V.2.2) Oplysninger om tilbud</span>
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Simonsen & Weel A/S
CVR-nummer: 13093032
Postadresse: Vejleåvej 66
By: Ishøj
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2635
Land: Danmark
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 3 550 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: http://www.klfu.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Ordregiver agter at indgå aftalen 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor denne bekendtgørelse er offentliggjort.

Nærværende bekendtgørelse følges op af bekendtgørelse om indgået kontrakt.

Klage herover skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelse om indgået kontrakt er blevet offentliggjort, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 3.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
04/10/2023

Send til en kollega

0.063