23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 193-605189
Offentliggjort
06.10.2023
Udbudstype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Region Syddanmark

Løsning til robot assisteret kirurgisk indsættelse af knæ- og hofte-alloplastikker


Region Syddanmark

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Syddanmark
CVR-nummer: 29190909
Postadresse: Damhaven 12
By: Vejle
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
Postnummer: 7100
Land: Danmark
Kontaktperson: Karsten Kirkegaard
E-mail: kk@rsyd.dk
Telefon: +45 29201909
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.regionsyddanmark.dk
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Løsning til robot assisteret kirurgisk indsættelse af knæ- og hofte-alloplastikker

II.1.2) Hoved-CPV-kode
33100000 Medicinsk udstyr
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Anskaffelse af Mako platform med procedureplanlægning og 2 robotenheder til robotassisteret kirurgisk isættelse af knæalloplastikker (total & partiel artroplastik) og hoftealloplastikker (total artroplastik) inklusiv nødvendige instrumentsæt, supporttjenester, implantater og øvrige forbrugsartikler.

Der laves en 4 årlig aftale med option på forlængelse i yderligere 3 x 12 måneder. Kapaciteten af Mako platformen med 2 robotenheder vil være op til 1.400 knæ- og hofte-alloplastikker pr. år.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 110 000 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33183100 Ortopædiske implantater
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
Hovedudførelsessted:

Vejle Sygehus

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Anskaffelse af Mako platform med procedureplanlægning og 2 robotenheder til robotassisteret kirurgisk isættelse af knæalloplastikker (total & partiel artroplastik) og hoftealloplastikker (total artroplastik) inklusiv nødvendige instrumentsæt, supporttjenester, implantater og øvrige forbrugsartikler.

Der laves en 4 årlig aftale med option på forlængelse i yderligere 3 x 12 måneder. Kapaciteten af Mako platformen med 2 robotenheder vil være op til 1.400 knæ- og hofte-alloplastikker pr. år.

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
  • Kun en bestemt økonomisk aktør kan levere de pågældende bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser af følgende årsag:
    • manglende konkurrence af tekniske årsager
Forklaring:

Ordregiver agter at indgå kontakt med Stryker Danmark om levering af Mako SmartRobotics med 2 robotenheder inklusiv supporttjenester, implantater og øvrige forbrugsartikler til Vejle Sygehus, da Stryker Danmark er den eneste leverandør som pt. har CE-mærkede løsninger til robotassisteret kirurgisk isættelse af såvel totale knæalloplastikker, partielle knæalloplastikker og totale hoftealloplastikker.

Anvendelsen af samme tekniske platform til robot assisteret kirurgisk indsættelse af totale knæalloplastikker, partielle knæalloplastikker og totale hoftealloplastikker er essentiel, da det sikrer Vejle Sygehus den største fleksibilitet og de bedste muligheder for at give flest mulige knæ- og hoftepatienter på Vejle Sygehus forbedrede patientoutcome i form af lavere revisionsrater og bedre patientrapporterede outcome.

Mako SmartRobotics platformen til robot assisteret kirurgisk indsættelse af totale knæalloplastikker, partielle knæalloplastikker og totale hoftealloplastikker reducerer endvidere væsentligt risiciene for at beskadige patienternes bløddele under operationerne.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

Betegnelse:

Løsning til robot assisteret kirurgisk isættelse af knæ - og hofte-alloplastikker

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
16/08/2023
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Stryker Danmark
By: København C
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Land: Danmark
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 110 000 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Har ordregiveren fulgt proceduren i lov om Klagenævnet for Udbud § 4, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse indgives til klagenævnet inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.

Samtidig med klagens fremsendelse til klagenævnet skal klageren sende (evt. pr. e-mail) en kopi af klagen med bilag til ordregiveren. Klagenævnet har brug for at vide, om klageren har underrettet ordregiveren, og klageren skal derfor sende kopi af underretningen af ordregiveren til klagenævnet.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: https://www.kfst.dk/
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
02/10/2023

Send til en kollega

0.047