23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 188-585047
Offentliggjort
29.09.2023
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Køge Kommune

Indkøb og tilpasning af brystproteser til FUS - Genudbud


Køge Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Køge Kommune
CVR-nummer: 29189374
Postadresse: Torvet 1
By: Køge
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Postnummer: 4600
Land: Danmark
Kontaktperson: Ulla Skovgaard Christiansen
E-mail: ulla.christiansen@koege.dk
Telefon: +45 23259121
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.koege.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Faxe Kommune
CVR-nummer: 29188475
By: Haslev
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Land: Danmark
E-mail: ulla.christiansen@koege.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.faxekommune.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Greve Kommune
CVR-nummer: 44023911
By: Greve
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Land: Danmark
E-mail: ulla.christiansen@koege.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.greve.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Guldborgsund Kommune
CVR-nummer: 29188599
By: Nykøbing Falster
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Land: Danmark
E-mail: ulla.christiansen@koege.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.guldborgsund.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Holbæk Kommune
CVR-nummer: 29189447
By: Holbæk
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Land: Danmark
E-mail: ulla.christiansen@koege.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.holbaek.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Kalundborg Kommune
CVR-nummer: 29189595
By: Kalundborg
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Land: Danmark
E-mail: ulla.christiansen@koege.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.kalundborg.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Køge Kommune
CVR-nummer: 29189374
By: Køge
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Land: Danmark
E-mail: ulla.christiansen@koege.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.koege.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Lejre Kommune
CVR-nummer: 29188548
By: Hvalsø
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Land: Danmark
E-mail: ulla.christiansen@koege.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.lejre.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Næstved Kommune
CVR-nummer: 29189625
By: Næstved
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Land: Danmark
E-mail: ulla.christiansen@koege.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.naestved.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Odsherred Kommune
CVR-nummer: 29188459
By: Højby
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Land: Danmark
E-mail: ulla.christiansen@koege.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.odsherred.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Ringsted Kommune
CVR-nummer: 18957981
By: Ringsted
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Land: Danmark
E-mail: ulla.christiansen@koege.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.ringsted.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Roskilde Kommune
CVR-nummer: 29189404
By: Roskilde
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Land: Danmark
E-mail: ulla.christiansen@koege.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.roskilde.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Slagelse Kommune
CVR-nummer: 29188505
By: Slagelse
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Land: Danmark
E-mail: ulla.christiansen@koege.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.slagelse.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Solrød Kommune
CVR-nummer: 68534917
By: Solrød Strand
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Land: Danmark
E-mail: ulla.christiansen@koege.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.solrod.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Sorø Kommune
CVR-nummer: 29189994
By: Sorø
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Land: Danmark
E-mail: ulla.christiansen@koege.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.soroe.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Stevns Kommune
CVR-nummer: 29208654
By: Store Heddinge
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Land: Danmark
E-mail: ulla.christiansen@koege.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.stevns.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Vordingborg Kommune
CVR-nummer: 29189676
By: Vordingborg
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Land: Danmark
E-mail: ulla.christiansen@koege.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.vordingborg.dk
I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I tilfælde af fælles udbud, der involverer forskellige lande – gældende national lovgivning vedrørende udbud:

Dette fælles udbud omfatter udelukkende de 16 kommuner, alle danske, der er medlemmer af Fællesudbud Sjælland (FUS).

I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=380260&B=FUS
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=380260&B=FUS
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Indkøb og tilpasning af brystproteser til FUS - Genudbud

Sagsnr.: 2023-016485
II.1.2) Hoved-CPV-kode
33184400 Brystproteser
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Køge Kommune invitere hermed interesserede tilbudsgivere til at byde på Fællesudbud Sjælland (FUS) udbud af brystproteser. FUS er et indkøbsfællesskab, bestående af 16 kommuner, der i samarbejde, gennemfører fælles udbud og skaber fælles rammer for indkøb. FUS-samarbejdet repræsenterer i alt 761.000 borgere. Udbuddet vedrører indkøb, tilpasning og levering af brystproteser. Aftalen er omfattet af serviceloven og borgerenes frie valg. Derfor kan der ikke garanteres en bestemt opgavetyngde, da det dels er afhængig af, hvor mange borgere der visiteres og dels af, borgerens konkrete valg af leverandør. Aftalen skal derfor betragtes som et tilbud til den enkelte visiterede borger.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 13 070 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Indkøb og tilpasning af brystproteser til FUS - Genudbud

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33184400 Brystproteser
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Hovedudførelsessted:

Sjælland

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 1 omfatter indkøb og tilpasning af brystproteser til:

Greve Kommune

Køge Kommune

Lejre Kommune

Roskilde Kommune

Solrød Kommune

Stevns Kommune

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 40
Kvalitetskriterium - Navn: Service / Vægtning: 20
Pris - Vægtning: 40
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 4 900 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/01/2024
Slut: 31/12/2027
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Der kan afgives tilbud på én , to eller alle delaftaler.

Tilbudsprisen skal være den samme i alle tilbudte delaftaler.

Maksimal værdi eksklusive moms: 5.450.000 DKK

Der indgås kontrakt med én leverandør pr. delaftale.

Der kan indgås kontrakt på flere delaftaler med samme leverandør.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Indkøb og tilpasning af brystproteser til FUS

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33184400 Brystproteser
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Hovedudførelsessted:

Sjælland

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 2 omfatter indkøb og tilpasning af brystproteser til:

Faxe Kommune

Guldborgsund Kommune

Næstved Kommune

Ringsted Kommune

Sorø Kommune

Vordingborg Kommune

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 40
Kvalitetskriterium - Navn: Service / Vægtning: 20
Pris - Vægtning: 40
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 4 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/01/2024
Slut: 31/12/2027
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Der kan afgives tilbud på én , to eller alle delaftaler.

Tilbudsprisen skal være den samme i alle tilbudte delaftaler.

Maksimal værdi eksklusive moms: 4.600.000 DKK

Der indgås kontrakt med én leverandør pr. delaftale.

Der kan indgås kontrakt på flere delaftaler med samme leverandør.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Indkøb og tilpasning af brystproteser til FUS

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33184400 Brystproteser
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Hovedudførelsessted:

Sjælland

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 3 omfatter indkøb og tilpasning af brystproteser til:

Holbæk Kommune

Kalundborg Kommune

Odsherred Kommune

Slagelse Kommune

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 40
Kvalitetskriterium - Navn: Service / Vægtning: 20
Pris - Vægtning: 40
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 4 170 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/01/2024
Slut: 31/12/2027
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Der kan afgives tilbud på én , to eller alle delaftaler.

Tilbudsprisen skal være den samme i alle tilbudte delaftaler.

Maksimal værdi eksklusive moms: 4.840.000 DKK

Der indgås kontrakt med én leverandør pr. delaftale.

Der kan indgås kontrakt på flere delaftaler med samme leverandør.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Ingen særlige krav.

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ingen særlige krav.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ingen særlige krav.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 27/10/2023
Tidspunkt: 08:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 26/04/2024
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 27/10/2023
Tidspunkt: 08:01
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Der vil ikke være offentlig adgang til åbning af bud.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

Fire år

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Udbuddet gennemføres af Køge Kommune på vegne af Fællesudbud Sjælland (FUS), bestående af:

Faxe Kommune

Greve Kommune

Guldborgsund Kommune

Holbæk Kommune

Kalundborg Kommune

Køge Kommune

Lejre Kommune

Næstved Kommune

Odsherred Kommune

Ringsted Kommune

Roskilde Kommune

Slagelse Kommune

Solrød Kommune

Sorø Kommune

Stevns Kommune

Vordingborg Kommune

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: http://klfu.dk
VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 45
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: https://www.kfst.dk/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov nr. 492 af 12.5.2010, ændret ved lov nr. 511 af 27.5.2013

om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. gælder følgende frister for indgivelse

af klage: klager til Klagenævnet for Udbud skal være indgivet inden 45 dage

efter offentliggørelse af bekendtgørelse om indgået kontrakt, jf. lovens § 7, stk.

2. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor offentliggørelse er sket.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal

klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til

Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er Konkurrence- og

Forbrugerstyrelsen indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 3, stk.1. I

tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skalklageren tillige angive,

hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: http://klfu.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
26/09/2023

Send til en kollega

0.063