23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 183-569723
Offentliggjort
22.09.2023
Udbudstype
Forhåndsmeddelelse

Udbyder

Region Sjælland

Drift af omsorgscenter for hjemløse i Region Sjælland


Region Sjælland

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er en indkaldelse af tilbud

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Sjælland
CVR-nummer: 29190658
Postadresse: Alleen 15
By: Sorø
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Postnummer: 4180
Land: Danmark
Kontaktperson: Susanne Jensen
E-mail: sujens@regionsjaelland.dk
Telefon: +45 21566327
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.regionsjaelland.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/137394
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=379646&B=RS
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=379646&B=RS
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Drift af omsorgscenter for hjemløse i Region Sjælland

II.1.2) Hoved-CPV-kode
85000000 Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Formålet er at etablere og drifte et omsorgscenter for hjemløse og derved mindske den sociale ulighed i sundhed i Region Sjælland, ved at give nogle af regionens mest sårbare et behandlingstilbud, der matcher deres behov. Omsorgscenteret i Region Sjælland skal rumme hjemløse med akut plejebehov primært efter indlæggelse på regionens sygehuse. I omsorgscentrene er ansat fagpersonale, som er til stede alle hverdage i dagtimerne, men om aftenen og weekender er det frivillige, som er til stede på omsorgscentret.

Sourcing strategi: Drift af omsorgscenter outsources

Indkøbsstrategi: Kontraktens genstand er, at hele driften af omsorgscenteret outsources og medfinansieres af regionen, der stiller en ejendom til rådighed, der udlejes til aftalepartneren. Aftalepartneren forventes at levere følgende: 2 certificerede sygeplejersker, 1 socialrådgiver, frivillige, Kost og logi til gennemsnitligt 10 hjemløse., Pleje og rådgivning samt Socialt samvær.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
85320000 Socialt arbejde
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK02 Sjælland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Formålet er at etablere og drifte et omsorgscenter for hjemløse i regionen og derved mindske den sociale ulighed i sundhed i Region Sjælland ved at give nogle af regionens mest sårbare et behandlingstilbud, der matcher deres behov. Baggrund Den 4. april 2022 behandlede Det Nære Sundhedsudvalg en sag om forslag om at etablere et omsorgscenter for hjemløse i risiko for indlæggelse eller genindlæggelse. Forslaget blev fremsat efter, at Røde Kors havde rettet henvendelse til Region Sjælland med et ønske om samarbejde om at etablere et omsorgscenter i Region Sjælland for hjemløse med akut plejebehov efter samme model, som Røde Kors allerede driver center i henholdsvis København, Aarhus og Middelfart. I omsorgscentrene er ansat fagpersonale, som er til stede alle hverdage i dagtimerne, men om aftenen og weekender er det frivillige fra Røde Kors, som er til stede på omsorgscentret. etablering af et omsorgscenter for hjemløse i Region Sjælland med 10 pladser. Sourcing strategi: Drift af omsorgscenter outsources Indkøbsstrategi: Kontraktens genstand er, at hele driften af omsorgscenteret outsour-ces og medfinansieres af regionen, der stiller en ejendom til rådighed, der udlejes til af-talepartneren. Aftalepartneren forventes at levere følgende: 2 certificerede sygeplejer-sker, 1 socialrådgiver, frivillige. Kost og logi til gennemsnitligt 10 hjemløse. Pleje og råd-givning. Socialt samvær.

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 60
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

2x12 måneder

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
II.2.11) Oplysninger om optioner
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Regionen inviterer til markeds dialog i forbindelse med afdækning af om der er aktører der kunne have interesse i at byde på udbud af drift af omsorgscenter.

Hvis dialog ønskes da kontakt:

Susanne Normann Jensen - E-mail sujens@regionsjaelland.dk

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af interessetilkendegivelser
Dato: 02/10/2023
Tidspunkt: 09:00
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.5) Planlagt startdato for tildelingsprocedurerne:

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnerens Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: http://www.klfu.dk
VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: NA
By: NA
Land: Danmark
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Ved et udbud med prækvalifikation efter udbudsloven, forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal en klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens afsendelse af underretning om prækvalifikation.

Andre klager over udbud eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakter, omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal være indgivet til klagenævnet inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.

Klager over indgåelse af en rammeaftale efter udbudsloven (afsnit II, III og §§ 191 og 192), forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal være indgivet til klagenævnet inden 6 måneder regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

Klager over indgåelse af en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal være indgivet til klagenævnet inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

Samtidig med klagens fremsendelse til Klagenævnet for Udbud skal klageren sende en kopi af klagen med bilag til Ordregiveren, gerne pr. e-mail.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
19/09/2023

Send til en kollega

0.062