23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 181-565579
Offentliggjort
20.09.2023
Udbudstype
Forhåndsmeddelelse

Udbyder

Region Nordjylland

Høring vedr. udbud af laboratorie forbrugsartikler


Region Nordjylland

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Nordjylland
CVR-nummer: 29190941
Postadresse: Niels Bohrs Vej 30
By: Aalborg Ø
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Postnummer: 9220
Land: Danmark
Kontaktperson: Rune Enemark
E-mail: r.enemark@rn.dk
Telefon: +45 20265984
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.rn.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/252785
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=379324&B=REGIONNORD
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Høring vedr. udbud af laboratorie forbrugsartikler

Sagsnr.: U182MDE20
II.1.2) Hoved-CPV-kode
33000000 Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Høring vedr. udbud af laboratorie forbrugsartikler.

Region Nordjylland ønsker at gennemføre høring vedr. kommende udbud af laboratorie forbrugsartikler.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33100000 Medicinsk udstyr
33696500 Laboratoriereagenser
33790000 Laboratorieartikler, hygiejniske eller farmaceutiske artikler, af glas
33793000 Laboratorieartikler af glas
38000000 Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller)
42931100 Laboratoriecentrifuger og tilbehør
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Høring vedr. udbud af laboratorie forbrugsartikler

Dette udbud forventes af indeholde følgende delaftaler:

Delaftale 1: Pipette transfer

Delaftale 2: Fryseæske

Delaftale 3: Dækglas

Delaftale 4: Petriskål

Delaftale 5: Petriskål til IVF - Celledyrkning

Delaftale 6: Præparatbakke til objektglas

Delaftale 7: Vitrifications strå

Delaftale 8: Filterpapir

Delaftale 9: Centrifugerør

Delaftale 10: Mikrocentrifugerør

Delaftale 11: Cryorør

Delaftale 12: Mikrorør

Delaftale 13: PCR rør

Delaftale 14: Kapillærør/ Hårrør

Delaftale 15: Urinprøveglas

Delaftale 16: Urincontainer, vakuumstuds & urinprøverør

Delaftale 17: Plastdunk

Delaftale 18: Plastikflaske

Delaftale 19: Spand og bæger til Pai

Delaftale 20 : Ekspektoratæske

Delaftale 21: Transportcontainer t/fæces

II.2.14) Yderligere oplysninger
II.3) Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
13/11/2023

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

I forbindelse med udbudsprocessen ønskes afholdt en høringsrunde for at sikre, at der ikke udelukkes gode tilbud pga. uhensigtsmæssige krav. Vi indbyder alle potentielle tilbudsgivere til at gennemgå det vedlagte materiale, og fremsende høringssvar med kommentarer om fundne uhensigtsmæssigheder samt forslag til forbedringer.

Høringssvar vil blive behandlet af ordregivers indkøbsafdeling og brugergruppe mht. om høringssvarene giver anledning til ændringer i det pågældende materiale.

Høringsmaterialet er tilgængelig på linket, som er angivet under pkt. I.3)

Høringssvar bedes fremsendt senest d. 3 Oktober via EU-supply eller per mail til r.enemark@rn.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
15/09/2023

Send til en kollega

0.047