23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 171-537679
Offentliggjort
06.09.2023
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

AMGROS I/S

Genudbud af Skyllevæsker/GAG-replenishers


AMGROS I/S

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: AMGROS I/S
CVR-nummer: 1447 9880
Postadresse: Dampfærgevej 27-29
By: København Ø
NUTS-kode: DK0 Danmark
Postnummer: 2100
Land: Danmark
Kontaktperson: Pernille Haugaard
E-mail: pah@amgros.dk
Telefon: +45 53746626
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.amgros.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/284126
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=377883&B=AMGROS
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=377883&B=AMGROS
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Genudbud af Skyllevæsker/GAG-replenishers

II.1.2) Hoved-CPV-kode
33100000 Medicinsk udstyr
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Genudbud af delaftale 15,16,17 og 18 fra tidligere udbud 2022/S 162-460645. Udbuddet gennemføres af Amgros I/S på vegne af de 5 regioner, idet Amgros er et interessentselskab med de 5 regioner som interessenter.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 18 720 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Genudbud af Skyllevæsker/GAG-replenishers

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33100000 Medicinsk udstyr
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Sterilt vand - pose - 1000ml

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Brugervenlighed / Vægtning: 45
Kvalitetskriterium - Navn: Miljø / Vægtning: 15
Pris - Vægtning: 40
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 6 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

De i udbuddet deltagende regioner kan samlet under delkontrakt 15 i kontraktperioden

maksimalt indkøbe 795.000 stk af produktet. Anslåede mængde i kontraktperioden er 640.000 stk.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 16

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33100000 Medicinsk udstyr
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Natrium-hyaluronat 2 mg/ml - Sprøjte - 20 ml

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 6 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

De i udbuddet deltagende regioner kan samlet under delkontrakt 16 i kontraktperioden maksimalt indkøbe 20.000 styk af Produktet. Anslået mængde i kontraktperioden er 16.000 stk.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 17

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33100000 Medicinsk udstyr
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Natrium-kondroitinsulfat 2 mm/ml - Sprøjte - 40 ml

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 4 500 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

De i udbuddet deltagende regioner kan samlet under delkontrakt 17 i kontraktperioden maksimalt indkøbe 10.000 styk af Produktet. Anslået mængde i kontraktperioden er 8.000 stk.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 18

Delkontraktnr.: 4
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33100000 Medicinsk udstyr
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Natrium-hyaluronat 16 mg/ml, Natrium-kondroitinsulfat 20 mg/ml samt Calciumklorid - Sprøjte - 50 ml

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 2 220 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

De i udbuddet deltagende regioner kan samlet under delkontrakt 18 i kontraktperioden maksimalt indkøbe 35.000 styk af Produktet. Anslået mængde i kontraktperioden er 28.000 stk.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 02/10/2023
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 02/03/2024
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 02/10/2023
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
VI.3) Yderligere oplysninger:

Udover de obligatoriske udelukkelsesgrunde i Udbudslovens §§ 134 a, 135 og 136 finder

følgende af Udbudslovens frivillige udelukkelsesgrunde anvendelse i nærværende udbud

(der henvises til Udbudslovens bestemmelser for den endelige og fuldstændige ordlyd af de

nævnte bestemmelser):

• Tilsidesættelse af forpligtelser på miljølovgivningsområdet, sociallovgivningsområdet og det

arbejdsretlige område, jf. Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1.

• Konkurs, insolvens, tvangsakkord uden for konkurs, en situation, der svarer til konkurs i

henhold til national ret, aktiver administreres af en kurator, eller erhvervsvirksomheden er

indstillet, jf. Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2.

• Aftaler med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning, jf.

Udbudslovens § 137, stk.1, nr. 3.

• Ophævelse eller lignende sanktion, jf. Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 4.

• Tilbudsgiver har uretmæssigt forsøgt at påvirke ordregiverens beslutningsproces etc., jf.

Udbudslovens §137, stk. 1, nr. 5.

• Ubetalt forfalden gæld på under 100.000 kr. til offentlige myndigheder, jf. Udbudslovens §

137, stk. 1, nr. 6.

Opmærksomheden henledes på, at udbuddet er omfattet af artikel 5k i forordning (EU) nr.

833/2014 som ændret ved forordning (EU) 2022/576. Bestemmelsen indeholder et forbud

mod at tildele kontrakter til russiske virksomheder og russisk kontrollerede virksomheder mv.

(se nærmere artikel 5k, stk. 1, for den præcise afgrænsning af de aktører, der er omfattet af

forbuddet). Ordregiver forbeholder sig retten til på ethvert tidspunkt i udbudsprocessen at

kræve dokumentation for, at de økonomiske aktører ikke er omfattet af forbuddet, f.eks. ved

at kræve dokumentation for aktørernes og disses eventuelle underleverandørers

etableringssted og ejerforhold.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@erst.dk
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/erhvervsankenaevnet/
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
01/09/2023

Send til en kollega

0.047