23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 160-507890
Offentliggjort
22.08.2023
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Lejre Kommune

På levering af praktisk hjælp og personlig pleje mv. til visiterede borgere i Ringsted Kommune og Lejre Kommune


Lejre Kommune

Sociale og andre specifikke tjenesteydelser – offentlige kontrakter

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Lejre Kommune
CVR-nummer: 29 18 85 48
Postadresse: Møllebjergvej 4
By: Hvalsø
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Postnummer: 4330
Land: Danmark
Kontaktperson: Kresten Gørtz
E-mail: krng@lejre.dk
Telefon: +45 92430408
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.lejre.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/194457
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Ringsted Kommune
CVR-nummer: 18957981
Postadresse: Sct. Bendtsgade 1
By: Ringsted
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Postnummer: 4100
Land: Danmark
Kontaktperson: Lisbeth Rasmussen Lysfelt
E-mail: lirly@ringsted.dk
Telefon: +45 57626551
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.ringsted.dk
I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=376805&B=LEJRE
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=376805&B=LEJRE
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

På levering af praktisk hjælp og personlig pleje mv. til visiterede borgere i Ringsted Kommune og Lejre Kommune

II.1.2) Hoved-CPV-kode
85000000 Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører delkontrakter for levering af praktisk hjælp og personlig pleje mv. til visiterede borgere i Ringsted Kommune og Lejre Kommune. Samt delkontrakt for levering af overdraget sygepleje til visiterede borgere i Ringsted Kommune.

Ordregivers udbud omfatter følgende ydelser efter serviceloven (Lov om Social Service LBK 170 af 24. januar 2022 med senere ændringer):

• Praktisk hjælp og personlig pleje efter servicelovens § 83, stk. 1, nr. 1 og 2 (Ringsted Kommune og Lejre Kommune)

• Afløsning i hjemmet efter servicelovens § 84, stk. 1 (Ringsted Kommune og Lejre Kommune) • Rehabiliteringsforløb efter servicelovens § 83a (Ringsted Kommune)

• Overdraget og delegeret sygepleje efter sundhedslovens § 138 (Ringsted Kommune) Udbuddet omfatter ikke levering af indsatser om natten, dvs. i tidsrummet fra kl. 23.00 til kl. 07.00. Udbuddet omfatter heller ikke indsatser til borgere i plejeboliger.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 328 856 278.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

På levering af praktisk hjælp og personlig pleje mv. til visiterede borgere i Ringsted Kommune

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
85141210 Hjemmesygepleje
98513310 Hjemmehjælp
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Hovedudførelsessted:

Ringsted Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vedrører delkontrakter for levering af praktisk hjælp og personlig pleje mv. til visiterede borgere i Ringsted og Lejre Kommune. Ordregivers udbud omfatter følgende ydelser efter serviceloven (Lov om Social Service LBK 170 af 24. januar 2022 med senere ændringer): • Praktisk hjælp og personlig pleje efter servicelovens § 83, stk. 1, nr. 1 og 2 (Ringsted Kommune og Lejre Kommune) • Afløsning i hjemmet efter servicelovens § 84, stk. 1 (Ringsted Kommune og Lejre Kommune) • Rehabiliteringsforløb efter servicelovens § 83a (Ringsted Kommune) • Overdraget og delegeret sygepleje efter sundhedslovens § 138 (Ringsted Kommune) Udbuddet omfatter ikke levering af indsatser om natten, dvs. i tidsrummet fra kl. 23.00 til kl. 07.00. Udbuddet omfatter heller ikke indsatser til borgere i plejeboliger.

II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 156 352 349.00 DKK
II.2.7) Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Varighed i måneder: 48
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Den forventede kontraktværdi er udregnet med afsæt i de samlede visiterede ydelser leveret af den kommunale hjemmepleje og private leverandører. Den forventede omsætning er således ikke bindende for ordregiver. Omsætningen vil afhænge af ordregivers visitation af ydelser og borgernes valg af frivalgsleverandør.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

På levering af praktisk hjælp og personlig pleje mv. til visiterede borgere i Lejre Kommune

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
85141210 Hjemmesygepleje
98513310 Hjemmehjælp
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Hovedudførelsessted:

Lejre Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vedrører delkontrakter for levering af praktisk hjælp og personlig pleje mv. til visiterede borgere i Ringsted og Lejre Kommune. Ordregivers udbud omfatter følgende ydelser efter serviceloven (Lov om Social Service LBK 170 af 24. januar 2022 med senere ændringer): • Praktisk hjælp og personlig pleje efter servicelovens § 83, stk. 1, nr. 1 og 2 (Ringsted Kommune og Lejre Kommune) • Afløsning i hjemmet efter servicelovens § 84, stk. 1 (Ringsted Kommune og Lejre Kommune) • Rehabiliteringsforløb efter servicelovens § 83a (Ringsted Kommune) • Overdraget og delegeret sygepleje efter sundhedslovens § 138 (Ringsted Kommune) Udbuddet omfatter ikke levering af indsatser om natten, dvs. i tidsrummet fra kl. 23.00 til kl. 07.00. Udbuddet omfatter heller ikke indsatser til borgere i plejeboliger.

II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 131 655 449.00 DKK
II.2.7) Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Varighed i måneder: 48
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Den forventede kontraktværdi er udregnet med afsæt i de samlede visiterede ydelser leveret af den kommunale hjemmepleje og private leverandører. Den forventede omsætning er således ikke bindende for ordregiver.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

På levering af overdraget sygepleje til visiterede borgere i Ringsted Kommune

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
85141210 Hjemmesygepleje
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Hovedudførelsessted:

Ringsted Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vedrører delkontrakter for levering af praktisk hjælp og personlig pleje mv. til visiterede borgere i Ringsted og Lejre Kommune. Ordregivers udbud omfatter følgende ydelser efter serviceloven (Lov om Social Service LBK 170 af 24. januar 2022 med senere ændringer): • Praktisk hjælp og personlig pleje efter servicelovens § 83, stk. 1, nr. 1 og 2 (Ringsted Kommune og Lejre Kommune) • Afløsning i hjemmet efter servicelovens § 84, stk. 1 (Ringsted Kommune og Lejre Kommune) • Rehabiliteringsforløb efter servicelovens § 83a (Ringsted Kommune) • Overdraget og delegeret sygepleje efter sundhedslovens § 138 (Ringsted Kommune) Udbuddet omfatter ikke levering af indsatser om natten, dvs. i tidsrummet fra kl. 23.00 til kl. 07.00. Udbuddet omfatter heller ikke indsatser til borgere i plejeboliger.

II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 40 848 480.00 DKK
II.2.7) Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Varighed i måneder: 48
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Den forventede kontraktværdi er udregnet med afsæt i de samlede visiterede ydelser leveret af den kommunale hjemmepleje og private leverandører. Den forventede omsætning er således ikke bindende for ordregiver.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
Liste over og kort beskrivelse af regler og kriterier:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende minimumskrav til økonomisk og finansiel formåen, jf. udbudslovens § 142:

Tilbudsgiver skal i de seneste to afsluttede regnskabsår have:

• Et positivt resultat

• En positiv egenkapital

• En samlet årlig omsætning på minimum 5 mio. kr. inkl. moms inden for inden for de udbudte opgaver

Tilbudsgiver skal opfylde følgende minimumskrav til teknisk og faglig formåen, jf. udbudslovens § 143:

• Minimum 3 referencer på kommuner, hvortil tilbudsgiver har leveret tilsvarende ydelser i form af praktisk hjælp og personlig pleje efter servicelovens § 83, stk. 1, nr. 1 og 2

• Referencerne skal vedrøre kontrakter, der har været i kraft inden for de seneste 3 år regnet fra tilbudsfristen ved udbuddet.

• Følgende skal oplyses for hver reference:

o Kundens navn og kontaktoplysninger

o Opgavens omfang

o Kontraktperiode

o Idriftsættelsestidspunkt

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Der henvises til kontraktens punkt 17 om etik og arbejdsklausuler.

Den forventede kontraktværdi for hver delkontrakt som angivet i udbudsbekendtgørelsen er udregnet på baggrund af tidligere aktivitet/forbrug og forventede aktivitets-/ forbrugsændringer med de forudsætninger, der kendes på udbudstidspunktet. Den forventede kontraktværdi er udregnet med afsæt i de samlede visiterede ydelser leveret af den kommunale hjemmepleje og private leverandører. Den forventede omsætning er således ikke bindende for ordregiver. Tilsvarende gælder for mængder angivet i tilbudslisten. Omsætningen vil afhænge af ordregivers visitation af ydelser og borgernes valg af frivalgsleverandør.

Kontrakten kan forlænges i yderligere 2 gange 2 år.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Procedureform
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.10) Angivelse af de nationale regler, der er gældende for udbuddet:
IV.1.11) Tildelingsprocedurens hovedtræk:

Tilbud vurderes på baggrund af det økonomisk mest fordelagtige tilbud, på baggrund af tildelingskriteriet bedste forhold mellem pris og kvalitet. På denne baggrund træffes beslutning om tildeling af kontrakt.

Ved tildelingskriteriet bedste forhold mellem pris og kvalitet anvendes følgende underkriterier:

1) ”Pris” 40 %

2) ”Kvalitet” 60 %

Der henvises derudover til udbudsbetingelsernes punkt. 9.

IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse / Frist for modtagelse af interessetilkendegivelser
Dato: 18/09/2023
Tidspunkt: 00:00
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Tilbudsgiver er udelukket fra at afgive tilbud, såfremt tilbudsgiver er omfattet af en eller flere af de i udbudslovens § 135, stk. 1-6 og § 136 anførte udelukkelsesgrunde.

Tilbudsgiver skal på tro- og love erklære, at de ikke er omfattet af en eller flere af de i udbudslovens § 135, stk. 1-6 og § 136 anførte udelukkelsesgrunde. Erklæringen skal afgives på ordregivers bilag B – Tilbudsgivers tro- og loveerklæring om udelukkelse.

Ved underkriteriet ”Pris” i tilbudsevalueringen forstås derfor den evalueringstekniske pris afgivet i den udfyldte tilbudsliste (bilag A) for så vidt angår delkontrakt 1 og 2. Den eventuelt afgivne pris for delkontrakt 3 indgå således ikke i tilbudsevalueringen. Delkontrakt 3 tildeles kun, hvis Ordregiver finder det afgivne tilbud på delkontrakt for fordelagtigt for Ordregiver.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0
VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Findes ikke i Danmark
By: Findes ikke i Danmark
Land: Danmark
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
17/08/2023

Send til en kollega

0.049