23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 154-490043
Offentliggjort
11.08.2023
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Slagelse Kommune

Vindere

Levering af stomihjælpemidler til kommuner i Region Sjælland

(29.09.2023)
Kirstine Hardam A/S
Fabersvej 15
7500 Holstebro

Levering af stomihjælpemidler til kommuner i Region Sjælland


Slagelse Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Slagelse Kommune
CVR-nummer: 29188505
Postadresse: Rådhuspladsen 11
By: Slagelse
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Postnummer: 4200
Land: Danmark
Kontaktperson: Anne Frederiksen
E-mail: afred@slagelse.dk
Telefon: +45 58573434
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.slagelse.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Faxe Kommune
CVR-nummer: 29188475
Postadresse: Frederiksgade 9
By: Haslev
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Postnummer: 4690
Land: Danmark
E-mail: afred@slagelse.dk
Telefon: +45 58573434
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.faxekommune.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Greve Kommune
CVR-nummer: 44023911
Postadresse: Rådhusholmen 10
By: Greve
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Postnummer: 2670
Land: Danmark
E-mail: afred@slagelse.dk
Telefon: +45 58573434
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.greve.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Guldborgsund Kommune
CVR-nummer: 29188599
Postadresse: Parkvej 37
By: Nykøbing F.
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Postnummer: 4800
Land: Danmark
E-mail: afred@slagelse.dk
Telefon: +45 58573434
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.guldborgsund.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Holbæk Kommune
CVR-nummer: 29189447
Postadresse: Kanalstræde 2
By: Holbæk
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Postnummer: 4300
Land: Danmark
E-mail: afred@slagelse.dk
Telefon: +45 58573434
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.holbaek.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Køge Kommune
CVR-nummer: 29189374
Postadresse: Torvet 1
By: Køge
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Postnummer: 4600
Land: Danmark
E-mail: afred@slagelse.dk
Telefon: +45 58573434
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.koege.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Kalundborg Kommune
CVR-nummer: 29189595
Postadresse: Holbækvej 141B
By: Kalundborg
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Postnummer: 4400
Land: Danmark
E-mail: afred@slagelse.dk
Telefon: +45 58573434
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.kalundborg.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Lejre Kommune
CVR-nummer: 29188548
Postadresse: Møllebjergvej 4
By: Hvalsø
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Postnummer: 4330
Land: Danmark
E-mail: afred@slagelse.dk
Telefon: +45 58573434
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.lejre.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Næstved Kommune
CVR-nummer: 29189625
Postadresse: Rådmandshaven 20
By: Næstved
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Postnummer: 4700
Land: Danmark
E-mail: afred@slagelse.dk
Telefon: +45 58573434
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.naestved.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Odsherred Kommune
CVR-nummer: 29188459
Postadresse: Nyvej 22
By: Højby
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Postnummer: 4573
Land: Danmark
E-mail: afred@slagelse.dk
Telefon: +45 58573434
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.odsherred.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Ringsted Kommune
CVR-nummer: 18957981
Postadresse: Sct. Bendtsgade 1
By: Ringsted
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Postnummer: 4100
Land: Danmark
E-mail: afred@slagelse.dk
Telefon: +45 58573434
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.ringsted.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Roskilde Kommune
CVR-nummer: 29189404
Postadresse: Rådhusbuen 1
By: Roskilde
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Postnummer: 4000
Land: Danmark
E-mail: afred@slagelse.dk
Telefon: +45 58573434
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.roskilde.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Solrød Kommune
CVR-nummer: 68534917
Postadresse: Solrød Center 1
By: Solrød Strand
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Postnummer: 2680
Land: Danmark
E-mail: afred@slagelse.dk
Telefon: +45 58573434
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.solrod.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Sorø Kommune
CVR-nummer: 29189994
Postadresse: Rådhusvej 8
By: Sorø
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Postnummer: 4180
Land: Danmark
E-mail: afred@slagelse.dk
Telefon: +45 58573434
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.soroe.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Stevns Kommune
CVR-nummer: 29208654
Postadresse: Rådhuspladsen 4
By: Store Heddinge
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Postnummer: 4660
Land: Danmark
E-mail: afred@slagelse.dk
Telefon: +45 58573434
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.stevns.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Vordingborg Kommune
CVR-nummer: 29189676
Postadresse: Valdemarsgade 43
By: Vordingborg
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Postnummer: 4760
Land: Danmark
E-mail: afred@slagelse.dk
Telefon: +45 58573434
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.vordingborg.dk
I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=376538&B=FUS
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=376538&B=FUS
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Levering af stomihjælpemidler til kommuner i Region Sjælland

Sagsnr.: 23-001222
II.1.2) Hoved-CPV-kode
33140000 Medicinske forbrugsmaterialer
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Slagelse Kommune gennemfører udbuddet på vegne af kommunerne i Fællesudbud Sjælland, jf. udbudslovens § 123, stk. 3.

Udbuddet vedrører levering af stomihjælpemidler til følgende kommuner i Region Sjælland: Faxe, Greve, Guldborgsund, Holbæk, Kalundborg, Køge, Lejre, Næstved, Odsherred, Ringsted, Roskilde, Slagelse, Solrød, Sorø, Stevns, Vordingborg Kommuner.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 300 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33141610 Opsamlingspose
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Hovedudførelsessted:

Sjælland

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Levering af stomihjælpemidler bevilget i henhold til Servicelovens § 112.

Leverandøren skal administrere ca. 3.300 - 3.600 bevillinger årligt med løbende leverancer af stomihjælpemidler.

Rammeaftalens forventede værdi udgør 300.000.000,- kr. og den maksimale værdi udgør 340.000.000,- kr.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 340 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Rammeaftalen kan forlænges med 2 x 12 måneder på uændrede vilkår.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Det fremgår af udbudsloven, at en ordregiver skal kræve, at en tilbudsgiver udfylder det fælles europæiske udbudsdokument, i daglig tale ESPD, i forbindelse med tilbudsafgivelse.

ESPD’et er tilbudsgivers ”egen-erklæring”, der fungerer som foreløbigt bevis for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af de obligatoriske og frivillige udelukkelsesgrunde samt opfylder egnethedskravene til udbuddet. Udelukkelsesgrundene fremgår alene af ESPD’et.

Nærmere oplysning om ESPD findes på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside: https://www.kfst.dk/offentlig-konkurrence/udbud/udbudsregler/espd/

Udfyldelse af ESPD’et sker direkte i udbudssystemet i forbindelse med tilbudsafgivelsen.

Opmærksomheden skal henledes på, at det til enhver tid er tilbudsgivers eget ansvar, at ESPD’et er udfyldt med de relevante oplysninger.

Tilbudsgiver skal udfylde de punkter i ESPD som er obligatoriske ift. Udelukkelse, jf. udbudslovens 135, stk. 1 til 3 og § 136 (se ESPD’s afsnit: ”Udelukkelse”):

• Tilbudsgiveren har tilsidesat gældende forpligtelser inden for det miljø-, social- eller arbejdsretlige område, jf. udbudslovens § 137, stk. 1 nr. 1.Tilbudsgiveren er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling eller lignende, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2.

• Tilbudsgiveren i forbindelse med udøvelsen af sit erhverv kan påvises at have

begået alvorlige forsømmelser, der sår tvivl om ansøgerens eller tilbudsgiverens

integritet, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 3.

• Tilbudsgiveren har indgået en aftale med henblik på konkurrencefordrejning, jf.

udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 4.

• Tilbudsgiveren væsentligt har misligholdt en tidligere offentlig kontrakt, og

misligholdelsen har medført kontraktens ophævelse eller lignende sanktion, jf.

udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 5.

• Tilbudsgiveren påviseligt og uretmæssigt har forsøgt at påvirke ordregiverens

beslutningsproces, har fået fortrolige oplysninger, der kan give tilbudsgiver uretmæssige

fordele eller groft uagtsomt har givet vildledende oplysninger, der kan have

væsentlig indflydelse på beslutninger vedrørende udelukkelse, vurdering af

minimumskravene til egnethed, udvælgelse eller tildeling af kontrakt, jf.

udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 6.

• Tilbudsgiveren har ubetalt forfalden gæld under 100.000 kr. til offentlige

myndigheder vedrørende skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger i

henhold til dansk lovgivning eller lovgivning i det land, hvor tilbudsgiveren er

etableret, jf. udbudslovens § 137, stk. 1 nr. 7.

Tilbudsgiver skal på anmodning fremsende dokumentation vedrørende ovenstående udelukkelsesgrunde. Denne dokumentation må maksimalt være udstedt 6 måneder før tilbudsfristen.

Dokumentationen kan for danske tilbudsgivere foreligge i form af en serviceattest udstedt af Erhvervsstyrelsen. Der gøres opmærksom på, at serviceattesten også skal omfatte den personkreds, der er nævnt i udbudslovens § 135, stk. 2, i relation til de obligatoriske udelukkelsesgrunde.

På nedenstående link kan der rekvireres serviceattest: https://erhvervsstyrelsen.dk/nye-vilkaar-serviceattester

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

- Seneste reviderede årsregnskab skal have en positiv egenkapital

- Gyldig Erhvervs- og Produktansvarsforsikring inklusive personskade med en dækningssum pr. år på minimum 10 millioner.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

En reference skal dokumentere udførelse af en tilsvarende rammeaftale med levering af §112 hjælpemidler. Ved tilsvarende forstås her en kommune med mindst 100.000 indbyggere, eller et kommunalt indkøbsfællesskab bestående af mindst 100.000 indbyggere.

Rammeaftalen skal være/have været i drift inden for ét af de seneste 3 år (2022, 2021 eller 2020).

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 12/09/2023
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 12/09/2023
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Udbyder er forpligtet til at sikre, at rammeaftalens gennemførelse til enhver tid ikke indebærer en overtrædelse af sanktioner, eksportkontrolregler, embargoer og lignende, herunder men ikke begrænset til EU-forordning 833/2014 som senest ændret ved EU-forordning 2022/1269 af 21. juli 2022, artikel 1 nr. 15 med eventuelle senere ændringer.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2, Nævnenes Hus
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: https://klfu.naevneneshus.dk
VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 45
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: https://www.kfst.dk/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Ved et udbud med prækvalifikation efter udbudsloven, ved forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal en klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden for 20 kalenderdage. Dette er regnet fra dagen efter ordregivers afsendelse af underretning om prækvalifikation.

Andre klager over udbud eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakter, omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal indgives 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.

Hvis klagen handler om overtrædelser af tilbudsloven eller udbudslovens §§ 191 og 192, er klagefristen på 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

Klager over indgåelse af rammeaftale efter udbudsloven (afsnit II, III og §§ 191 og 192), forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal være indgivet til klagenævnet inden 6 måneder regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

Klager over indgåelse af en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrence eller et dynamisk indkøbssystem omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal være indgivet til klagenævnet inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

Klager over en ordregivers beslutning om at videreføre en kontrakt (udbudslovens § 185, stk. 2) skal indgives til klagenævnet inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter, at ordregiveren har offentliggjort sin beslutning (udbudslovens § 185, stk. 2, 3. pkt.).

Har ordregiveren fulgt proceduren i lov om Klagenævnet for Udbud § 4, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse indgives til klagenævnet inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2, Nævnenes Hus
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: https://klfu.naevneneshus.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
07/08/2023

Send til en kollega

0.047