23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 137-438747
Offentliggjort
19.07.2023
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Region Hovedstaden

Videodokumentation til endoskopi


Region Hovedstaden

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Hovedstaden
CVR-nummer: 29190623
Postadresse: Kongens Vænge 2
By: Hillerød
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 3400
Land: Danmark
Kontaktperson: Kasper Færgemann
E-mail: kasper.qvist.faergemann@regionh.dk
Telefon: +45 20573433
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.regionh.dk/
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/66963
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=373751&B=HOVEDSTADEN
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=373751&B=HOVEDSTADEN
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Videodokumentation til endoskopi

Sagsnr.: 23043410
II.1.2) Hoved-CPV-kode
33168000 Apparatur til endoskopi og endokirurgi
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Levering, installation og idriftsættelse af videodokumentationssystem til endoskopi i Region Hovedstaden. Udbuddet vedrører hardware og software til brug for at optage, redigere og arkivere billede- og videomateriale fra endoskopiske procedurer. Den maksimale værdi for rammeaftalen er: 26000000 DKK

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 15 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33197000 Edb-udstyr til medicinsk brug
48180000 Programpakke til medicinsk brug
48328000 Programpakke til billedbehandling
48329000 Billedbehandlings- og arkiveringssystem
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Levering, installation og idriftsættelse af videodokumentationssystem til endoskopi i Region Hovedstaden. Udbuddet vedrører hardware og software til brug for at optage, redigere og arkivere billede- og videomateriale fra endoskopiske procedurer. Den maksimale værdi for rammeaftalen er: 26000000 DKK

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet og funktionalitet / Vægtning: 60
Pris - Vægtning: 40
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 15 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Der indgår følgende optioner:

1) Service

2) Uddannelse

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

ESPD, del IV Udvælgelseskriterier, sektion B, 2) Gennemsnitlig årsomsætning

ESPD, del IV Udvælgelseskriterier, sektion B, 6) Finansielle nøgletal: egenkapital

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Gennemsnitlig årsomsætning: Den økonomiske aktørs gennemsnitlige årsomsætning for de seneste 3 regnskabsår skal som minimum være 5.000.000 DKK.

Finansielle nøgletal: egenkapital. Den økonomiske aktørs egenkapital skal for de seneste 3 regnskabsår som minimum være 500.000 DKK.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

ESPD, del IV Udvælgelseskriterier, sektion C, 2) Kun for varer: Levering af leverancer af den anførte type

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal beskrive mindst én reference og højst tre referencer inden for de sidste tre år, der omfatter udført levering, opstilling, installation, tilslutning og idriftsættelse af en komplet videodokumenationsløsning til endoskopioområdet med nødvendige hardware- og softwareløsninger inklusiv licenser.

Referencen/referencerne skal desuden samlet set opfylde følgende krav:

- Levering af et samlet system på mere end 50 stk. enheder over en periode på tre år,

- Levering af et samlet system hvor installationen er sket på mindst tre forskellige lokationer,

- Levering af et samlet system der har omfattet mere end 200 brugere

Ovenstående krav til reference kan opfyldes af én enkelt reference eller samlet set af op til tre referencer. Ved ”udført” inden for de seneste tre år menes, at referencen enten er afsluttet eller under udførelse inden for de seneste tre år regnet fra tilbudsfristen.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Der er i kontraktudkastet vilkår om sikkerhedsstillelse og databehandleraftale.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 25/08/2023
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 25/08/2023
Tidspunkt: 23:59

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
VI.3) Yderligere oplysninger:

De frivillige udelukkelsesgrunde i ESPD finder anvendelse på dette udbud.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: http://www.klfu.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Tildeling af rammeaftale) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
14/07/2023

Send til en kollega

0.046