23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 126-402189
Offentliggjort
04.07.2023
Udbudstype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Region Hovedstaden

Vindere

Opgradering og fremtidssikring af digital PET/CT-skanner (Discovery MI) med en ekstra detektorring samt Smart Subscription for PET på Bispebjerg Hospital

(21.07.2023)
GE Healthcare Danmark A/S
Park Allé 295
2605 Brøndby

Opgradering og fremtidssikring af digital PET/CT-skanner (Discovery MI) med en ekstra detektorring samt Smart Subscription for PET på Bispebjerg Hospital


Region Hovedstaden

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Hovedstaden
CVR-nummer: 29190623
Postadresse: Kongens Vænge 2
By: Hillerød
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 3400
Land: Danmark
Kontaktperson: Sanne Sørensen
E-mail: sanne.frydendal.soerensen@regionh.dk
Telefon: +45 38665807
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.regionh.dk/
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Opgradering og fremtidssikring af digital PET/CT-skanner (Discovery MI) med en ekstra detektorring samt Smart Subscription for PET på Bispebjerg Hospital

Sagsnr.: 4568
II.1.2) Hoved-CPV-kode
33115100 CT-scannere
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Opgradering og fremtidssikring af digital PET/CT-skanner (Discovery MI) med en ekstra detektorring samt Smart Subscription for PET på Bispebjerg Hospital.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 2 300 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33100000 Medicinsk udstyr
33110000 Udstyr til billeddannelse til medicinsk, dental og veterinær brug
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Opgradering og fremtidssikring af digital PET/CT-skanner (Discovery MI) med en ekstra detektorring samt Smart Subscription for PET på Bispebjerg Hospital.

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
  • Der er afgivet ordre på supplerende leverancer hos den oprindelige leverandør under streng overholdelse af direktivets betingelser
Forklaring:

Opgradering og fremtidssikring af eksisterende digital PET/CT-skanner (Discovery MI) med en ekstra detektorring samt Smart Subscription for PET på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital foretages som suppleringskøb og er således omfattet af reglerne om udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse, jf. udbudsloven § 81, stk. 1, nr. 2, idet opgraderingen er en supplerende leverance fra den oprindelige leverandør til fornyelse af allerede foretagne leveringer, hvor et skifte af leverandør ville gøre det nødvendigt for Region Hovedstaden at indkøbe varer, som på grund af en forskel i teknisk beskaffenhed ville medføre teknisk uforenelighed og uforholdsmæssig store tekniske vanskeligheder ved drift og vedligeholdelse.

Ordregiver agter således at indgå aftale om opgradering af digital PET/CT-skanner med GE HealthCare Danmark A/S efter 10 kalenderdage regnet fra dagen efter offentliggørelse af nærværende bekendtgørelse.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

Betegnelse:

Opgradering og fremtidssikring af eksisterende digital PET/CT-skanner (Discovery MI) med en ekstra detektorring samt Smart Subscription for PET på Bispebjerg Hospital

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
26/06/2023
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: GE Healthcare Danmark A/S
CVR-nummer: 26527791
Postadresse: Park Allé 295
By: Brøndby
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2605
Land: Danmark
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 2 300 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: http://www.klfu.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Tildeling af offentlig kontrakt: 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
29/06/2023

Send til en kollega

0.047