23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 122-387532
Offentliggjort
28.06.2023
Udbudstype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

AMGROS I/S

Vindere

Rammeaftale om køb af lægemidlet SeHCAT, Selenium (75-SE)-Tauroselcholic Acid

(11.07.2023)
GE Healthcare
Brøndby

Rammeaftale om køb af lægemidlet SeHCAT, Selenium (75-SE)-Tauroselcholic Acid samt Jod-produkter (I131-kapsler) ≤ 36 Mbq


AMGROS I/S

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: AMGROS I/S
CVR-nummer: 1447 9880
Postadresse: Dampfærgevej 27-29
By: København Ø
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 2100
Land: Danmark
Kontaktperson: Michele Sandersen
E-mail: msa@amgros.dk
Telefon: +45 35293928
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.amgros.dk
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Rammeaftale om køb af lægemidlet SeHCAT, Selenium (75-SE)-Tauroselcholic Acid samt Jod-produkter (I131-kapsler) ≤ 36 Mbq

II.1.2) Hoved-CPV-kode
33600000 Lægemidler
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Amgros indgår rammeaftaler omfattende lægemidler til brug for sygehusene hos Amgros’ interessenter. Formålet med rammeaftalen er at sikre forsyningen af lægemidlet SeHCAT, Selenium (75-SE)-Tauroselcholic Acid samt Jod-produkter (I131-kapsler) ≤ 36 Mbq til de nuklearmedicinske afdelinger hos regionernes sygehuse.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 30 000 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

SeHCAT

Delkontraktnr.: 4
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33600000 Lægemidler
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Indgåelse af rammeaftale med én leverandør uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse.

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Rammeaftalen gælder for indkøb i perioden 1.9.2023 til 31.8.2025.

Amgros kan forlænge Rammeaftalen 2 gange på uændrede vilkår med op til 1 år ad gangen.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Jod-produkter (I131-kapsler) ≤ 36 Mbq

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33600000 Lægemidler
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Indgåelse af rammeaftale med én leverandør uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse.

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Rammeaftalen gælder for indkøb i perioden 1.9.2023 til 31.8.2025.

Amgros kan forlænge Rammeaftalen 2 gange på uændrede vilkår med op til 1 år ad gangen.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

Kun en bestemt økonomisk aktør kan levere de pågældende varer af følgende årsag: Manglende konkurrence af tekniske årsager.

Forklaring:

Lægemidlerne omfattet af Rammeaftalen har sin egen ATC-kode (anatomisk terapeutisk kemisk (ATC) klassifikation på 5. niveau i ATC-klassifikationssystemet, og lægemidlet kan ikke substitueres af andre lægemidler. Henset til lægemidlets karakter, herunder at det er et radioaktivt lægemiddel, er det højst usandsynligt, at de nuklermedicinske og/onkologiske afdelinger hos regionernes sygehuse vil kunne købe lægemidlet af parallelimportører.

Der er tale om ATC koderne: V09DX01 og V09FX03.

Amgros har forsøgt at udbyde Lægemidlerne jf. udbudsbekendtgørelse 2023/S 020-056967, men der blev ikke modtaget nogen bud.

Som følge af ovenstående vurderer Amgros, at GE Healthcare er den eneste aktuelle og potentielle leverandør af lægemidlet, og at Amgros i henhold til udbudslovens § 80, stk. 3, er berettiget til at indgå rammeaftale med GE Healthcare uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2023/S 020-056967

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
22/06/2023
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: GE Healthcare A/S
By: Brøndby
NUTS-kode: DK Danmark
Land: Danmark
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 30 000 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

I relation til pkt. V.2.1. bemærkes, at den angivne dato er datoen for afsendelse af denne (profylakse-) bekendtgørelse. Rammeaftalen med GE Healthcare A/S vil blive indgået efter udløbet af 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor denne (profylakse-) bekendtgørelse er blevet offentliggjort.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnerens Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@erst.dk
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Eventuel klage over, at Amgros har indgået rammeaftale uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor Amgros har offentliggjort en bekendtgørelse i den Europæiske Unions Tidende om, at Amgros har indgået rammeaftalen, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 3.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
23/06/2023

Send til en kollega

0.063