23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 121-384894
Offentliggjort
27.06.2023
Udbudstype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Region Hovedstaden

Vindere

Levering, installation og idriftsættelse af 5 stk. operationsrobotter til Region Hovedstaden

(19.07.2023)
Intuitive Surgical Sàrl
Chemin des Mûriers 1
1170 Aubonne

Levering, installation og idriftsættelse af 5 stk. operationsrobotter til Region Hovedstaden


Region Hovedstaden

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Hovedstaden
CVR-nummer: 29190623
Postadresse: Kongens Vænge 2
By: Hillerød
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 3400
Land: Danmark
Kontaktperson: Kasper Færgemann
E-mail: kasper.qvist.faergemann@regionh.dk
Telefon: +45 20573433
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.regionh.dk/
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Levering, installation og idriftsættelse af 5 stk. operationsrobotter til Region Hovedstaden

Sagsnr.: 23036971
II.1.2) Hoved-CPV-kode
33160000 Operationsteknik
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Levering, installation og idriftsættelse af 5 stk. da Vinci Xi operationsrobotter fra Intuitive Surgical inkl. serviceaftale.

Anskaffelsen er omfattet af reglerne om udbud med forhandling uden forudgående udbudsbekendtgørelse, jf. udbudslovens § 80, Stk. 3, nr. 2 idet kontrakten af tekniske grunde kun kan overdrages til én bestemt økonomisk aktør.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 90 000 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33162000 Apparatur og instrumenter til operationsstuer
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Levering, installation og idriftsættelse af 5 stk. da Vinci Xi operationsrobotter fra Intuitive Surgical inkl. serviceaftale.

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
  • Kun en bestemt økonomisk aktør kan levere de pågældende bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser af følgende årsag:
    • manglende konkurrence af tekniske årsager
Forklaring:

Region Hovedstaden ønsker at anskaffe 5 operationsrobotter, der fremtidssikrer robotkirurgien i Region Hovedstaden med følgende funktionelle krav:

• Systemet skal have 4 motoriserede arme, der uafhængigt af hinanden kan manøvreres i flere planer til udførelse af minimal invasiv multikvadrantkirurgi

• Systemet skal kunne monteres med instrumenter til stapling, dissektion, bipolar kardeling og forsegling.

• Kamera i alle arme, der giver bedre overblik og lettere adgang til operations-target.

• Systemet skal have 3D visualisering for opererende læge med mulighed for samtidig ICG in vivo flourescensteknik.

• Dual konsol til uddannelse og kirurgi

Region Hovedstaden har ikke kendskab til, at denne samlede funktionalitet tilbydes af andre leverandører i markedet.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
22/06/2023
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Intuitive Surgical Sàrl
Postadresse: Chemin des Mûriers 1
By: Aubonne
NUTS-kode: CH Schweiz / Suisse / Svizzera
Postnummer: 1170
Land: Schweiz
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 90 000 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: http://www.klfu.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Ordregiver agter at indgå aftalen 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor denne bekendtgørelse er offentliggjort.

Nærværende bekendtgørelse følges op af bekendtgørelse om indgået kontrakt.

Klage herover skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelse om indgået kontrakt er blevet offentliggjort, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 3.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
22/06/2023

Send til en kollega

0.047