23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 121-382994
Offentliggjort
27.06.2023
Udbudstype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Region Hovedstaden

Vindere

Levering, installation og idriftsættelse af 1 stk. Multifunktions gennemlysningssystem til Hvidovre hospital

(14.07.2023)
Siemens Healthcare A/S
Borupvang 9
2750 Ballerup

Levering, installation og idriftsættelse af 1 stk. Multifunktions gennemlysningssystem til Hvidovre hospital


Region Hovedstaden

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Hovedstaden
CVR-nummer: 29190623
Postadresse: Kongens Vænge 2
By: Hillerød
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 3400
Land: Danmark
Kontaktperson: Sanne Sørensen
E-mail: sanne.frydendal.soerensen@regionh.dk
Telefon: +45 38665807
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.regionh.dk/
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Levering, installation og idriftsættelse af 1 stk. Multifunktions gennemlysningssystem til Hvidovre hospital

Sagsnr.: 23028405
II.1.2) Hoved-CPV-kode
33111000 Røntgenapparatur
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Levering, installation og idriftsættelse af 1 stk. Multifunktions gennemlysningssystem til Hvidovre hospital.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 2 600 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33110000 Udstyr til billeddannelse til medicinsk, dental og veterinær brug
33111700 Angiografirum
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Levering, installation og idriftsættelse af 1 stk. Multifunktions gennemlysningssystem til Hvidovre hospital.

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
  • Kun en bestemt økonomisk aktør kan levere de pågældende bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser af følgende årsag:
    • manglende konkurrence af tekniske årsager
Forklaring:

Anskaffelsen af 1 stk. multifunktionelt gennemlysningssystem (Artis Zee Multipurpose) til Gastroenheden på Hvidovre Hospital er omfattet af reglerne om udbud med forhandling uden forudgående udbudsbekendtgørelse, jf. udbudslovens § 80, stk. 3, nr. 2, idet kontrakten af tekniske årsager kun kan overdrages til én bestemt økonomisk aktør. Disse vedrører ordregivers ufravigelige tekniske krav til udstyret:

• Gennemlysningssystemet skal anvendes og være optimeret til diagnostik og behandling , herunder særligt endoskopisk retrograd kolangio-pankreatikografi (ERCP), røntgengennemlysning i forbindelse med endoskopisk behandling af patienter med svær akut og kronisk bugspytkirtelbetændelse, gennemlysning ved dyb enteroskopi, dilatationsbehandlinger i mave-tarm kanalen, anlæggelse og skift af diverse sonder.

• På grund høj undersøgelseskompleksitet og svær sygelighed (inkl. immobilitet) hos de patienter, som udstyret skal anvendes til, skal udstyret være opbygget som en C-bue. Kun herved sikres fremstilling af den komplekse abdominale anatomi, herunder især bugspytkirtel og galdeveje.

• Lejet skal kunne sideforskydes, samt være integreret i systemet som venstrehængt, og bevægelsen af C-bue og leje skal være motoriseret, fordi systemet skal kunne betjenes med én hånd (højre) af endoskopøren, som i den anden hånd (venstre) holder endoskopet, indført i patienten. Endoskopøren skal let med højre hånd alene kunne udvælge det ønskede billedfelt, den ønskede projektion, den ønskede billedforstørrelse, den ønskede gennemlysningsfrekvens, flytte/tippe lejet efter behov etc..

• Billedfeltet skal være minimum 29 x 38 cm og rektangulært med mulighed for skift imellem portræt- og landskabsvisning for at sikre fremstilling af tilstrækkeligt mange anatomiske strukturer på én gang og tilgodese forskellig patientanatomi (høje/slanke vs lavstammede/tykke personer).

•Udstyret skal af hygiejniske og ergonomiske grunde leveres med en trådløs fodpedal. Udstyret vil med det anførte kliniske anvendelsesområde dagligt blive udsat for forurening af diverse legemlige ekskreter (galde, afføring, pus) samt blodstænk, hvilket nødvendiggør en helt tæt indpakning. En trådet fodpedal vil ikke kunne pakkes tilstrækkeligt ind. Herudover vil en trådet pedal være hindrende for fri bevægelighed af afdelingens øvrige gulvplacerede udstyr såsom anæstesi- og utensilieborde, ultralydskanner etc. og til at falde over.

Siemens Healthcare A/S er, efter ordregivers opfattelse, eneste økonomiske aktør på markedet, som opfylder disse ufravigelige krav. Ordregiver agter således at indgå aftale om levering, installation og idriftsættelse af 1 stk. gennemlysningssystem med nævnte leverandør efter 10 kalenderdage regnet fra dagen efter offentliggørelse af nærværende bekendtgørelse.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

Kontraktnr.: 23028405_E01
Betegnelse:

Levering, installation og idriftsættelse af 1 stk. Multifunktions gennemlysningssystem til Hvidovre hospital

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
07/05/2023
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Siemens Healthcare A/S
CVR-nummer: 88578228
Postadresse: Borupvang 9
By: Ballerup
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2750
Land: Danmark
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 2 600 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: http://www.klfu.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Tildeling af offentlig kontrakt: 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
22/06/2023

Send til en kollega

0.093