23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 119-377200
Offentliggjort
22.06.2023
Udbudstype
Forhåndsmeddelelse

Udbyder

Region Sjælland

Høring & Produktpræsentation / PCI/KAG artikler (Iskæmi)


Region Sjælland

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Sjælland
CVR-nummer: 29190658
Postadresse: Alleen 15
By: Sorø
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Postnummer: 4180
Land: Danmark
Kontaktperson: Peter Hueg
E-mail: phue@regionsjaelland.dk
Telefon: +45 24943871
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.regionsjaelland.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/137394
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=353732&B=RS
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Høring & Produktpræsentation / PCI/KAG artikler (Iskæmi)

II.1.2) Hoved-CPV-kode
33140000 Medicinske forbrugsmaterialer
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbud af PCI stents medicinafgivende, PCI ballon katetre, KAG/PCI katetre, PCI wire til intrakoronar trykmåling, PCI artikler trykpumpe og Y-rør, KAG/PCI sheathsæt, KAG/PCi Hæmostase artikler (radialis / femoralis adgang).

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33180000 Funktionsstøtte
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Hovedudførelsessted:

Sjællands Universitetshospital Roskilde, Kardiologisk afdeling

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

I forbindelse med klargøringen af dette udbud vil vi afholde leverandørhørings-/produktpræsentationsmøder, hvor interesserede Tilbudsgivere kan komme med input til det præliminære udbudsmateriale og præsentere produkter for brugergruppen. Udbudsmaterialet er ikke nødvendigvis det helt endelige udbudsmateriale.

Høringsmøderne finder sted tirsdag d. 15. august 2023 i tidsrummet kl. 08.00 - 16.00 på Sjællands Universitetshospital i Roskilde.

Ordregiver vil efter tilmeldingsfristens udløb tildele et mødetidspunkt på dagen til de interesserede tilbudsgivere (forventeligt 30-45 minutter).

Tilbudsgiver bedes angive hvilke delaftaler man har interesse i at præsentere produkter til og afgive høringssvar til, da den tildelte tid afhænger heraf.

For rekvirering af udbudsmaterialet til høring og tilmelding til høringsmøderne fremsendes en mail til: Udbudskonsulent Peter Hueg, email phue@regionsjaelland.dk senest mandag d. 7. august 2023 kl. 12.00.

II.2.14) Yderligere oplysninger
II.3) Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
25/09/2023

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
19/06/2023

Send til en kollega

0.094