23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 111-347769
Offentliggjort
12.06.2023
Udbudstype
Forhåndsmeddelelse

Udbyder

Indkøbsfællesskab Nordsjælland v/Allerød Kommune

Høring af udbudsmateriale: Udbud af Indkøbsordning for visiterede borgere, Indkøbsfællesskab Nordsjælland


Indkøbsfællesskab Nordsjælland v/Allerød Kommune

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Indkøbsfællesskab Nordsjælland v/Allerød Kommune
CVR-nummer: 60183112
Postadresse: Bjarkesvej 2
By: Allerød
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 3450
Land: Danmark
Kontaktperson: Louise Waneck Borello
E-mail: lowb@alleroed.dk
Telefon: +45 48126120
Fax: +45 48140208
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/205782031.aspx
Internetadresse for køberprofilen: http://www.alleroedkommune.dk/
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Ballerup Kommune
By: Ballerup
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Postnummer: 2750
Land: Danmark
E-mail: lowb@alleroed.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.ballerup.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Egedal Kommune
By: Egedal
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Postnummer: 3650
Land: Danmark
E-mail: lowb@alleroed.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.egedalkommune.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Fredensborg Kommune
By: Fredensborg
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Postnummer: 2980
Land: Danmark
E-mail: lowb@alleroed.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.fredensborg.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Frederikssund Kommune
By: Frederikssund
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Postnummer: 3600
Land: Danmark
E-mail: lowb@alleroed.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.frederikssund.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Furesø Kommune
By: Furesø
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Postnummer: 3500
Land: Danmark
E-mail: lowb@alleroed.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.furesoe.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Halsnæs Kommune
By: Halsnæs
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Land: Danmark
E-mail: lowb@alleroed.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.halsnaes.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Helsingør Kommune
By: Helsingør
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Postnummer: 3000
Land: Danmark
E-mail: lowb@alleroed.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.helsingoer.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Herlev Kommune
Postadresse: 2730
By: Herlev
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Land: Danmark
E-mail: lowb@alleroed.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.herlev.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Hørsholm Kommune
By: Hørsholm
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Postnummer: 2970
Land: Danmark
E-mail: lowb@alleroed.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.horsholm.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Allerød Kommune
By: Allerød
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Postnummer: 3450
Land: Danmark
E-mail: lowb@alleroed.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.alleroed.dk
I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3) Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Høring af udbudsmateriale: Udbud af Indkøbsordning for visiterede borgere, Indkøbsfællesskab Nordsjælland

II.1.2) Hoved-CPV-kode
85312200 Hjemmelevering af dagligvarer
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Indkøbsfællesskab Nordsjælland indbyder hermed alle interesserede til at afgive høringssvar i forbindelse med det planlagte udbud af Rammeaftaler vedr.  Indkøbsordning for visiterede borgere i deltagerkommunerne.

Følgende kommuner deltager i udbuddet:

- Allerød Kommune

- Ballerup Kommune

- Egedal Kommune

- Fredensborg Kommune

- Frederikssund Kommune

- Furesø Kommune

- Halsnæs Kommune

- Helsingør Kommune

- Herlev Kommune

- Hørsholm Kommune

Høringssvar bedes noteres i arket benævnt "Markedshøring - bemærkninger til udbudsmaterialet" og

bedes sendes via Mercell SENEST D. 21. JUNI 2023.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 37 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

I henhold til Servicelovens § 83, stk. 1 nr. 2, har kommunerne pligt til at sørge for, at der tilbydes hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet, herunder indkøb af dagligvarer, til borgere, der ikke selv kan udføre opgaverne på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller på grund af særlige sociale problemer. Hjælp efter servicelovens § 83 er omfattet af reglerne om frit valg, jf. Servicelovens § 91. Formålet med nærværende udbud er derfor at sikre de visiterede borgeres frie valg, ved at indgå rammeaftaler om indkøbsordning med to leverandører.

Den udbudte indkøbsordning omfatter opgaver i relation til indkøb og levering af dagligvarer til visiterede borgere.

Leverandøren skal levere ydelsen i hele kommunen i alle de kommuner, der deltager i udbuddet.

Leverandørens varetagelse af Indkøbsordningen består af følgende dele:

-Modtagelse af bestilling

-Plukning og pakning af dagligvarer

-Levering af dagligvarer til borgerens hjem

-Påpladssætning af køle- og frostvarer

-Påpladssætning af øvrige dagligvarer for borgere, som er visiteret til dette.

-Håndtering af returpant

-Afregning med borger.

Rammeaftalerne er 4-årige.

II.2.14) Yderligere oplysninger
II.3) Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
04/09/2023

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
07/06/2023

Send til en kollega

0.051