23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 108-340463
Offentliggjort
07.06.2023
Udbudstype
Finder ikke anvendelse

Udbyder

Medicoteknik, Region Syddanmark

Videomatrix, videodokumentation og videostreaming/videokonference på Nyt OUH


Medicoteknik, Region Syddanmark

Bekendtgørelse om køberprofil

Denne bekendtgørelse vedrører: Forhåndsmeddelelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Medicoteknik, Region Syddanmark
Postadresse: Sygehusvej 4
By: Kolding
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Postnummer: 6000
Land: Danmark
E-mail: steffan.stuhr.petersen@rsyd.dk
Telefon: +45 21157956
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.medicoteknik-rsd.dk
Internetadresse for køberprofilen: http://www.medicoteknik-rsd.dk
I.3) Kommunikation
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Videomatrix, videodokumentation og videostreaming/videokonference på Nyt OUH.

II.1.2) Hoved-CPV-kode
33120000 Registreringssystemer og undersøgelsesudstyr
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
Hovedudførelsessted:

DK-Odense

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Kontrakt på at implementere en løsning indeholdt en videomatrix, et dokumentationssystem og et system til streaming/konference i 52 operationsrum (OR) og 5 skopistuer på nyt OUH.

De tre funktioner er ved RSD betegnet ved tre artikler:

10.50.010.001 Videomatrix, klinisk

10.60.004.014 Video og billeddokumentation, klinisk

10.60.004.011 Videokonferenceudstyr, Klinisk

Udbudsmateriale forventes at udgives offentligt i december 2023 og levering/installation foretages fra oktober 2024. Endelig drift på det nye sygehus forventes at starte i oktober 2025.

Fælles for de tre artikler gælder det at alle aktive komponenter som controllere, switch-bokse, routere og lign. placeres i teknikskab i nærhed af OR og monteres i 19” rack eller placeres på hylde i 19” rack. De tre artikler kan være integreret i samme løsning, med alle tre funktioner.

Den samlede løsning skal overholde gældende regler for medicinsk godkendelse i operationsstuer.

Sted for præsentation: Tårnet, Nyt OUH, Glisholmvej 2A, 5260 Odense S

Dato: d. 27/6-2023, d. 28/6-2023 , og d. 29/6-2023

Efter nærmere aftale kan der deltages på video.

Afsat tid er 90 minutter pr. leverandør

Tilmelding til møderne sker via mail til: Klaus.sohl.jensen@rsyd .dk.

Klaus Sohl Jensen vil også stå for at koordinere leverandørmøderne på de angivne dage

Frist for tilmelding: 21/6-2023 kl. 10.00

1. Generel firmapræsentation. (5 minutter)

2. Produktpræsentation fra leverandør – funktionalitet og teknologier (60 minutter),

(IP teknologi, SDI, billedopløsning, Cloud, AI, PACS/worklist, klient programmer, referencesteder mm.)

3. Spørgsmål fra RSD: (20 minutter)

Er det realistisk at etablere den samlede løsning for den økonomiske ramme på 250.000 pr. stue?

Er der væsentlig forskel på anskaffelsesprisen afhængig af hvor mange ind og udgange videomatrixen har?

Er det realistisk udelukkende at benytte SDI kabling/stik til alle audio/video signalveje fra OP rum til teknikskab?

Kan leverandørens løsning etableres i de tænkte rammer (teknikskab og føringsveje gennem søjler)

- Hvor mange units fylder det i 19” rack?

- Hvor meget strøm kræves?

- Hvor meget varme afsættes i teknikskab?

4. afslutning (5 minutter)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

10.50.010.001 Videomatrix, klinisk

Et antal videokilder (billeder og lyd) tilsluttes en controller, som router signaler til monitorer, videokonference, streaming og dokumentation/optagelse. Lofthængte monitorer til kliniske billeder og væghængte 55” monitorer til blandet brug er IKKE en del af leverancen.

Alt udstyr der laver indgående signaler til matrix er IKKE en del af leverancen, dog inkluderer løsningen nødvendige kabler og aktivt udstyr til signalvejen, men ikke føringsveje.

INDGANGSSIGNALER / tilslutning af kilder (som eksempel)

K1 Rumkamera

K2 Lampekamera

K3 Anæstesisøjle 1

K4 Anæstesisøjle 2

K5 EPJ PC

K6 Kirurgisøjle1

K7 Kirurgisøjle2

K8 Kirurgisøjle3

UDGANGSSIGNALER / monitorer (som eksempel)

M1 Klinisk monitor /loft

M2 Klinisk monitor /loft

M3 Klinisk monitor / skærm kirurgisøjle

M4 Infoskærm 55” ikke i patientfelt*

M5 Infoskærm 55” ikke i patientfelt*

M6 Infoskærm 55” ikke i patientfelt*

Udgang til optagelse / dokumentation

Udgang til streaming (inkl. lyd)

Udgang til konference (evt. den samme som til streaming)

*der laves tre kabelinstallationer, med KUN to monitorer installeres og styres af videomatrix.

Signalveje

ALLE signalveje (fibre/kabler) ønskes i ubrudte længder. Der er lavet føringsveje over nedhængt loft. Bemærk at udvalgte kabler/fibre skal føres gennem søjler/monitorarme og alle føringsvejene ender i teknikskab. Aktivt udstyr, som konvertere og strømforsyninger placeres IKKE i føringsveje, i søjler eller over nedhængt loft.

Alle kabler/fibre afsluttes i stikpanel i søjler, vægpaneler eller 19” rack i teknikskab. Stikpanelerne i teknikskab skal laves således, at der ved fejl og service, kan laves manuelle forbindelser fra kilder til monitorer. Der stiles efter kun at benytte SDI (evt. også HDMI) som signalvej fra indgangskilder og udgange til monitorer.

Bemærk at løsningen skal indeholde en mængde konvertere fra gængse videosignaler/stik til en eller to udvalgte typer på paneler i OR

Stikpaneler

I OR skal der etableres stikpaneler i søjler og vægpaneler for tilslutning af medicotekniske billed-kilder, computer, og disponible indgange.

10.60.004.014 Video og billeddokumentation, klinisk

Et computerbaseret billedarkiverings- og -kommunikationssystem, der lagrer kliniske billeder/video fra medicoteknisk udstyr i digitalt format.

Det består af billedoptagelsesudstyr, der er tilsluttet til en eller flere kameraer eller videomatrix, en værtscomputer, og visningsstationer, der er tilsluttet via et netværk.

Bemærk at nævnte visningsstationer afhængig af systemets endelige krav, kan erstattes af et eksisterende system i RSD. Der stiles efter at systemet kan modtage dagsprogrammer fra et eksisterende bookingsystem og der kan arkiveres i et eksisterende VNA / PACS.

Betjeningspanel til optagefunktion placeres i OR

10.60.004.011 Videokonferenceudstyr, Klinisk

Det giver mulighed for billedtransmission til en hvilken som helst del af hospitalet eller til telemedicin uden behov for fysisk kopiering/transport og giver læger, kirurger, henvisende læger, skadestuepersonale samt centraliseret konsultation direkte adgang til lagrede billeder

Med konference menes, at systemet understøtter tovejskommunikation med lyd og billede.

Der stiles efter at løsning benytter en standard RSD PC, hvorpå en applikation kan afvikles med visning af billede og lyd fra valgte indgangskilde

Til selve konference funktion tilstræbes det at benytte en eksisterende platform som Webex / Teams, hvor billede/lyd kan deles fra ovenstående applikation til konferencedeltagerne efter gældende regler i RSD

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
02/06/2023

Send til en kollega

0.048