23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 106-331351
Offentliggjort
05.06.2023
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Odense Kommune

Vindere

Delaftale 1: Passive selvligerende brackets med tilhørende buer

(29.09.2023)
Scanorto A/S
Nymøllevej 50
2800 Kongens Lyngby

Delaftale 1: Passive selvligerende brackets med tilhørende buer

(29.09.2023)
Ortodonti Service A/S
Ellekær 9 2 th.
2730 Herlev

Tandreguleringsmaterialer


Odense Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Odense Kommune
CVR-nummer: 35209115
Postadresse: Flakhaven 2
By: Odense C
NUTS-kode: DK031 Fyn
Postnummer: 5000
Land: Danmark
Kontaktperson: Frederikke Fogh Øland
E-mail: frefo@odense.dk
Telefon: +45 21390355
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.odense.dk/
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/d6fc19d8-14cb-46d2-873f-1240f47ec8ed/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/d6fc19d8-14cb-46d2-873f-1240f47ec8ed/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/d6fc19d8-14cb-46d2-873f-1240f47ec8ed/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Tandreguleringsmaterialer

II.1.2) Hoved-CPV-kode
33000000 Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbud af tandreguleringsmaterialer herunder passive selvligerende brackets med tilhørende buer, konventionelle brackets med tilhørende buer, tænger og andre ortodontiske instrumenter, ortodontisk tilbehør og skeletal forankring.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 5 424 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 1: Passive selvligerende brackets med tilhørende buer

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33131000 Håndinstrumenter til tandlæger
33131100 Instrumenter til tandkirurgi
33131110 Tandtænger, dentalbørster, tandreguleringsbøjler og tandpolereværktøj
33131113 Tandreguleringsbøjler
33138000 Produkter til tandproteser og tandregulering
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
Hovedudførelsessted:

Odense Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Aftalen vedr. indkøb af passive selvligerende brackets med tilhørende buer til Tandreguleringscenter Fyn.

Maksimalt forventet omsætning: 1.716.000 kr. ekskl. moms.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 70%
Pris - Vægtning: 30%
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1 320 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/11/2023
Slut: 31/10/2027
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 2: Konventionelle brackets med tilhørende buer

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33131100 Instrumenter til tandkirurgi
33131110 Tandtænger, dentalbørster, tandreguleringsbøjler og tandpolereværktøj
33131111 Tænger til tandlægebrug
33131113 Tandreguleringsbøjler
33138000 Produkter til tandproteser og tandregulering
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
Hovedudførelsessted:

Odense Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Aftalen vedr. indkøb af konventionelle brackets med tilhørende buer til Tandreguleringscenter Fyn.

Maksimalt forventet omsætning: 1.612.000 kr. ekskl. moms.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 70%
Pris - Vægtning: 30%
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1 240 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/11/2023
Slut: 31/10/2027
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 3: Tænger og andre ortodontiske instrumenter

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33131000 Håndinstrumenter til tandlæger
33131110 Tandtænger, dentalbørster, tandreguleringsbøjler og tandpolereværktøj
33131111 Tænger til tandlægebrug
33135000 Ortodontisk udstyr
33138000 Produkter til tandproteser og tandregulering
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
Hovedudførelsessted:

Odense Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Aftalen vedr. indkøb af tænger og andre ortodontiske instrumenter til Tandreguleringscenter Fyn.

Maksimalt forventet omsætning: 598.000 kr. ekskl. moms.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 60%
Pris - Vægtning: 40%
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 460 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/11/2023
Slut: 31/10/2027
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 4: Ortodontisk tilbehør

Delkontraktnr.: 4
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33131000 Håndinstrumenter til tandlæger
33131100 Instrumenter til tandkirurgi
33135000 Ortodontisk udstyr
33138000 Produkter til tandproteser og tandregulering
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
Hovedudførelsessted:

Odense Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Aftalen vedr. indkøb af ortodontisk tilbehør til Tandreguleringscenter Fyn.

Maksimalt forventet omsætning: 2.418.000 kr. ekskl. moms.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 50%
Pris - Vægtning: 50%
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1 860 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/11/2023
Slut: 31/10/2027
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 5: Skeletal forankring

Delkontraktnr.: 5
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33130000 Instrumenter og udstyr til tandpleje og delspecialer herunder
33131000 Håndinstrumenter til tandlæger
33135000 Ortodontisk udstyr
33138000 Produkter til tandproteser og tandregulering
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
Hovedudførelsessted:

Odense Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Aftalen vedr. indkøb af skeletal forankring til Tandreguleringscenter Fyn.

Maksimalt forventet omsætning: 1.088.000 kr. ekskl. moms.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 70%
Pris - Vægtning: 30%
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 544 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/11/2023
Slut: 31/10/2027
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende krav til økonomisk og finansiel formåen, jf. Udbudslovens § 142:

Tilbudsgivers samlede nettoomsætning i henhold til seneste tre afsluttede regnskabsår kræves som minimum 3 mio. kr. pr. år.

Tilbudsgivers egenkapital i henhold til seneste tre afsluttede regnskabsår kræves som minimum at være positiv.

Tilbudsgiver skal afgive oplysninger herom i ESPD’et under fanen ”Udvælgelse”.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende krav til teknisk og faglig formåen, jf. Udbudslovens § 143:

Delaftale 1, 2 og 5: Tre referencer i form af levering til andre ordregivende myndigheder, stat eller regioner vedrørende tandreguleringsmaterialer.

Tilbudsgiver skal afgive oplysninger herom i ESPD’et under fanen ”Udvælgelse”.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 30/06/2023
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 30/06/2023
Tidspunkt: 23:59
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Der vil ikke være adgang for tilbudsgiver til at overvære åbningen af tilbuddene.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

Offentliggørelse den 01.11.2027

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Ordregiver vil i dette udbud stille krav om opfyldelse af alle de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137. Der henvises i øvrigt til udbudsbetingelsernes punkt 8.1.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
31/05/2023

Send til en kollega

0.053