23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 101-314999
Offentliggjort
26.05.2023
Udbudstype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Region Hovedstaden

Endoskoptørre- og opbevaringsskabe, enkelt siddet og gennemstiks typer


Region Hovedstaden

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Hovedstaden
CVR-nummer: 29190623
Postadresse: Kongens Vænge 2
By: Hillerød
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 3400
Land: Danmark
Kontaktperson: Christian Skodborg
E-mail: christian.skodborg@regionh.dk
Telefon: +45 40465620
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.regionh.dk/
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Endoskoptørre- og opbevaringsskabe, enkelt siddet og gennemstiks typer

Sagsnr.: 23031809
II.1.2) Hoved-CPV-kode
33100000 Medicinsk udstyr
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Region Hovedstaden agter at indgå kontrakt om levering af tolv (12) Endoskoptørre- og opbevaringsskabe, 4 stk. gennemstiks og 8 stk. enkeltsiddet, model endoDRY fra Medivator / Santax, til Herlev Hospital.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 2 536 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33100000 Medicinsk udstyr
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Hovedudførelsessted:

Herlev Hospital

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Region Hovedstaden agter at indgå kontrakt om levering af tolv (12) Endoskoptørre- og opbevaringsskabe, 4 stk. gennemstiks og 8 stk. enkeltsiddet, model endoDRY fra Medivator / Santax, til Herlev Hospital.

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

Region Hovedstaden agter at indgå kontrakt om levering af tolv (12) Endoskoptørre- og opbevaringsskabe, 4 stk. gennemstiks og 8 stk. enkeltsiddet, model endoDRY fra Medivator / Santax, til Herlev Hospital.

Kontrakten indgås med Santax, idet det antages, at der kun er en leverandør der kan leverer tørreskabe af gennemstiks typen, med et opbevaringsbakke system, hvor endoskopet efter vask kan placeres og tilsluttes medicinsk trykluft, under opbevaringen, hvorefter opbevaringsbakke fungere som en transportbakke, til behandlingslokalet og derefter tilbage til genbehandlingslokalet.

Logistikken i opbevaringssituationen betyder, at alle tolv skabe skal have et identisk opbevaringsbakke system, da endoskoperne kan opbevares i vilkårlige tørreskabe, men altid udleveres via et gennemstiks skab. Region Hovedstaden er bekendt med at der på markedet findes andre leverandører af enkeltsidde tørreskabe, men disse anvender ikke det samme opbevaringsbakke system.

Region Hovedstaden har derfor konkluderet, at der foreligger en enkelt leverandør situation, der tillader anvendelsen af Udbudslovens §80 stk. 3, nr. 2, som grundlag for en direkte ordre tildeling til Santax.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
23/05/2023
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Santax Medico AS
CVR-nummer: 66441318
Postadresse: Bredskifte Allé 11
By: Aahus V
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8210
Land: Danmark
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 2 536 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: http://www.klfu.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Vejledning (slettes inden offentliggørelse): Du skal slette den tekst, der ikke passer på udbuddet.

Tildeling af offentlig kontrakt: 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

Tildeling af ordre efter miniudbud baseret på rammeaftale: 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

Tildeling af rammeaftale) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
24/05/2023

Send til en kollega

0.046