23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 101-310288
Offentliggjort
26.05.2023
Udbudstype
Forhåndsmeddelelse

Udbyder

Region Midtjylland

Udstyr til smittemarkørscreening - Høringsmateriale


Region Midtjylland

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Midtjylland
CVR-nummer: 29190925
Postadresse: Olof Palmes Allé 15
By: Aarhus N
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Postnummer: 8200
Land: Danmark
Kontaktperson: Mads Madsen
E-mail: Mads.B.Madsen@stab.rm.dk
Telefon: +45 30449957
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.udbud.rm.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/253854
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Midtjylland
By: Aarhus N
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Postnummer: 8200
Land: Danmark
E-mail: Mads.B.Madsen@stab.rm.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.udbud.rm.dk
I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=368730&B=REGIONMIDT
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=368730&B=REGIONMIDT
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udstyr til smittemarkørscreening - Høringsmateriale

Sagsnr.: 1-23-4-72-14-23
II.1.2) Hoved-CPV-kode
33100000 Medicinsk udstyr
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Uddrag af udbudsmateriale – Høring forud for udbud af udstyr til smittemarkørscreening Høringsmaterialet består af følgende dokumenter:

• Høringsbrev

• Kontraktbilag 2 – Kravspecifikation

• Uddrag fra udbudsbetingelserne

• Udbudsbilag 3 – Erklæring vedrørende russiske interesser

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Udstyr til smittemarkørscreening - Høringsmateriale

Delkontraktnr.: 1 - PPRR afregning
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33100000 Medicinsk udstyr
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
NUTS-kode: DK02 Sjælland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Uddrag af udbudsmateriale – Høring forud for udbud af udstyr til smittemarkørscreening Høringsmaterialet består af følgende dokumenter:

• Høringsbrev

• Kontraktbilag 2 – Kravspecifikation

• Uddrag fra udbudsbetingelserne

• Udbudsbilag 3 – Erklæring vedrørende russiske interesser

II.2.14) Yderligere oplysninger
II.3) Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
07/09/2023

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

De fremsendte udkast har til formål at sikre at eventuelle uhensigtsmæssigheder i udbudsmaterialet revurderes på baggrund af leverandørmarkedets feedback.

Regionen ønsker derfor at få skriftlig feedback på de vedlagte høringsdokumenter, med specifikke henvisninger til hvor i udbudsmaterialet den enkelte leverandør mener at der potentielt kan være uhensigtsmæssigheder. Dette bedes derfor gøres i et særskilt dokument med reference til de enkelte afsnit hvor kommentaren relaterer sig til. For Kontraktbilag 2 – kravspecifikation kan der laves kommentarer ud for de enkelte krav, herunder også mindstekrav. Jo mere information fra leverandørsiden om hvorfor det enkelte krav er uhensigtsmæssigt stillet af Regionen, jo bedre.

Udbuddet forventes gennemført i samarbejde med Region Syddanmark og Region Sjælland som benytter 'Pay Per Reportable Result' (PPRR) metoden til afregning, også kaldet "pris pr. svar". Forenklet er dette en afregningsmetode hvor tilbudsgiveren stiller det medicotekniske apparatur til rådighed og afregnes gennem utensilie-/reagensprisen.

Region Midtjylland benytter sig af en ordinær anskaffelsesmetode hvor det medicotekniske apparatur indkøbes, og der løbende anskaffes utensilier/reagenser. Inputs til de to afregningsmetoder modtages også gerne.

Spørgsmål til materialet vil ikke blive besvaret i høringsperioden, og der henvises til at leverandøren laver én samlet skriftlig feedback og sender via EU-Supply.

Regionen forbeholder sig retten til ikke at foretage ændringer i udbudsmaterialet, på baggrund af høringssvarene. Ligeledes, gør Regionen opmærksom på at alle krav kan ændre sig.

Høringen slutter d. 13.06.2023 kl. 12.00.

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
23/05/2023

Send til en kollega

0.047