23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 095-294757
Offentliggjort
17.05.2023
Udbudstype
Forhåndsmeddelelse

Udbyder

Region Hovedstaden

Høring af udkast til kravspecifikation og tilbudsliste vedr. kommende udbud af dialysefiltre, dialysekanyler, dialysekoncentrat


Region Hovedstaden

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Hovedstaden
CVR-nummer: 29190623
Postadresse: Kongens Vænge 2
By: Hillerød
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 3400
Land: Danmark
Kontaktperson: Michael Allerup
E-mail: michael.winther.allerup@regionh.dk
Telefon: +45 38665800
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.regionh.dk/
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/66963
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=364847&B=HOVEDSTADEN
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Høring af udkast til kravspecifikation og tilbudsliste vedr. kommende udbud af dialysefiltre, dialysekanyler, dialysekoncentrat

Sagsnr.: 22070833
II.1.2) Hoved-CPV-kode
33181200 Dialysefiltre
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

I forbindelse med det kommende udbud af dialysefiltre, dialysekanyler, dialysekoncentrat mm. til Region H. sendes udkast af kravspecifikation, tilbudsliste og de Nordiske Kriterier for Mere Bæredygtig Emballage i høring. Formålet med høringen er at sikre at der ikke udelukkes gode tilbud/produkter pga. af uhensigtsmæssige krav, samt sikre en så bred konkurrence som muligt. Region Hovedstaden indbyder derfor alle potentielle leverandører til at gennemlæse vedlagte kravspecifikation, tilbudsliste og fremsende høringssvar om fundne uhensigtsmæssigheder samt forslag til forbedringer. Desuden vil Region Hovedstaden også gerne have potentielle leverandører til at udfylde skabelonen med de "Nordiske Kriterier for Mere Bæredygtig Emballage".

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 50 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

SPIDSE ARTERIE KANYLER

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33141324 Dialysekanyler
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

I forbindelse med det kommende udbud af dialysefiltre, dialysekanyler, dialysekoncentrat mm. til Region H. sendes kravspecifikationerne, tilbudslisten og de Nordiske Kriterier for Mere Bæredygtig Emballage i høring. Formålet med høringen er at sikre at der ikke udelukkes gode tilbud/produkter pga. af uhensigtsmæssige krav, samt sikre en så bred konkurrence som muligt. Region Hovedstaden indbyder derfor alle potentielle leverandører til at gennemlæse vedlagte kravspecifikationer og fremsende høringssvar om fundne uhensigtsmæssigheder samt forslag til forbedringer.

Desuden vil Region Hovedstaden også gerne have potentielle leverandører til at udfylde skabelonen med de "Nordiske Kriterier for Mere Bæredygtig Emballage".

Det er især følgende punkter Ordregiver meget gerne vil have kommentarer til:

• påtænkte krav vedr. funktion, størrelser, mål mv.

• udfyldelse af skabelonen med de "Nordiske Kriterier for Mere Bæredygtig Emballage"

Høringssvarene vil efterfølgende blive behandlet af Indkøbsafdelingen og brugergruppen, hvor Region H. vil vurdere hvorvidt høringssvarene giver anledning til ændringer i kravspecifikationerne mv.

Kravspecifikationerne kan downloades under fanen»Dokumenter«i regionens E-sourcing system CTM.

Høringssvaret skal sendes via CTM (EU-supply) senest onsdag d. 31. maj kl. 14.00 ved at vedhæfte høringsvaret som et excel eller word dokument.

Høringssvar skal henvise til hvilket produkt og punkt i kravspecifikationen kommentaren vedrører.

II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

STUMPE ARTERIE KANYLER (KNAPHULSTEKNIK)

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33141324 Dialysekanyler
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

I forbindelse med det kommende udbud af dialysefiltre, dialysekanyler, dialysekoncentrat mm. til Region H. sendes kravspecifikationerne, tilbudslisten og de Nordiske Kriterier for Mere Bæredygtig Emballage i høring. Formålet med høringen er at sikre at der ikke udelukkes gode tilbud/produkter pga. af uhensigtsmæssige krav, samt sikre en så bred konkurrence som muligt. Region Hovedstaden indbyder derfor alle potentielle leverandører til at gennemlæse vedlagte kravspecifikationer og fremsende høringssvar om fundne uhensigtsmæssigheder samt forslag til forbedringer.

Desuden vil Region Hovedstaden også gerne have potentielle leverandører til at udfylde skabelonen med de "Nordiske Kriterier for Mere Bæredygtig Emballage".

Det er især følgende punkter Ordregiver meget gerne vil have kommentarer til:

• påtænkte krav vedr. funktion, størrelser, mål mv.

• udfyldelse af skabelonen med de "Nordiske Kriterier for Mere Bæredygtig Emballage"

Høringssvarene vil efterfølgende blive behandlet af Indkøbsafdelingen og brugergruppen, hvor Region H. vil vurdere hvorvidt høringssvarene giver anledning til ændringer i kravspecifikationerne mv.

Kravspecifikationerne kan downloades under fanen»Dokumenter«i regionens E-sourcing system CTM.

Høringssvaret skal sendes via CTM (EU-supply) senest onsdag d. 31. maj kl. 14.00 ved at vedhæfte høringsvaret som et excel eller word dokument.

Høringssvar skal henvise til hvilket produkt og punkt i kravspecifikationen kommentaren vedrører.

II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

NÅLEKATETER ARTERIE MED SPIDS KANYLE

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33141324 Dialysekanyler
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

I forbindelse med det kommende udbud af dialysefiltre, dialysekanyler, dialysekoncentrat mm. til Region H. sendes kravspecifikationerne, tilbudslisten og de Nordiske Kriterier for Mere Bæredygtig Emballage i høring. Formålet med høringen er at sikre at der ikke udelukkes gode tilbud/produkter pga. af uhensigtsmæssige krav, samt sikre en så bred konkurrence som muligt. Region Hovedstaden indbyder derfor alle potentielle leverandører til at gennemlæse vedlagte kravspecifikationer og fremsende høringssvar om fundne uhensigtsmæssigheder samt forslag til forbedringer.

Desuden vil Region Hovedstaden også gerne have potentielle leverandører til at udfylde skabelonen med de "Nordiske Kriterier for Mere Bæredygtig Emballage".

Det er især følgende punkter Ordregiver meget gerne vil have kommentarer til:

• påtænkte krav vedr. funktion, størrelser, mål mv.

• udfyldelse af skabelonen med de "Nordiske Kriterier for Mere Bæredygtig Emballage"

Høringssvarene vil efterfølgende blive behandlet af Indkøbsafdelingen og brugergruppen, hvor Region H. vil vurdere hvorvidt høringssvarene giver anledning til ændringer i kravspecifikationerne mv.

Kravspecifikationerne kan downloades under fanen»Dokumenter«i regionens E-sourcing system CTM.

Høringssvaret skal sendes via CTM (EU-supply) senest onsdag d. 31. maj kl. 14.00 ved at vedhæfte høringsvaret som et excel eller word dokument.

Høringssvar skal henvise til hvilket produkt og punkt i kravspecifikationen kommentaren vedrører.

II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

NÅLEKATETER ARTERIE MED SPIDS KANYLE - SIKKERHED

Delkontraktnr.: 4
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33141324 Dialysekanyler
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

I forbindelse med det kommende udbud af dialysefiltre, dialysekanyler, dialysekoncentrat mm. til Region H. sendes kravspecifikationerne, tilbudslisten og de Nordiske Kriterier for Mere Bæredygtig Emballage i høring. Formålet med høringen er at sikre at der ikke udelukkes gode tilbud/produkter pga. af uhensigtsmæssige krav, samt sikre en så bred konkurrence som muligt. Region Hovedstaden indbyder derfor alle potentielle leverandører til at gennemlæse vedlagte kravspecifikationer og fremsende høringssvar om fundne uhensigtsmæssigheder samt forslag til forbedringer.

Desuden vil Region Hovedstaden også gerne have potentielle leverandører til at udfylde skabelonen med de "Nordiske Kriterier for Mere Bæredygtig Emballage".

Det er især følgende punkter Ordregiver meget gerne vil have kommentarer til:

• påtænkte krav vedr. funktion, størrelser, mål mv.

• udfyldelse af skabelonen med de "Nordiske Kriterier for Mere Bæredygtig Emballage"

Høringssvarene vil efterfølgende blive behandlet af Indkøbsafdelingen og brugergruppen, hvor Region H. vil vurdere hvorvidt høringssvarene giver anledning til ændringer i kravspecifikationerne mv.

Kravspecifikationerne kan downloades under fanen»Dokumenter«i regionens E-sourcing system CTM.

Høringssvaret skal sendes via CTM (EU-supply) senest onsdag d. 31. maj kl. 14.00 ved at vedhæfte høringsvaret som et excel eller word dokument.

Høringssvar skal henvise til hvilket produkt og punkt i kravspecifikationen kommentaren vedrører.

II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

LUKKEVÆSKE MED CITRAT

Delkontraktnr.: 5
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33181520 Forbrugsvarer til dialyse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

I forbindelse med det kommende udbud af dialysefiltre, dialysekanyler, dialysekoncentrat mm. til Region H. sendes kravspecifikationerne, tilbudslisten og de Nordiske Kriterier for Mere Bæredygtig Emballage i høring. Formålet med høringen er at sikre at der ikke udelukkes gode tilbud/produkter pga. af uhensigtsmæssige krav, samt sikre en så bred konkurrence som muligt. Region Hovedstaden indbyder derfor alle potentielle leverandører til at gennemlæse vedlagte kravspecifikationer og fremsende høringssvar om fundne uhensigtsmæssigheder samt forslag til forbedringer.

Desuden vil Region Hovedstaden også gerne have potentielle leverandører til at udfylde skabelonen med de "Nordiske Kriterier for Mere Bæredygtig Emballage".

Det er især følgende punkter Ordregiver meget gerne vil have kommentarer til:

• påtænkte krav vedr. funktion, størrelser, mål mv.

• udfyldelse af skabelonen med de "Nordiske Kriterier for Mere Bæredygtig Emballage"

Høringssvarene vil efterfølgende blive behandlet af Indkøbsafdelingen og brugergruppen, hvor Region H. vil vurdere hvorvidt høringssvarene giver anledning til ændringer i kravspecifikationerne mv.

Kravspecifikationerne kan downloades under fanen»Dokumenter«i regionens E-sourcing system CTM.

Høringssvaret skal sendes via CTM (EU-supply) senest onsdag d. 31. maj kl. 14.00 ved at vedhæfte høringsvaret som et excel eller word dokument.

Høringssvar skal henvise til hvilket produkt og punkt i kravspecifikationen kommentaren vedrører.

II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

FILTER / DIALYSATOR

Delkontraktnr.: 6
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33181200 Dialysefiltre
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

I forbindelse med det kommende udbud af dialysefiltre, dialysekanyler, dialysekoncentrat mm. til Region H. sendes kravspecifikationerne, tilbudslisten og de Nordiske Kriterier for Mere Bæredygtig Emballage i høring. Formålet med høringen er at sikre at der ikke udelukkes gode tilbud/produkter pga. af uhensigtsmæssige krav, samt sikre en så bred konkurrence som muligt. Region Hovedstaden indbyder derfor alle potentielle leverandører til at gennemlæse vedlagte kravspecifikationer og fremsende høringssvar om fundne uhensigtsmæssigheder samt forslag til forbedringer.

Desuden vil Region Hovedstaden også gerne have potentielle leverandører til at udfylde skabelonen med de "Nordiske Kriterier for Mere Bæredygtig Emballage".

Det er især følgende punkter Ordregiver meget gerne vil have kommentarer til:

• påtænkte krav vedr. funktion, størrelser, mål mv.

• udfyldelse af skabelonen med de "Nordiske Kriterier for Mere Bæredygtig Emballage"

Høringssvarene vil efterfølgende blive behandlet af Indkøbsafdelingen og brugergruppen, hvor Region H. vil vurdere hvorvidt høringssvarene giver anledning til ændringer i kravspecifikationerne mv.

Kravspecifikationerne kan downloades under fanen»Dokumenter«i regionens E-sourcing system CTM.

Høringssvaret skal sendes via CTM (EU-supply) senest onsdag d. 31. maj kl. 14.00 ved at vedhæfte høringsvaret som et excel eller word dokument.

Høringssvar skal henvise til hvilket produkt og punkt i kravspecifikationen kommentaren vedrører.

II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

FILTER / DIALYSATOR uden Polysulfon

Delkontraktnr.: 7
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33181200 Dialysefiltre
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

I forbindelse med det kommende udbud af dialysefiltre, dialysekanyler, dialysekoncentrat mm. til Region H. sendes kravspecifikationerne, tilbudslisten og de Nordiske Kriterier for Mere Bæredygtig Emballage i høring. Formålet med høringen er at sikre at der ikke udelukkes gode tilbud/produkter pga. af uhensigtsmæssige krav, samt sikre en så bred konkurrence som muligt. Region Hovedstaden indbyder derfor alle potentielle leverandører til at gennemlæse vedlagte kravspecifikationer og fremsende høringssvar om fundne uhensigtsmæssigheder samt forslag til forbedringer.

Desuden vil Region Hovedstaden også gerne have potentielle leverandører til at udfylde skabelonen med de "Nordiske Kriterier for Mere Bæredygtig Emballage".

Det er især følgende punkter Ordregiver meget gerne vil have kommentarer til:

• påtænkte krav vedr. funktion, størrelser, mål mv.

• udfyldelse af skabelonen med de "Nordiske Kriterier for Mere Bæredygtig Emballage"

Høringssvarene vil efterfølgende blive behandlet af Indkøbsafdelingen og brugergruppen, hvor Region H. vil vurdere hvorvidt høringssvarene giver anledning til ændringer i kravspecifikationerne mv.

Kravspecifikationerne kan downloades under fanen»Dokumenter«i regionens E-sourcing system CTM.

Høringssvaret skal sendes via CTM (EU-supply) senest onsdag d. 31. maj kl. 14.00 ved at vedhæfte høringsvaret som et excel eller word dokument.

Høringssvar skal henvise til hvilket produkt og punkt i kravspecifikationen kommentaren vedrører.

II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

FILTER / DIALYSATOR til clearence af mellemstore molekyler ved HD

Delkontraktnr.: 8
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33181200 Dialysefiltre
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

I forbindelse med det kommende udbud af dialysefiltre, dialysekanyler, dialysekoncentrat mm. til Region H. sendes kravspecifikationerne, tilbudslisten og de Nordiske Kriterier for Mere Bæredygtig Emballage i høring. Formålet med høringen er at sikre at der ikke udelukkes gode tilbud/produkter pga. af uhensigtsmæssige krav, samt sikre en så bred konkurrence som muligt. Region Hovedstaden indbyder derfor alle potentielle leverandører til at gennemlæse vedlagte kravspecifikationer og fremsende høringssvar om fundne uhensigtsmæssigheder samt forslag til forbedringer.

Desuden vil Region Hovedstaden også gerne have potentielle leverandører til at udfylde skabelonen med de "Nordiske Kriterier for Mere Bæredygtig Emballage".

Det er især følgende punkter Ordregiver meget gerne vil have kommentarer til:

• påtænkte krav vedr. funktion, størrelser, mål mv.

• udfyldelse af skabelonen med de "Nordiske Kriterier for Mere Bæredygtig Emballage"

Høringssvarene vil efterfølgende blive behandlet af Indkøbsafdelingen og brugergruppen, hvor Region H. vil vurdere hvorvidt høringssvarene giver anledning til ændringer i kravspecifikationerne mv.

Kravspecifikationerne kan downloades under fanen»Dokumenter«i regionens E-sourcing system CTM.

Høringssvaret skal sendes via CTM (EU-supply) senest onsdag d. 31. maj kl. 14.00 ved at vedhæfte høringsvaret som et excel eller word dokument.

Høringssvar skal henvise til hvilket produkt og punkt i kravspecifikationen kommentaren vedrører.

II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

120 ML skål med 6 Non Woven kugler

Delkontraktnr.: 9
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33181520 Forbrugsvarer til dialyse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

I forbindelse med det kommende udbud af dialysefiltre, dialysekanyler, dialysekoncentrat mm. til Region H. sendes kravspecifikationerne, tilbudslisten og de Nordiske Kriterier for Mere Bæredygtig Emballage i høring. Formålet med høringen er at sikre at der ikke udelukkes gode tilbud/produkter pga. af uhensigtsmæssige krav, samt sikre en så bred konkurrence som muligt. Region Hovedstaden indbyder derfor alle potentielle leverandører til at gennemlæse vedlagte kravspecifikationer og fremsende høringssvar om fundne uhensigtsmæssigheder samt forslag til forbedringer.

Desuden vil Region Hovedstaden også gerne have potentielle leverandører til at udfylde skabelonen med de "Nordiske Kriterier for Mere Bæredygtig Emballage".

Det er især følgende punkter Ordregiver meget gerne vil have kommentarer til:

• påtænkte krav vedr. funktion, størrelser, mål mv.

• udfyldelse af skabelonen med de "Nordiske Kriterier for Mere Bæredygtig Emballage"

Høringssvarene vil efterfølgende blive behandlet af Indkøbsafdelingen og brugergruppen, hvor Region H. vil vurdere hvorvidt høringssvarene giver anledning til ændringer i kravspecifikationerne mv.

Kravspecifikationerne kan downloades under fanen»Dokumenter«i regionens E-sourcing system CTM.

Høringssvaret skal sendes via CTM (EU-supply) senest onsdag d. 31. maj kl. 14.00 ved at vedhæfte høringsvaret som et excel eller word dokument.

Høringssvar skal henvise til hvilket produkt og punkt i kravspecifikationen kommentaren vedrører.

II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

HÆMODIALYSE START STOP SÆT (M/SALTVAND)

Delkontraktnr.: 10
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33181520 Forbrugsvarer til dialyse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

I forbindelse med det kommende udbud af dialysefiltre, dialysekanyler, dialysekoncentrat mm. til Region H. sendes kravspecifikationerne, tilbudslisten og de Nordiske Kriterier for Mere Bæredygtig Emballage i høring. Formålet med høringen er at sikre at der ikke udelukkes gode tilbud/produkter pga. af uhensigtsmæssige krav, samt sikre en så bred konkurrence som muligt. Region Hovedstaden indbyder derfor alle potentielle leverandører til at gennemlæse vedlagte kravspecifikationer og fremsende høringssvar om fundne uhensigtsmæssigheder samt forslag til forbedringer.

Desuden vil Region Hovedstaden også gerne have potentielle leverandører til at udfylde skabelonen med de "Nordiske Kriterier for Mere Bæredygtig Emballage".

Det er især følgende punkter Ordregiver meget gerne vil have kommentarer til:

• påtænkte krav vedr. funktion, størrelser, mål mv.

• udfyldelse af skabelonen med de "Nordiske Kriterier for Mere Bæredygtig Emballage"

Høringssvarene vil efterfølgende blive behandlet af Indkøbsafdelingen og brugergruppen, hvor Region H. vil vurdere hvorvidt høringssvarene giver anledning til ændringer i kravspecifikationerne mv.

Kravspecifikationerne kan downloades under fanen»Dokumenter«i regionens E-sourcing system CTM.

Høringssvaret skal sendes via CTM (EU-supply) senest onsdag d. 31. maj kl. 14.00 ved at vedhæfte høringsvaret som et excel eller word dokument.

Høringssvar skal henvise til hvilket produkt og punkt i kravspecifikationen kommentaren vedrører.

II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

DIALYSE FISTEL SÆT

Delkontraktnr.: 11
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33181520 Forbrugsvarer til dialyse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

I forbindelse med det kommende udbud af dialysefiltre, dialysekanyler, dialysekoncentrat mm. til Region H. sendes kravspecifikationerne, tilbudslisten og de Nordiske Kriterier for Mere Bæredygtig Emballage i høring. Formålet med høringen er at sikre at der ikke udelukkes gode tilbud/produkter pga. af uhensigtsmæssige krav, samt sikre en så bred konkurrence som muligt. Region Hovedstaden indbyder derfor alle potentielle leverandører til at gennemlæse vedlagte kravspecifikationer og fremsende høringssvar om fundne uhensigtsmæssigheder samt forslag til forbedringer.

Desuden vil Region Hovedstaden også gerne have potentielle leverandører til at udfylde skabelonen med de "Nordiske Kriterier for Mere Bæredygtig Emballage".

Det er især følgende punkter Ordregiver meget gerne vil have kommentarer til:

• påtænkte krav vedr. funktion, størrelser, mål mv.

• udfyldelse af skabelonen med de "Nordiske Kriterier for Mere Bæredygtig Emballage"

Høringssvarene vil efterfølgende blive behandlet af Indkøbsafdelingen og brugergruppen, hvor Region H. vil vurdere hvorvidt høringssvarene giver anledning til ændringer i kravspecifikationerne mv.

Kravspecifikationerne kan downloades under fanen»Dokumenter«i regionens E-sourcing system CTM.

Høringssvaret skal sendes via CTM (EU-supply) senest onsdag d. 31. maj kl. 14.00 ved at vedhæfte høringsvaret som et excel eller word dokument.

Høringssvar skal henvise til hvilket produkt og punkt i kravspecifikationen kommentaren vedrører.

II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Dialysekateter langtidsanlæggelse

Delkontraktnr.: 12
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33141324 Dialysekanyler
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

I forbindelse med det kommende udbud af dialysefiltre, dialysekanyler, dialysekoncentrat mm. til Region H. sendes kravspecifikationerne, tilbudslisten og de Nordiske Kriterier for Mere Bæredygtig Emballage i høring. Formålet med høringen er at sikre at der ikke udelukkes gode tilbud/produkter pga. af uhensigtsmæssige krav, samt sikre en så bred konkurrence som muligt. Region Hovedstaden indbyder derfor alle potentielle leverandører til at gennemlæse vedlagte kravspecifikationer og fremsende høringssvar om fundne uhensigtsmæssigheder samt forslag til forbedringer.

Desuden vil Region Hovedstaden også gerne have potentielle leverandører til at udfylde skabelonen med de "Nordiske Kriterier for Mere Bæredygtig Emballage".

Det er især følgende punkter Ordregiver meget gerne vil have kommentarer til:

• påtænkte krav vedr. funktion, størrelser, mål mv.

• udfyldelse af skabelonen med de "Nordiske Kriterier for Mere Bæredygtig Emballage"

Høringssvarene vil efterfølgende blive behandlet af Indkøbsafdelingen og brugergruppen, hvor Region H. vil vurdere hvorvidt høringssvarene giver anledning til ændringer i kravspecifikationerne mv.

Kravspecifikationerne kan downloades under fanen»Dokumenter«i regionens E-sourcing system CTM.

Høringssvaret skal sendes via CTM (EU-supply) senest onsdag d. 31. maj kl. 14.00 ved at vedhæfte høringsvaret som et excel eller word dokument.

Høringssvar skal henvise til hvilket produkt og punkt i kravspecifikationen kommentaren vedrører.

II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

A-koncentrat til centralanlæg

Delkontraktnr.: 13
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33181510 Nyredialysevæske
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

I forbindelse med det kommende udbud af dialysefiltre, dialysekanyler, dialysekoncentrat mm. til Region H. sendes kravspecifikationerne, tilbudslisten og de Nordiske Kriterier for Mere Bæredygtig Emballage i høring. Formålet med høringen er at sikre at der ikke udelukkes gode tilbud/produkter pga. af uhensigtsmæssige krav, samt sikre en så bred konkurrence som muligt. Region Hovedstaden indbyder derfor alle potentielle leverandører til at gennemlæse vedlagte kravspecifikationer og fremsende høringssvar om fundne uhensigtsmæssigheder samt forslag til forbedringer.

Desuden vil Region Hovedstaden også gerne have potentielle leverandører til at udfylde skabelonen med de "Nordiske Kriterier for Mere Bæredygtig Emballage".

Det er især følgende punkter Ordregiver meget gerne vil have kommentarer til:

• påtænkte krav vedr. funktion, størrelser, mål mv.

• udfyldelse af skabelonen med de "Nordiske Kriterier for Mere Bæredygtig Emballage"

Høringssvarene vil efterfølgende blive behandlet af Indkøbsafdelingen og brugergruppen, hvor Region H. vil vurdere hvorvidt høringssvarene giver anledning til ændringer i kravspecifikationerne mv.

Kravspecifikationerne kan downloades under fanen»Dokumenter«i regionens E-sourcing system CTM.

Høringssvaret skal sendes via CTM (EU-supply) senest onsdag d. 31. maj kl. 14.00 ved at vedhæfte høringsvaret som et excel eller word dokument.

Høringssvar skal henvise til hvilket produkt og punkt i kravspecifikationen kommentaren vedrører.

II.2.14) Yderligere oplysninger
II.3) Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
24/08/2023

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Der gøres desuden opmærksom på, at høringsmaterialet kun er et foreløbigt materiale. Region H. forbeholder sig ret til at ændre i de foreløbige kravspecifikationer og tilbudsliste forud for selve udbuddet, og er ikke forpligtet til at tage højde for de indkomne høringssvar. Bemærk i øvrigt, at de oplysninger, som høringssvarene indeholder, kan være underlagt regler om aktindsigt.

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
12/05/2023

Send til en kollega

0.062