23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 081-246049
Offentliggjort
25.04.2023
Udbudstype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Region Sjælland

Indkøb af fibroscannere


Region Sjælland

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Sjælland
CVR-nummer: 29190658
Postadresse: Alleen 15
By: Sorø
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Postnummer: 4180
Land: Danmark
Kontaktperson: Thor Kjer-Kristiansen
E-mail: thokj@regionsjaelland.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.regionsjaelland.dk
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Indkøb af fibroscannere

II.1.2) Hoved-CPV-kode
33112300 Ultralydscannere
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Intern medicinsk – Gastroenterologisk sektion på Nykøbing Falster Sygehus og Gastroenterologisk afdeling på Holbæk Sygehus i Region Sjælland ønsker at anskaffe 1 stk. Fibroscannere af model FS 630 Expert hver. Medicinsk afdeling på Roskilde Sygehus i Region Sjælland ønsker at anskaffe én FibrosScan Compact 530. Alle tre indkøb er inklusiv apparaturafhængige prober og service.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 4 600 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33112300 Ultralydscannere
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK02 Sjælland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Intern medicinsk – Gastroenterologisk sektion på Nykøbing Falster Sygehus og Gastroenterologisk afdeling på Holbæk Sygehus i Region Sjælland ønsker at anskaffe 1 stk. Fibroscannere af model FS 630 Expert hver. Medicinsk afdeling i Roskilde Sygehus i Region Sjælland ønsker at anskaffe én FibrosScan Compact 530. Alle tre indkøb er inklusiv apparaturafhængige prober og service.

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
  • Kun en bestemt økonomisk aktør kan levere de pågældende bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser af følgende årsag:
    • manglende konkurrence af tekniske årsager
Forklaring:

Seneste markedsundersøgelse i sommeren 2022, og efter søgning på nettet, viser at skanning af leveren kræver en særlig software, og det har umiddelbart ikke været muligt at fremsøge flere typer af udstyr som kan det samme som FibroScan Compact 530 og FibroScan FS 630 Expert. Ingen andre leverandører har samme funktionalitet i deres apparater, og fibroscannerne er også de eneste apparater på verdensmarkedet til vurdering af fibrosegrad, som er evidensbaseret. Der er således tale om en eneleverandør situation (jvf. §80 stk. 3 nr. 2 i udbudsloven).

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

Betegnelse:

Indkøb af fibroscannere

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
20/04/2023
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Mediplast
CVR-nummer: 71297128
Postadresse: Marielundsvej 46E
By: Herlev
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2730
Land: Danmark
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 4 600 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnerens Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: http://www.klfu.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Ved et udbud med prækvalifikation efter udbudsloven, forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal en klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens afsendelse af underretning om prækvalifikation.

Andre klager over udbud eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakter, omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal være indgivet til klagenævnet inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.

Klager over indgåelse af en rammeaftale efter udbudsloven (afsnit II, III og §§ 191 og 192), forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal være indgivet til klagenævnet inden 6 måneder regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

Klager over indgåelse af en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal være indgivet til klagenævnet inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

Samtidig med klagens fremsendelse til Klagenævnet for Udbud skal klageren sende en kopi af klagen med bilag til Ordregiveren, gerne pr. e-mail.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
20/04/2023

Send til en kollega

0.066