23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 067-201315
Offentliggjort
04.04.2023
Udbudstype
Forhåndsmeddelelse

Udbyder

AMGROS I/S

Markedsdialog om bæredygtighed og miljø i forbindelse med udbud af høreapparater


AMGROS I/S

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: AMGROS I/S
CVR-nummer: 1447 9880
Postadresse: Dampfærgevej 27-29
By: København Ø
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 2100
Land: Danmark
Kontaktperson: Lisbeth Kjems Christensen
E-mail: haudbud@amgros.dk
Telefon: +45 88713083
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.amgros.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/284126
I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten tildeles af en indkøbscentral
I.3) Kommunikation
Adgangen til udbudsmaterialet er begrænset. Yderligere oplysninger kan indhentes på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=359259&B=AMGROS
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Markedsdialog om bæredygtighed og miljø i forbindelse med udbud af høreapparater

Sagsnr.: 316503
II.1.2) Hoved-CPV-kode
33185000 Høreapparater
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Amgros ønsker at invitere alle interesserede tilbudsgivere til en markedsdialog om bæredygtighed og miljø i forbindelse med udbud på høreapparater 2023-2024, som et led i at forberede udbuddet bedst muligt.

.

Markedsdialogen vil bestå af en række skriftlige spørgsmål, der skal afleveres senest den 9. maj 2023 kl. 10.00 samt en mundtlig markedsdialog på cirka en time til halvanden.

.

Spørgsmålene skal besvares inden tidsfristen, for at være berettiget til at deltage i den mundtlige markedsdialog.

.

Markedsdialogen vil blive afholdt i København mandag den 15. maj 2023 mellem kl. 8.30 og 16.00. Er der mange leverandører, der ønsker at deltage, kan det være nødvendigt at udvide tidsrummet.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Markedsdialog om bæredygtighed og miljø i forbindelse med udbud af høreapparater

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33185100 Dele og tilbehør til høreapparater
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
Hovedudførelsessted:

Danmark

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Amgros er et interessentskab med de 5 regioner som interessenter. Amgros varetager udbud og indkøb af høreapparater på regionernes vegne således, at der kan foretages indkøb til de offentlige klinikker og andre, der ordinerer og tilpasser høreapparater for det offentlige.

.

Amgros ønsker at invitere alle interesserede tilbudsgivere til en markedsdialog om bæredygtighed og miljø i forbindelse med udbud af høreapparater mm. 2023-2024.

.

Markedsdialogen vil bestå af en række skriftlige spørgsmål, der skal besvares fyldestgørende og sendes til:

.

haudbud@amgros.dk senest 9. maj 2023 kl. 10.00.

.

Og vil yderligere bestå af en mundtlig dialog på cirka en time til halvanden.

.

For at deltage i den mundtlige dialog skal spørgsmålene besvares inden tidsfristen.

.

Markedsdialogen vil finde sted i København mandag den 15. maj 2023 mellem kl. 8.30 og 16.00, og tidsrummet kan udvides, hvis mange leverandører ønsker at deltage. Nærmere bestemt lokation og konkret tidsrum informeres der om senere.

.

Alle interesserede leverandører skal sende en mail til haudbud@amgros.dk senest og gerne før:

.

Fredag den 28. april 2023 kl. 10.00

.

for at tilkendegive deres deltagelse og ønsket tidsrum (gerne flere) for den mundtlige dialog. Hvis flere leverandører ønsker det samme tidsrum, vil tiderne blive fordelt ved lodtrækning. Amgros opfordrer til, at mindst én person fra hver virksomhed, der arbejder med bæredygtighed og miljø, deltager i den mundtlige dialog, og hvis den person ikke arbejder i Danmark, kan der etableres en opkobling via teams. Amgros vil bede om information herom senest ved modtagelsen af den skriftlige besvarelse.

.</p>

Amgros vil sende spørgsmålene ud til alle interesserede leverandører senest den 11. april 2023; de vil også blive uploadet på EU-Supply på samme tidspunkt. Besvarelsen af spørgsmålene kan ske i et dokument efter eget ønske, men spørgsmålene skal også inkluderes i dokumentet for at undgå tvivl om, hvilket spørgsmål der besvares.

.

Besvarelsen skal sendes til haudbud@amgros.dk

.

Vi ser frem til en god markedsdialog.

.

.

.

Med Venlig Hilsen

.

.

Lisbeth Kjems Christensen

Amgros

II.2.14) Yderligere oplysninger

Vigtige datoer er opsummeret herunder:

.

Fredag den 28. april kl. 10.00 - Tilmeldingsfrist

Tirsdag den 9. maj kl. 10.00 - Frist for skriftlig besvarelse af markedsdialog

Mandag den 15. maj - Deltagelse i mundtlig markedsdialog

II.3) Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
30/03/2023

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Amgros er et interessentskab med de 5 regioner som interessenter. Amgros varetager udbud og indkøb af høreapparater på regionernes vegne, således at der kan foretages indkøb til de offentlige klinikker og andre, der ordinerer og tilpasser høreapparater for det offentlige.

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
30/03/2023

Send til en kollega

0.047