23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 062-183047
Offentliggjort
28.03.2023
Udbudstype
Forhåndsmeddelelse

Udbyder

Region Midtjylland

Markedsdialog - varetagelse af sygebesøg i Region Midtjyllands akutte natordning


Region Midtjylland

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Midtjylland
CVR-nummer: 29190925
Postadresse: Skottenborg 26
By: Viborg
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Postnummer: 8800
Land: Danmark
Kontaktperson: Jeppe Pedersen
E-mail: Jeppe.Pedersen@stab.rm.dk
Telefon: +45 40860158
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.rm.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/253854
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=358931&B=REGIONMIDT
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Markedsdialog - varetagelse af sygebesøg i Region Midtjyllands akutte natordning

Sagsnr.: 1-30-72-55-23
II.1.2) Hoved-CPV-kode
85100000 Tjenesteydelser inden for sundhedsvæsenet
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Der inviteres til dialog om varetagelse af sygebesøg i Region Midtjyl-lands akutte natordning. Region Midtjylland er interesserede i at drøfte løsninger på sygebesøg, der beskriver transport, køreområder (geografisk opdeling), samarbejde med den øvrige del af den akutte natordning og bemanding i tidsrummet 23.00 – 08.00, alle dage om året og i hele Region Midtjyllands optageområde.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
60100000 Vejtransport
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Der inviteres til dialog om varetagelse af sygebesøg i Region Midtjyl-lands akutte natordning. Region Midtjylland er interesserede i at drøfte løsninger på sygebesøg, der beskriver transport, køreområder (geografisk opdeling), samarbejde med den øvrige del af den akutte natordning og bemanding i tidsrummet 23.00 – 08.00, alle dage om året og i hele Region Midtjyllands optageområde.

Udbuddet kan inddeles i to områder:

1. Bud på opgaven i forbindelse med selve sygebesøget

2. Bud på den samlede opgave (sygebesøg og kørsel),

I forhold til sygebesøg lægger vi især vægt på følgende:

• Sikker drift og patientsikkerhed (fx hvordan tænker man at sikre personale 365 nætter om året, hvor patienterne får den relevante behandling og relevant hjælp til den konkrete problemstilling)

• Mulighed for rekruttering (fx hvordan tænker man at rekruttere til opgaven)

• Synergi og effekt for øvrig organisation (hvordan spiller sygebesøgene sammen med regionens visitation og akutte tilbud?)

• Faglighed/kvalitet i opgaveløsningen (fx hvilke faggrupper tænkes anvendt og hvordan sikres kvalitet i opgaveløsningen)

• Eksisterende erfaringer med lignende opgave

• Robusthed i forhold til fremtidig udvikling på området

Der vil blive afsat 1 time til hver leverandør, afhængigt af hvor mange, der viser interesse og dialogmøderne afholdes enkeltvis med hver leverandør Program for mødet:

1. Kort præsentation af virksomheden (Max 5 minutter)

2. Præsentation af opgaveløsning set i forhold til ovenstående kriterier (Mulighed for fremvisning af videoer eller andet præsentationsmateriale)

3. Overvejelser om udvikling af den akutte natordning ift samfundsudvikling og teknologiske muligheder

4. Drøftelse af rammer og afklaring af spørgsmål

5. Andet

Dialogmøderne for udbud af sygebesøg i Region Midtjyllands akutte natordning afholdes i Regionshuset Viborg mandag den 17. april og tirsdag den 18. april 2023.

Ønsker I at deltage i dialogmødet bedes I sende en mail til Jep-pe.Pedersen@stab.rm.dk senest onsdag den 12. april 2023 kl. 12.00. Dato og tidspunkt for dialogmøde fremsendes efterfølgende til de udvalgte leverandører.

II.2.14) Yderligere oplysninger
II.3) Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
25/09/2023

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
23/03/2023

Send til en kollega

0.047