23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 055-159154
Offentliggjort
21.03.2023
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Udbyder

Region Syddanmark

Udbud af kardiologiske procedurepakker


Region Syddanmark

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Syddanmark
CVR-nummer: 29190909
Postadresse: Damhaven 12
By: Vejle
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
Postnummer: 7100
Land: Danmark
Kontaktperson: Thilde Hansen
E-mail: sti@rsyd.dk
Telefon: +45 76631000
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.regionsyddanmark.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/181055
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=357029&B=REGIONSYDDK
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=357029&B=REGIONSYDDK
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=357029&B=REGIONSYDDK
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af kardiologiske procedurepakker

Sagsnr.: 22/11181
II.1.2) Hoved-CPV-kode
33141620 Medicinske procedure- og samlepakker
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet gennemføres som udbud med forhandling efter Udbudslovens afsnit II, og er delt op i 9 delkontrakter (én delkontrakt pr. procedurepakke), hvor der ønskes én leverandør pr. delkontrakt. Hver delkontrakt indgås som en rammeaftale. Den anslåede og den maksimale mængde for alle delkontrakter tilsammen er henholdsvis 42.720 og 53.400 styk.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

OUH - KAG pakke

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33141620 Medicinske procedure- og samlepakker
33111710 Artikler til angiografi
33141310 Sprøjter
39518100 Operationslinned
39518200 Operationslagner
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Kontrakt om indkøb af KAG procedurepakker til kardiologisk laboratorium Odense Universitetshospital. Nærmere indhold af pakken fremgår af kontraktbilag 3.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Ordregiver har til hensigt at prækvalificere 3 ansøgere, som vil blive opfordret til at afgive indledende tilbud.

Ansøgere skal derfor i ESPD angive følgende oplysninger:

En liste over de betydeligste sammenlignelige referencer, som Ansøger har haft i løbet af de sidste 3 år inden ansøgningsfristen. Der må maksimalt vedlægges 5 referencer pr. delkontrakt.

Hver reference bedes indeholde:

• En uddybende beskrivelse af den/de pågældende leverede kardiologiske procedurepakker.

• Ansøgers omsætning målt i danske kroner ekskl. moms. hos den pågældende reference for så vidt angår den/de pågældende/leverede procedurepakker inden for de seneste 3 år udregnet fra datoen for ansøgningsfristen.

• Modtager, det vil sige referencevirksomhedens navn inkl. kontaktperson og kontaktoplysninger.

Såfremt antallet af ansøgere, der opfylder de angivne betingelser for deltagelse i udbuddet, ikke overstiger ovennævnte antal, vil samtlige af disse ansøgere blive prækvalificeret. Såfremt antallet af ansøgere, der opfylder de angivne betingelser for deltagelse i udbuddet, overstiger ovennævnte antal, skal der ske en udvælgelse blandt disse egnede Ansøgere.

Begrænsningen af ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud sker ud fra en vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer (teknisk og faglig formåen), vedrørende de varer udbuddet af den enkelte delkontrakt omfatter. Ansøger bør derfor i forbindelse med sin beskrivelse af referencer, redegøre præcist for, hvad den/de pågældende procedurepakker omfatter.

Relevansvurderingen foretages på baggrund af, i hvor høj grad beskrivelsen dokumenterer erfaring med levering af funktionelt og sammenlignelige varer i forhold til ydelserne under den enkelte delkontrakt.

Ved vurderingen af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer i forhold til den enkelte delkontrakt vurderes, hvorvidt de anførte referencer tilsammen dokumenterer relevant erfaring i forhold til ydelserne under den enkelte delkontrakt.

Kun referencer, der vedrører leverancer af varer som er udført på ansøgningstidspunktet, vil blive tillagt betydning ved vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer, jf. ovenfor. Hvis der er tale om en igangværende aftale, er det således alene den del af varerne, der allerede er leveret på ansøgningstidspunktet, som vil indgå i vurderingen af referencen.

Ordregiver forbeholder sig ret til at kontakte de pågældende referencevirksomheder med henblik på at opnå bekræftelse af de af Ansøger angivne oplysningers rigtighed.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
Tilbud skal fremlægges i form af elektroniske kataloger eller inkludere et elektronisk katalog
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Ordregiver forventer, at delkontrakten vil medføre en anslået afsætning på 22.000 styk i rammeaftalens løbetid. Den maksimale mængde under delkontrakten udgør dog 27.500 styk i rammeaftalens løbetid.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

OUH - Pace pakke

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33141620 Medicinske procedure- og samlepakker
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Kontrakt om indkøb af Pace procedurepakker til kardiologisk laboratorium Odense Universitetshospital. Nærmere indhold af pakken fremgår af kontraktbilag 3.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Ordregiver har til hensigt at prækvalificere 3 ansøgere, som vil blive opfordret til at afgive indledende tilbud.

Ansøgere skal derfor i ESPD angive følgende oplysninger:

En liste over de betydeligste sammenlignelige referencer, som Ansøger har haft i løbet af de sidste 3 år inden ansøgningsfristen. Der må maksimalt vedlægges 5 referencer pr. delkontrakt.

Hver reference bedes indeholde:

• En uddybende beskrivelse af den/de pågældende leverede kardiologiske procedurepakker.

• Ansøgers omsætning målt i danske kroner ekskl. moms. hos den pågældende reference for så vidt angår den/de pågældende/leverede procedurepakker inden for de seneste 3 år udregnet fra datoen for ansøgningsfristen.

• Modtager, det vil sige referencevirksomhedens navn inkl. kontaktperson og kontaktoplysninger.

Såfremt antallet af ansøgere, der opfylder de angivne betingelser for deltagelse i udbuddet, ikke overstiger ovennævnte antal, vil samtlige af disse ansøgere blive prækvalificeret. Såfremt antallet af ansøgere, der opfylder de angivne betingelser for deltagelse i udbuddet, overstiger ovennævnte antal, skal der ske en udvælgelse blandt disse egnede Ansøgere.

Begrænsningen af ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud sker ud fra en vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer (teknisk og faglig formåen), vedrørende de varer udbuddet af den enkelte delkontrakt omfatter. Ansøger bør derfor i forbindelse med sin beskrivelse af referencer, redegøre præcist for, hvad den/de pågældende procedurepakker omfatter.

Relevansvurderingen foretages på baggrund af, i hvor høj grad beskrivelsen dokumenterer erfaring med levering af funktionelt og sammenlignelige varer i forhold til ydelserne under den enkelte delkontrakt.

Ved vurderingen af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer i forhold til den enkelte delkontrakt vurderes, hvorvidt de anførte referencer tilsammen dokumenterer relevant erfaring i forhold til ydelserne under den enkelte delkontrakt.

Kun referencer, der vedrører leverancer af varer som er udført på ansøgningstidspunktet, vil blive tillagt betydning ved vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer, jf. ovenfor. Hvis der er tale om en igangværende aftale, er det således alene den del af varerne, der allerede er leveret på ansøgningstidspunktet, som vil indgå i vurderingen af referencen.

Ordregiver forbeholder sig ret til at kontakte de pågældende referencevirksomheder med henblik på at opnå bekræftelse af de af Ansøger angivne oplysningers rigtighed.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
Tilbud skal fremlægges i form af elektroniske kataloger eller inkludere et elektronisk katalog
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Ordregiver forventer, at delkontrakten vil medføre en anslået afsætning på 5.600 styk i rammeaftalens løbetid. Den maksimale mængde under delkontrakten udgør dog 7.000 styk i rammeaftalens løbetid.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

OUH - Ablations pakke

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33141620 Medicinske procedure- og samlepakker
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Kontrakt om indkøb af Ablations procedurepakker til kardiologisk laboratorium Odense Universitetshospital. Nærmere indhold af pakken fremgår af kontraktbilag 3.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Ordregiver har til hensigt at prækvalificere 3 ansøgere, som vil blive opfordret til at afgive indledende tilbud.

Ansøgere skal derfor i ESPD angive følgende oplysninger:

En liste over de betydeligste sammenlignelige referencer, som Ansøger har haft i løbet af de sidste 3 år inden ansøgningsfristen. Der må maksimalt vedlægges 5 referencer pr. delkontrakt.

Hver reference bedes indeholde:

• En uddybende beskrivelse af den/de pågældende leverede kardiologiske procedurepakker.

• Ansøgers omsætning målt i danske kroner ekskl. moms. hos den pågældende reference for så vidt angår den/de pågældende/leverede procedurepakker inden for de seneste 3 år udregnet fra datoen for ansøgningsfristen.

• Modtager, det vil sige referencevirksomhedens navn inkl. kontaktperson og kontaktoplysninger.

Såfremt antallet af ansøgere, der opfylder de angivne betingelser for deltagelse i udbuddet, ikke overstiger ovennævnte antal, vil samtlige af disse ansøgere blive prækvalificeret. Såfremt antallet af ansøgere, der opfylder de angivne betingelser for deltagelse i udbuddet, overstiger ovennævnte antal, skal der ske en udvælgelse blandt disse egnede Ansøgere.

Begrænsningen af ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud sker ud fra en vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer (teknisk og faglig formåen), vedrørende de varer udbuddet af den enkelte delkontrakt omfatter. Ansøger bør derfor i forbindelse med sin beskrivelse af referencer, redegøre præcist for, hvad den/de pågældende procedurepakker omfatter.

Relevansvurderingen foretages på baggrund af, i hvor høj grad beskrivelsen dokumenterer erfaring med levering af funktionelt og sammenlignelige varer i forhold til ydelserne under den enkelte delkontrakt.

Ved vurderingen af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer i forhold til den enkelte delkontrakt vurderes, hvorvidt de anførte referencer tilsammen dokumenterer relevant erfaring i forhold til ydelserne under den enkelte delkontrakt.

Kun referencer, der vedrører leverancer af varer som er udført på ansøgningstidspunktet, vil blive tillagt betydning ved vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer, jf. ovenfor. Hvis der er tale om en igangværende aftale, er det således alene den del af varerne, der allerede er leveret på ansøgningstidspunktet, som vil indgå i vurderingen af referencen.

Ordregiver forbeholder sig ret til at kontakte de pågældende referencevirksomheder med henblik på at opnå bekræftelse af de af Ansøger angivne oplysningers rigtighed.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
Tilbud skal fremlægges i form af elektroniske kataloger eller inkludere et elektronisk katalog
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Ordregiver forventer, at delkontrakten vil medføre en anslået afsætning på 4.400 styk i rammeaftalens løbetid. Den maksimale mængde under delkontrakten udgør dog 5.500 styk i rammeaftalens løbetid.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Vejle - KAG pakke

Delkontraktnr.: 4
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33141620 Medicinske procedure- og samlepakker
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Kontrakt om indkøb af KAG procedurepakker til Sygehus Lillebælt. Vejle. Nærmere indhold af pakken fremgår af kontraktbilag 3.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Ordregiver har til hensigt at prækvalificere 3 ansøgere, som vil blive opfordret til at afgive indledende tilbud.

Ansøgere skal derfor i ESPD angive følgende oplysninger:

En liste over de betydeligste sammenlignelige referencer, som Ansøger har haft i løbet af de sidste 3 år inden ansøgningsfristen. Der må maksimalt vedlægges 5 referencer pr. delkontrakt.

Hver reference bedes indeholde:

• En uddybende beskrivelse af den/de pågældende leverede kardiologiske procedurepakker.

• Ansøgers omsætning målt i danske kroner ekskl. moms. hos den pågældende reference for så vidt angår den/de pågældende/leverede procedurepakker inden for de seneste 3 år udregnet fra datoen for ansøgningsfristen.

• Modtager, det vil sige referencevirksomhedens navn inkl. kontaktperson og kontaktoplysninger.

Såfremt antallet af ansøgere, der opfylder de angivne betingelser for deltagelse i udbuddet, ikke overstiger ovennævnte antal, vil samtlige af disse ansøgere blive prækvalificeret. Såfremt antallet af ansøgere, der opfylder de angivne betingelser for deltagelse i udbuddet, overstiger ovennævnte antal, skal der ske en udvælgelse blandt disse egnede Ansøgere.

Begrænsningen af ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud sker ud fra en vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer (teknisk og faglig formåen), vedrørende de varer udbuddet af den enkelte delkontrakt omfatter. Ansøger bør derfor i forbindelse med sin beskrivelse af referencer, redegøre præcist for, hvad den/de pågældende procedurepakker omfatter.

Relevansvurderingen foretages på baggrund af, i hvor høj grad beskrivelsen dokumenterer erfaring med levering af funktionelt og sammenlignelige varer i forhold til ydelserne under den enkelte delkontrakt.

Ved vurderingen af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer i forhold til den enkelte delkontrakt vurderes, hvorvidt de anførte referencer tilsammen dokumenterer relevant erfaring i forhold til ydelserne under den enkelte delkontrakt.

Kun referencer, der vedrører leverancer af varer som er udført på ansøgningstidspunktet, vil blive tillagt betydning ved vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer, jf. ovenfor. Hvis der er tale om en igangværende aftale, er det således alene den del af varerne, der allerede er leveret på ansøgningstidspunktet, som vil indgå i vurderingen af referencen.

Ordregiver forbeholder sig ret til at kontakte de pågældende referencevirksomheder med henblik på at opnå bekræftelse af de af Ansøger angivne oplysningers rigtighed.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
Tilbud skal fremlægges i form af elektroniske kataloger eller inkludere et elektronisk katalog
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Ordregiver forventer, at delkontrakten vil medføre en anslået afsætning på 2.400 styk i rammeaftalens løbetid. Den maksimale mængde under delkontrakten udgør dog 3.000 styk i rammeaftalens løbetid.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Vejle - Pace pakke

Delkontraktnr.: 5
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33141620 Medicinske procedure- og samlepakker
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Kontrakt om indkøb af Pace procedurepakker til Sygehus Lillebælt. Vejle. Nærmere indhold af pakken fremgår af kontraktbilag 3.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Ordregiver har til hensigt at prækvalificere 3 ansøgere, som vil blive opfordret til at afgive indledende tilbud.

Ansøgere skal derfor i ESPD angive følgende oplysninger:

En liste over de betydeligste sammenlignelige referencer, som Ansøger har haft i løbet af de sidste 3 år inden ansøgningsfristen. Der må maksimalt vedlægges 5 referencer pr. delkontrakt.

Hver reference bedes indeholde:

• En uddybende beskrivelse af den/de pågældende leverede kardiologiske procedurepakker.

• Ansøgers omsætning målt i danske kroner ekskl. moms. hos den pågældende reference for så vidt angår den/de pågældende/leverede procedurepakker inden for de seneste 3 år udregnet fra datoen for ansøgningsfristen.

• Modtager, det vil sige referencevirksomhedens navn inkl. kontaktperson og kontaktoplysninger.

Såfremt antallet af ansøgere, der opfylder de angivne betingelser for deltagelse i udbuddet, ikke overstiger ovennævnte antal, vil samtlige af disse ansøgere blive prækvalificeret. Såfremt antallet af ansøgere, der opfylder de angivne betingelser for deltagelse i udbuddet, overstiger ovennævnte antal, skal der ske en udvælgelse blandt disse egnede Ansøgere.

Begrænsningen af ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud sker ud fra en vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer (teknisk og faglig formåen), vedrørende de varer udbuddet af den enkelte delkontrakt omfatter. Ansøger bør derfor i forbindelse med sin beskrivelse af referencer, redegøre præcist for, hvad den/de pågældende procedurepakker omfatter.

Relevansvurderingen foretages på baggrund af, i hvor høj grad beskrivelsen dokumenterer erfaring med levering af funktionelt og sammenlignelige varer i forhold til ydelserne under den enkelte delkontrakt.

Ved vurderingen af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer i forhold til den enkelte delkontrakt vurderes, hvorvidt de anførte referencer tilsammen dokumenterer relevant erfaring i forhold til ydelserne under den enkelte delkontrakt.

Kun referencer, der vedrører leverancer af varer som er udført på ansøgningstidspunktet, vil blive tillagt betydning ved vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer, jf. ovenfor. Hvis der er tale om en igangværende aftale, er det således alene den del af varerne, der allerede er leveret på ansøgningstidspunktet, som vil indgå i vurderingen af referencen.

Ordregiver forbeholder sig ret til at kontakte de pågældende referencevirksomheder med henblik på at opnå bekræftelse af de af Ansøger angivne oplysningers rigtighed.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
Tilbud skal fremlægges i form af elektroniske kataloger eller inkludere et elektronisk katalog
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Ordregiver forventer, at delkontrakten vil medføre en anslået afsætning på 1.200 styk i rammeaftalens løbetid. Den maksimale mængde under delkontrakten udgør dog 1.500 styk i rammeaftalens løbetid.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Aabenraa - KAG pakke

Delkontraktnr.: 6
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33141620 Medicinske procedure- og samlepakker
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Kontrakt om indkøb af KAG procedurepakker til Sygehus Sønderjylland, Aabenraa Sygehus. Nærmere indhold af pakken fremgår af kontraktbilag 3.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Ordregiver har til hensigt at prækvalificere 3 ansøgere, som vil blive opfordret til at afgive indledende tilbud.

Ansøgere skal derfor i ESPD angive følgende oplysninger:

En liste over de betydeligste sammenlignelige referencer, som Ansøger har haft i løbet af de sidste 3 år inden ansøgningsfristen. Der må maksimalt vedlægges 5 referencer pr. delkontrakt.

Hver reference bedes indeholde:

• En uddybende beskrivelse af den/de pågældende leverede kardiologiske procedurepakker.

• Ansøgers omsætning målt i danske kroner ekskl. moms. hos den pågældende reference for så vidt angår den/de pågældende/leverede procedurepakker inden for de seneste 3 år udregnet fra datoen for ansøgningsfristen.

• Modtager, det vil sige referencevirksomhedens navn inkl. kontaktperson og kontaktoplysninger.

Såfremt antallet af ansøgere, der opfylder de angivne betingelser for deltagelse i udbuddet, ikke overstiger ovennævnte antal, vil samtlige af disse ansøgere blive prækvalificeret. Såfremt antallet af ansøgere, der opfylder de angivne betingelser for deltagelse i udbuddet, overstiger ovennævnte antal, skal der ske en udvælgelse blandt disse egnede Ansøgere.

Begrænsningen af ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud sker ud fra en vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer (teknisk og faglig formåen), vedrørende de varer udbuddet af den enkelte delkontrakt omfatter. Ansøger bør derfor i forbindelse med sin beskrivelse af referencer, redegøre præcist for, hvad den/de pågældende procedurepakker omfatter.

Relevansvurderingen foretages på baggrund af, i hvor høj grad beskrivelsen dokumenterer erfaring med levering af funktionelt og sammenlignelige varer i forhold til ydelserne under den enkelte delkontrakt.

Ved vurderingen af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer i forhold til den enkelte delkontrakt vurderes, hvorvidt de anførte referencer tilsammen dokumenterer relevant erfaring i forhold til ydelserne under den enkelte delkontrakt.

Kun referencer, der vedrører leverancer af varer som er udført på ansøgningstidspunktet, vil blive tillagt betydning ved vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer, jf. ovenfor. Hvis der er tale om en igangværende aftale, er det således alene den del af varerne, der allerede er leveret på ansøgningstidspunktet, som vil indgå i vurderingen af referencen.

Ordregiver forbeholder sig ret til at kontakte de pågældende referencevirksomheder med henblik på at opnå bekræftelse af de af Ansøger angivne oplysningers rigtighed.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
Tilbud skal fremlægges i form af elektroniske kataloger eller inkludere et elektronisk katalog
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Ordregiver forventer, at delkontrakten vil medføre en anslået afsætning på 2.688 styk i rammeaftalens løbetid. Den maksimale mængde under delkontrakten udgør dog 3.360 styk i rammeaftalens løbetid.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Aabenraa - Pace pakke

Delkontraktnr.: 7
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33141620 Medicinske procedure- og samlepakker
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Kontrakt om indkøb af Pace procedurepakker til Sygehus Sønderjylland, Aabenraa Sygehus. Nærmere indhold af pakken fremgår af kontraktbilag 3.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Ordregiver har til hensigt at prækvalificere 3 ansøgere, som vil blive opfordret til at afgive indledende tilbud.

Ansøgere skal derfor i ESPD angive følgende oplysninger:

En liste over de betydeligste sammenlignelige referencer, som Ansøger har haft i løbet af de sidste 3 år inden ansøgningsfristen. Der må maksimalt vedlægges 5 referencer pr. delkontrakt.

Hver reference bedes indeholde:

• En uddybende beskrivelse af den/de pågældende leverede kardiologiske procedurepakker.

• Ansøgers omsætning målt i danske kroner ekskl. moms. hos den pågældende reference for så vidt angår den/de pågældende/leverede procedurepakker inden for de seneste 3 år udregnet fra datoen for ansøgningsfristen.

• Modtager, det vil sige referencevirksomhedens navn inkl. kontaktperson og kontaktoplysninger.

Såfremt antallet af ansøgere, der opfylder de angivne betingelser for deltagelse i udbuddet, ikke overstiger ovennævnte antal, vil samtlige af disse ansøgere blive prækvalificeret. Såfremt antallet af ansøgere, der opfylder de angivne betingelser for deltagelse i udbuddet, overstiger ovennævnte antal, skal der ske en udvælgelse blandt disse egnede Ansøgere.

Begrænsningen af ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud sker ud fra en vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer (teknisk og faglig formåen), vedrørende de varer udbuddet af den enkelte delkontrakt omfatter. Ansøger bør derfor i forbindelse med sin beskrivelse af referencer, redegøre præcist for, hvad den/de pågældende procedurepakker omfatter.

Relevansvurderingen foretages på baggrund af, i hvor høj grad beskrivelsen dokumenterer erfaring med levering af funktionelt og sammenlignelige varer i forhold til ydelserne under den enkelte delkontrakt.

Ved vurderingen af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer i forhold til den enkelte delkontrakt vurderes, hvorvidt de anførte referencer tilsammen dokumenterer relevant erfaring i forhold til ydelserne under den enkelte delkontrakt.

Kun referencer, der vedrører leverancer af varer som er udført på ansøgningstidspunktet, vil blive tillagt betydning ved vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer, jf. ovenfor. Hvis der er tale om en igangværende aftale, er det således alene den del af varerne, der allerede er leveret på ansøgningstidspunktet, som vil indgå i vurderingen af referencen.

Ordregiver forbeholder sig ret til at kontakte de pågældende referencevirksomheder med henblik på at opnå bekræftelse af de af Ansøger angivne oplysningers rigtighed.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
Tilbud skal fremlægges i form af elektroniske kataloger eller inkludere et elektronisk katalog
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Ordregiver forventer, at delkontrakten vil medføre en anslået afsætning på 1.120 styk i rammeaftalens løbetid. Den maksimale mængde under delkontrakten udgør dog 1.400 styk i rammeaftalens løbetid.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Esbjerg - KAG pakke

Delkontraktnr.: 8
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33141620 Medicinske procedure- og samlepakker
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Kontrakt om indkøb af KAG procedurepakker til Esbjerg Sygehus. Nærmere indhold af pakken fremgår af kontraktbilag 3.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Ordregiver har til hensigt at prækvalificere 3 ansøgere, som vil blive opfordret til at afgive indledende tilbud.

Ansøgere skal derfor i ESPD angive følgende oplysninger:

En liste over de betydeligste sammenlignelige referencer, som Ansøger har haft i løbet af de sidste 3 år inden ansøgningsfristen. Der må maksimalt vedlægges 5 referencer pr. delkontrakt.

Hver reference bedes indeholde:

• En uddybende beskrivelse af den/de pågældende leverede kardiologiske procedurepakker.

• Ansøgers omsætning målt i danske kroner ekskl. moms. hos den pågældende reference for så vidt angår den/de pågældende/leverede procedurepakker inden for de seneste 3 år udregnet fra datoen for ansøgningsfristen.

• Modtager, det vil sige referencevirksomhedens navn inkl. kontaktperson og kontaktoplysninger.

Såfremt antallet af ansøgere, der opfylder de angivne betingelser for deltagelse i udbuddet, ikke overstiger ovennævnte antal, vil samtlige af disse ansøgere blive prækvalificeret. Såfremt antallet af ansøgere, der opfylder de angivne betingelser for deltagelse i udbuddet, overstiger ovennævnte antal, skal der ske en udvælgelse blandt disse egnede Ansøgere.

Begrænsningen af ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud sker ud fra en vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer (teknisk og faglig formåen), vedrørende de varer udbuddet af den enkelte delkontrakt omfatter. Ansøger bør derfor i forbindelse med sin beskrivelse af referencer, redegøre præcist for, hvad den/de pågældende procedurepakker omfatter.

Relevansvurderingen foretages på baggrund af, i hvor høj grad beskrivelsen dokumenterer erfaring med levering af funktionelt og sammenlignelige varer i forhold til ydelserne under den enkelte delkontrakt.

Ved vurderingen af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer i forhold til den enkelte delkontrakt vurderes, hvorvidt de anførte referencer tilsammen dokumenterer relevant erfaring i forhold til ydelserne under den enkelte delkontrakt.

Kun referencer, der vedrører leverancer af varer som er udført på ansøgningstidspunktet, vil blive tillagt betydning ved vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer, jf. ovenfor. Hvis der er tale om en igangværende aftale, er det således alene den del af varerne, der allerede er leveret på ansøgningstidspunktet, som vil indgå i vurderingen af referencen.

Ordregiver forbeholder sig ret til at kontakte de pågældende referencevirksomheder med henblik på at opnå bekræftelse af de af Ansøger angivne oplysningers rigtighed.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
Tilbud skal fremlægges i form af elektroniske kataloger eller inkludere et elektronisk katalog
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Ordregiver forventer, at delkontrakten vil medføre en anslået afsætning på 2.304 styk i rammeaftalens løbetid. Den maksimale mængde under delkontrakten udgør dog 2.880 styk i rammeaftalens løbetid.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Esbjerg - Pace pakke

Delkontraktnr.: 9
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33141620 Medicinske procedure- og samlepakker
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Kontrakt om indkøb af Pace procedurepakker til Esbjerg Sygehus. Nærmere indhold af pakken fremgår af kontraktbilag 3.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Ordregiver har til hensigt at prækvalificere 3 ansøgere, som vil blive opfordret til at afgive indledende tilbud.

Ansøgere skal derfor i ESPD angive følgende oplysninger:

En liste over de betydeligste sammenlignelige referencer, som Ansøger har haft i løbet af de sidste 3 år inden ansøgningsfristen. Der må maksimalt vedlægges 5 referencer pr. delkontrakt.

Hver reference bedes indeholde:

• En uddybende beskrivelse af den/de pågældende leverede kardiologiske procedurepakker.

• Ansøgers omsætning målt i danske kroner ekskl. moms. hos den pågældende reference for så vidt angår den/de pågældende/leverede procedurepakker inden for de seneste 3 år udregnet fra datoen for ansøgningsfristen.

• Modtager, det vil sige referencevirksomhedens navn inkl. kontaktperson og kontaktoplysninger.

Såfremt antallet af ansøgere, der opfylder de angivne betingelser for deltagelse i udbuddet, ikke overstiger ovennævnte antal, vil samtlige af disse ansøgere blive prækvalificeret. Såfremt antallet af ansøgere, der opfylder de angivne betingelser for deltagelse i udbuddet, overstiger ovennævnte antal, skal der ske en udvælgelse blandt disse egnede Ansøgere.

Begrænsningen af ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud sker ud fra en vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer (teknisk og faglig formåen), vedrørende de varer udbuddet af den enkelte delkontrakt omfatter. Ansøger bør derfor i forbindelse med sin beskrivelse af referencer, redegøre præcist for, hvad den/de pågældende procedurepakker omfatter.

Relevansvurderingen foretages på baggrund af, i hvor høj grad beskrivelsen dokumenterer erfaring med levering af funktionelt og sammenlignelige varer i forhold til ydelserne under den enkelte delkontrakt.

Ved vurderingen af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer i forhold til den enkelte delkontrakt vurderes, hvorvidt de anførte referencer tilsammen dokumenterer relevant erfaring i forhold til ydelserne under den enkelte delkontrakt.

Kun referencer, der vedrører leverancer af varer som er udført på ansøgningstidspunktet, vil blive tillagt betydning ved vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer, jf. ovenfor. Hvis der er tale om en igangværende aftale, er det således alene den del af varerne, der allerede er leveret på ansøgningstidspunktet, som vil indgå i vurderingen af referencen.

Ordregiver forbeholder sig ret til at kontakte de pågældende referencevirksomheder med henblik på at opnå bekræftelse af de af Ansøger angivne oplysningers rigtighed.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
Tilbud skal fremlægges i form af elektroniske kataloger eller inkludere et elektronisk katalog
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Ordregiver forventer, at delkontrakten vil medføre en anslået afsætning på 1.008 styk i rammeaftalens løbetid. Den maksimale mængde under delkontrakten udgør dog 1.260 styk i rammeaftalens løbetid.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger(e), som bliver prækvalificeret, skal fremlægge følgende dokumentation for opfyldelse af ordregivers mindstekrav vedr. teknisk og faglig kapacitet, jf. udbudsbetingelsernes pkt. 6.6.2: REFERENCER:

Som dokumentation for Ansøgers relevante erfaring skal Ansøger(e), som bliver prækvalificeret fremsende underskrevet referenceliste, hvorefter Ordregiver forbeholder sig ret til at kontakte de anførte referencer med henblik på bekræftelse af oplysningernes rigtighed.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ansøger skal opfylde følgende minimumskrav for at få sin ansøgning taget i betragtning:

Det er et minimumskrav, at Ansøger har relevant erfaring i form af mindst 1 sammenlignelig reference inden for de seneste 3 år udregnet fra datoen for ansøgningsfristen. Der må maksimalt vedlægges 5 referencer pr. delkontrakt. En reference anses for sammenlignelig, når den vedrører levering af kardiologiske procedurepakker til et hospital.

Ansøgere skal derfor i ESPD angive følgende oplysninger:

En liste over de betydeligste sammenlignelige referencer, som Ansøger har haft i løbet af de sidste 3 år inden ansøgningsfristen.

Hver reference bedes indeholde:

• En uddybende beskrivelse af den/de pågældende leverede kardiologiske procedurepakker.

• Ansøgers omsætning målt i danske kroner ekskl. moms. hos den pågældende reference for så vidt angår den/de pågældende/leverede procedurepakker inden for de seneste 3 år udregnet fra datoen for ansøgningsfristen.

• Modtager, det vil sige referencevirksomhedens navn inkl. kontaktperson og kontaktoplysninger.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Kontrakten skal gennemføres under hensyntagen til miljø og klima, ligesom parterne under Kontrakten skal påtage sig et socialt ansvar.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 14/04/2023
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 25/04/2023
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 01/12/2023

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Udover de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudsloven finder følgende af udbudslovens frivillige udelukkelsesgrunde anvendelse i nærværende udbud

• Tilsidesættelse af forpligtelser på miljølovgivningsområdet, sociallovgivningsområdet og det arbejdsretlige område, jf. Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1.

• Konkurs, insolvens, tvangsakkord uden for konkurs, en situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret, aktiver administreres af en kurator, eller erhvervsvirksomheden er indstillet, jf. Udbudslovens § 137, stk. 1,nr. 2.

• Aftaler med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning, jf. Udbudslovens § 137, stk.1, nr. 3.

• Tilbudsgiver har uretmæssigt forsøgt at påvirke ordregiverens beslutningsproces etc., jf. Udbudslovens §137, stk. 1, nr. 5.

Oplysninger om udelukkelsesgrunde angives i ESPD.

I forbindelse med dette udbud gælder EU-forordning 2022/1269, art. 1, nr. 15), der bl.a. ændrer EU-forordning 833/2014 med indsættelse af artikel 5 k om forbuddet mod at tildele offentlige kontrakter, der er omfattet af udbudsdirektiverne, til bl.a. russiske statsborgere eller fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der er etableret i Rusland m.v. Der henvises til EU-forordning 2022/1269 for bestemmelsens nærmere ordlyd og omfang.

Ordregiver er berettiget til at kræve dokumentation for tilbudsgiver og evt. underleverandørers etableringssted, ejerforhold og andre oplysninger af relevans for overholdelsen af forbuddet på ethvert tidspunkt i udbudsprocessen.

Udbudsmaterialet, herunder udbudsbetingelserne, offentliggøres via det internetbaserede eSourcing-system, CTM fra EU-Supply. Al kommunikation vedrørende dette udbud skal foregå via CTM fra EU-Supply i overensstemmelse med udbudsbetingelserne - og ikke via ordregivers ovenfor oplyste e-mail.

Såfremt din virksomhed er interesseret i at deltage i udbuddet kræver det online registrering i EU-Supply's CTM. Det er gratis at oprette sig som bruger i systemet.

Bemærk venligst, at både ordregivers og Ansøgers handlinger logges i systemet.

Ved tekniske spørgsmål til brugen af systemet, kontakt venligst EU-Supply's Support på telefon 70 20 80 14 eller mail til dksupport@eu-supply.com

Spørgsmål til selve udbuddet skal stilles til ordregiver via CTM. Svar på disse spørgsmål offentliggøres i anonymiseret form i systemet, hvor de er tilgængelige for alle.

Tilbuddet skal fremsendes via CTM i henhold til udbudsbetingelserne.

Der er tale om et udbud med forhandling. Ordregiver forventer at gennemføre én forhandlingsrunde. Der er tale om en skriftlig forhandling. Der gives IKKE vederlag til ansøgere eller tilbudsgivere, herunder deltagere i forhandlingerne.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Ved et udbud med prækvalifikation efter udbudsloven skal en klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens afsendelse af underretning om prækvalifikation.

Andre klager over udbud eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakter, omfattet af udbudslovens afsnit II eller III skal være indgivet til klagenævnet inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.

Klager over indgåelse af en rammeaftale efter udbudsloven skal være indgivet til klagenævnet inden 6 måneder regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

Samtidig med klagens fremsendelse til klagenævnet skal klageren sende (evt. pr. e-mail) en kopi af klagen med bilag til ordregiveren. Klagenævnet har brug for at vide, om klageren har underrettet ordregiveren, og klageren skal derfor sende kopi af underretningen af ordregiveren til klagenævnet.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: https://www.kfst.dk/
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
14/03/2023

Send til en kollega

0.046