23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 050-148252
Offentliggjort
10.03.2023
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Region Hovedstaden

Vindere

Udbud af Obstruktiv Søvnapnø

(28.06.2023)
Søernes Privathospital ApS
Martinsvej 10
1926 Frederiksberg C

Udbud af Obstruktiv Søvnapnø

(28.06.2023)
Charlottenlund Privathospital & Ørenæsehalsklinik
Jægersborg Allé 4, 3.sal
2920 Charlottenlund

Region Hovedstaden udbyder behandling af Obstruktiv Søvnapnø


Region Hovedstaden

Sociale og andre specifikke tjenesteydelser – offentlige kontrakter

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Hovedstaden
CVR-nummer: 29190623
Postadresse: Kongens Vænge 2
By: Hillerød
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 3400
Land: Danmark
Kontaktperson: Anna Lazareva
E-mail: anastasia.lazareva@regionh.dk
Telefon: +45 21307931
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.regionh.dk/
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/66963
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=348771&B=HOVEDSTADEN
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=348771&B=HOVEDSTADEN
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Region Hovedstaden udbyder behandling af Obstruktiv Søvnapnø.

Sagsnr.: 22068659
II.1.2) Hoved-CPV-kode
85121240 Tjenester i forbindelse med øre-, næse-, halssygdomme eller audiolog
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Region Hovedstaden udbyder en rammeaftale på baggrund af sundhedsloven § 75 stk. 2.

Der udbydes udredning og behandling af Obstruktiv Søvnapnø samt en option på overdragelse af kontrolpatienter fra tidligere leverandør. Patienter med diagnosen moderat eller svær obstruktiv søvnapnø skal tilbydes CPAP-behandling. Patienter med normale forhold eller let søvnapnø tilbydes ikke CPAP-behandling men relevant vejledning. Leverandøren forventes at benytte relevant telemedicinsk løsning ved behandling med CPAP. CPAP-apparatet er en bygherreleverance.

Den samlede maksimumværdi af køb på rammeaftalen over 6 år er DKK 60 mio. ex moms.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 30 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
85000000 Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
85100000 Tjenesteydelser inden for sundhedsvæsenet
85120000 Behandling og konsultation hos praktiserende læger og hermed beslægtet virksomhed
85121000 Tjenester ydet af praktiserende læger
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Region Hovedstaden udbyder udredning og behandling af Obstruktiv Søvnapnø samt en option på overdragelse af kontrolpatienter fra tidligere leverandør. Ordregiver forventer årligt at henvise ca. 1000-1500 nyhenviste patienter. Såfremt nuværende leverandør ikke tildeles en rammeaftale, forventer Kunden at overflytte kontrolforløb på patienter tidligere henvist fra Region Hovedstaden. Estimeret totalt antal 4-5000 igangværende forløb.

Leverandøren skal mindst kunne tage 500 nyhenviste patienter pr. år. samt 1500 overflyttede kontrolpatienter pr. år. Såfremt en tilbudsgiver ikke kan opfylde mindstekravet, kan denne overveje at indgå i et konsortium med andre tilbudsgivere.

Ordregiver forventer at indgå parallelle rammeaftaler med mindst 2 og maksimum 3 Leverandører. Tildeling af ordrer på rammeaftalerne vil ske efter kaskademodel.

II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 30 000 000.00 DKK
II.2.7) Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Varighed i måneder: 36
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Ordregiver kan vælge at forlænge Kontrakten i op til 3x 12 måneder.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
Liste over og kort beskrivelse af regler og kriterier:

ESPD Del III: Udelukkelsesgrunde A-C.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
Udførelse af tjenesteydelsen er forbeholdt en bestemt profession
Henvisning til den relevante lov eller administrative bestemmelse:

Klinikchefen samt Klinikkens læger, der diagnosticerer og behandler obstruktiv søvnapnø patienter skal have speciale i ét af følgende specialer: Øre-Næse-Hals, Lungemedicin, Anæstesi eller Neurologi.

III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Se udbudsbetingelser pkt. 11.2 vedr. sociale klausuler,

De frivillige udelukkelsesgrunde i ESPD finder anvendelse i dette udbud.

Kontrakten er betinget af, at Leverandøren har indgået aftale med Danske Regioner om det udvidede frie sygehusvalg, herunder specialeaftale og tro & love-erklæring for funktionsområdet Søvnapnø under specialerne Anæstesiologi, Øre-Næse-Hals, Intern medicin: Lungesygdomme og Neurologi under det udvidede frie sygehusvalg samt reglerne om ret til hurtig udredning.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Procedureform
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.10) Angivelse af de nationale regler, der er gældende for udbuddet:
IV.1.11) Tildelingsprocedurens hovedtræk:

Tildelingskriteriet er det for Ordregiver økonomisk mest fordelagtige tilbud vurderet efter kriteriet:

Laveste pris.

IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse / Frist for modtagelse af interessetilkendegivelser
Dato: 12/04/2023
Tidspunkt: 12:00
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Frivillige udelukkelsesgrunde § 137 finder anvendelse

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: http://www.klfu.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Tildeling af rammeaftale: 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
06/03/2023

Send til en kollega

0.062