23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 050-147321
Offentliggjort
10.03.2023
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Region Midtjylland

Vindere

Teleradiologiske ydelser (beskrivelser af billedmateriale fra røntgen, MR og CT)

(11.09.2023)
EUROPEAN TELEMEDICINE CLINIC SL
Torre Mapfre, C/Marina 16-18, 33rd floor
08005 Barcelona

Teleradiologiske ydelser (beskrivelser af billedmateriale fra røntgen, MR og CT)

(11.09.2023)
NTR ApS
Fuglevadsvej 48
2800 Kgs. Lyngby

Teleradiologiske ydelser (beskrivelser af billedmateriale fra røntgen, MR og CT)

(11.09.2023)
Teleconsult Danmark ApS
Kildebakken 2
8680 Ry

Teleradiologiske ydelser (beskrivelser af billedmateriale fra røntgen, MR og CT)


Region Midtjylland

Sociale og andre specifikke tjenesteydelser – offentlige kontrakter

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Midtjylland
CVR-nummer: 29190925
Postadresse: Skottenborg 26
By: Viborg
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Postnummer: 8800
Land: Danmark
Kontaktperson: Karoline Steen Jensen
E-mail: karojs@rm.dk
Telefon: +45 29288470
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.udbud.rm.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/253854
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=355214&B=REGIONMIDT
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=355214&B=REGIONMIDT
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Teleradiologiske ydelser (beskrivelser af billedmateriale fra røntgen, MR og CT)

Sagsnr.: 1-23-4-72-23-22
II.1.2) Hoved-CPV-kode
85150000 Tjenester i forbindelse med billeddiagnostik
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Nærværende rammeaftale vedrører teleradiologiske ydelser (beskrivelser af billedmateriale fra røntgen, MR og CT). Formålet med rammeaftalen er at sikre Region Midtjyllands hospitaler og patienterne en kort ventetid til svar på scanninger og derved sikre overholdelse af behandlings- og udredningsfristen. Regionen ønsker derfor at indgå aftale med tre leverandører, der kan udføre beskrivelser inden for 72 timer efter fremsendelse af bestillingen/scanningsmaterialet og i få tilfælde inden for 24 timer.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
85150000 Tjenester i forbindelse med billeddiagnostik
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Hovedudførelsessted:

Levering til Region Midtjyllands hospitaler

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Den anslåede mængde, der forventes aftaget på rammeaftalen er 40.000 teleradiologiske ydelser for hele kontraktperioden inklusiv eventuelle forlængelser (en periode på i alt 4 år). Den maksimale mængde, der kan aftages på rammeaftalen, er 60.0000 teleradiologiske ydelser i hele kontraktperioden inklusiv eventuelle forlængelser (en periode på i alt 4 år).

Beskrivelserne kan foretages fra Leverandørens forretningssted/radiologernes arbejdssted, forudsat at dette kan ske inden for rammerne af kontrakten og kontraktbilagene.

II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Varighed i måneder: 24
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Rammeaftalens løbetid er 2 år fra kontraktstart. Det er muligt at forlænge aftalen med 2x12 måneder.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
Udførelse af tjenesteydelsen er forbeholdt en bestemt profession
Henvisning til den relevante lov eller administrative bestemmelse:

Lægerne som anvendes til udførelse af beskrivelser efter nærværende rammeaftale, skal have gyldig speciallægeautorisation inden for radiologi/diagnostisk radiologi. Der henvises i øvrigt til lov nr. 731 af 08. juli 2019 om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Procedureform
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.10) Angivelse af de nationale regler, der er gældende for udbuddet:
IV.1.11) Tildelingsprocedurens hovedtræk:

Identificering af det økonomisk mest fordelagtige tilbud vil ske på grundlag af tildelingskriteriet "pris". Den tilbudsgiver, der har afgivet den laveste pris (tilbudssum), jf. kontraktbilag 2 anses for vinder af rammeaftalen og tildeles kontrakt som leverandør 1. Den tilbudsgiver, der har afgivet den næstlaveste pris (tilbudssum), tildeles kontrakt som leverandør 2 og så fremdeles.

IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2023/S 018-048366
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse / Frist for modtagelse af interessetilkendegivelser
Dato: 04/04/2023
Tidspunkt: 23:59
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, og 6 måneder efter at ordregiver har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere. Samtidig med klagens fremsendelse til Klagenævnet for Udbud skal klageren sende en kopi af klagen med bilag til ordregiver, gerne pr. e-mail

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
06/03/2023

Send til en kollega

0.048