23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 050-143806
Offentliggjort
10.03.2023
Udbudstype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Medicoteknik, Region Syddanmark

Vindere

Biplan-interventions-/angiografirum, opgradering

(10.03.2023)
Philips Danmark A/S, Health Systems
Frederiksberg

Biplan-interventions/angiografirum, Odense Universitetshospital, OUH, Odense


Medicoteknik, Region Syddanmark

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Medicoteknik, Region Syddanmark
CVR-nummer: 29190909
Postadresse: Sygehusvej 4
By: Kolding
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
Postnummer: 6000
Land: Danmark
Kontaktperson: Søren Iversen
E-mail: soeren.iversen@rsyd.dk
Telefon: +45 99440374
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.rsyd.dk
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Biplan-interventions/angiografirum, Odense Universitetshospital, OUH, Odense

II.1.2) Hoved-CPV-kode
33111700 Angiografirum
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Indgåelse af kontrakt på opgradering af biplan-interventions/angiografirum, Odense Universitetshospital, OUH, Odense.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 8 027 595.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Indgåelse af kontrakt på opgradering af biplan-interventions-/angiografirum, OUH Rum 34, Odense Universitetshospital, Odense

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
  • Kun en bestemt økonomisk aktør kan levere de pågældende bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser af følgende årsag:
    • manglende konkurrence af tekniske årsager
Forklaring:

I 2022 udførtes følgende procedurer på systemet:

196 trombektomier

4 Spinal emb. Beh.

4 Stenose behandlinger/ ballon/Stent

3 Spasme beh.

2 Tumor/ næse blødning beh.

1 sclerosering

27 AVM beh

72 Anurismer

Der tale om et rum, hvor der primært fortages diagnostik med efterfølgende behandlinger, og desuden foregår disse undersøgelser/behandlinger 24/7/365 på patienter med livstruende sygdomme og med et kort behandlingsvindue på ofte få timer. Idet prognose og succesrate afhænger meget at den læge, der foretager undersøgelse og behandling, er velkendt og sikker brugerfunktionalitet essentiel. Den nuværende løsning fra Philips, der herved opgraderes, er meget velindarbejdet hos såvel læger som radiografer.

Ved opgradering i stedet for skift af fabrikat/model kan risici for utilsigtede hændelser minimeres, idet skift af brugerinterfaces og øvrige forskelle i funktionalitet medfører øget risiko for utilsigtede hændelser i implementeringsfasen. Ved opgradering vil eksisterende jernkonstruktioner, gulvfundamenter samt eksisterende strømforsyning og ventilationsanlæg kunne genanvendes.

Heraf følger at nedetiden ved udskiftning er kortest muligt, så patienter kun i mindst muligt omfang skal flyttes til andre hospitaler.

Markedsdeltagere der har særlig – og med rimelighed begrundet – interesse i at kende omfang og konfiguration af den af Philips Danmark A/S tilbudte samlede løsning, kan rekvirere informationerne hos soeren.iversen@rsyd.dk .

I henhold til § 4 i Lov nr. 492 af 12.5.2010 om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. agter ordregiver at indgå aftalen 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor denne bekendtgørelse er offentliggjort.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
// grseq end-->

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

Kontraktnr.: 16292
Betegnelse:

Biplan-interventions-/angiografirum, opgradering

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
07/03/2023
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Philips Danmark A/S, Health Systems
By: Frederiksberg
NUTS-kode: DK Danmark
Land: Danmark
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 8 027 595.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus - Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Der findes ikke et mæglingsorgan i DK
By: findes ikke
Land: Danmark
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klagefristerne er fastsat i lov om Klagenævnet for Udbud § 7. Det fremgår bl.a. heraf:

Ved et udbud med prækvalifikation efter udbudsloven skal en klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens afsendelse af underretning om prækvalifikation.

Andre klager over udbud eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakter, omfattet af udbudslovens afsnit II skal være indgivet til klagenævnet inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.

Klager over indgåelse af en rammeaftale efter udbudsloven skal dog være indgivet til klagenævnet inden 6 måneder regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

Klager over indgåelse af en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem skal være indgivet til klagenævnet inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

Samtidig med klagens fremsendelse til klagenævnet skal klageren sende (evt. pr. e-mail) en kopi af klagen med bilag til Ordregiveren.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
07/03/2023

Send til en kollega

0.078