23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 045-133783
Offentliggjort
03.03.2023
Udbudstype
Forhåndsmeddelelse

Udbyder

Københavns Kommune - Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Forhåndsmeddelelse vedr. udbud af indsatser for udsatte og sygemeldte


Københavns Kommune - Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Københavns Kommune - Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
CVR-nummer: 64942212
Postadresse: Borups Allé 177
By: København NV
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 2400
Land: Danmark
Kontaktperson: Binevs Celik
E-mail: r554@kk.dk
Telefon: +45 30511865
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/197800420.aspx
I.3) Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Social beskyttelse

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Forhåndsmeddelelse vedr. udbud af indsatser for udsatte og sygemeldte

II.1.2) Hoved-CPV-kode
85310000 Sociale foranstaltninger
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget har den 20. februar 2023 godkendt, at Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen påbegynder arbejdet med udbud af indsatser for udsatte og sygemeldte med opstart forventeligt 1. juli 2024.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget har den 20. februar 2023 godkendt, at Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen påbegynder arbejdet med udbud af indsatser for udsatte og sygemeldte med opstart forventeligt 1. juli 2024. I kan læse mere om udbuddet i referatet fra udvalgsmødet her: Referat for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget møde d. 20.02.2023, 16:00 | Københavns Kommunes hjemmeside (kk.dk)

Beskæftigelses-og Integrationsforvaltningen vil påbegynde dialog med markedet med henblik på at indsamle input til udbuddet. Markedsdialogen vil kunne findes på Ordregivers hjemmeside: Leverandør til beskæftigelsesindsatsen | Københavns Kommunes hjemmeside (kk.dk)

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget skal medio 2023 godkende rammerne for udbuddet, herunder tildelingskriterier, antal leverandører mv. med henblik på offentliggørelse af udbudsmaterialet forventeligt ultimo 2023.

II.2.14) Yderligere oplysninger
II.3) Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
27/02/2023

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
27/02/2023

Send til en kollega

0.063