23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 045-131214
Offentliggjort
03.03.2023
Udbudstype
Forhåndsmeddelelse

Udbyder

Københavns Kommune - Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Forhåndsmeddelelse vedr. udbud af specialiserede indsatser for særligt udsatte unge


Københavns Kommune - Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Københavns Kommune - Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
CVR-nummer: 64942212
Postadresse: Borups Allé 177
By: København NV
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 2400
Land: Danmark
Kontaktperson: Binevs Celik
E-mail: r554@kk.dk
Telefon: +45 30511865
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/197801375.aspx
I.3) Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Social beskyttelse

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Forhåndsmeddelelse vedr. udbud af specialiserede indsatser for særligt udsatte unge

II.1.2) Hoved-CPV-kode
85310000 Sociale foranstaltninger
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget har den 20. februar 2023 godkendt igangsættelse af (gen-)udbud af specialiserede indsatser for særligt udsatte unge.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget har den 20. februar 2023 godkendt igangsættelse af (gen-)udbud af specialiserede indsatser for særligt udsatte unge med henblik på indgåelse af nye rammeaftaler om levering af ydelser jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats for målgruppen. I kan læse mere om udbuddet i referatet fra udvalgsmødet her: Referat for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget møde d. 20.02.2023, 16:00 | Københavns Kommunes hjemmeside (kk.dk)

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen vil påbegynde dialog med markedet med henblik på at indsamle input til udbuddet. Markedsdialogen vil kunne findes på Ordregivers hjemmeside: Leverandør til beskæftigelsesindsatsen | Københavns Kommunes hjemmeside (kk.dk)

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget forventes medio 2023 at godkende rammer for udbuddet, herunder tildelingskriterier, antal leverandører m.v. med henblik på offentliggørelse af udbudsmaterialet i 3. kvartal 2023.

II.2.14) Yderligere oplysninger
II.3) Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
27/02/2023

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
27/02/2023

Send til en kollega

0.047