23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 040-115827
Offentliggjort
24.02.2023
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

KomUdbud

Vindere

Sundheds- og plejefaglige vikarydelser

(28.04.2023)
PPOWERCARE A/S
Sønderhøj 16, 1
8260 Viby J

Sundheds- og plejefaglige vikarydelser


KomUdbud

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: KomUdbud
By: Sønderborg
NUTS-kode: DK0 Danmark
Land: Danmark
Kontaktperson: Annika Wietz
E-mail: anwt@sonderborg.dk
Telefon: +45 27905735
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://komudbud.dk/
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Sønderborg Kommune
CVR-nummer: 29 18 97 73
By: Sønderborg
NUTS-kode: DK Danmark
Land: Danmark
E-mail: post@sonderborg.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.sonderborg.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Fredericia Kommune
CVR-nummer: 69 11 64 18
By: Fredericia
NUTS-kode: DK Danmark
Land: Danmark
E-mail: kommunen@fredericia.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.fredericia.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Herning Kommune
CVR-nummer: 29 18 99 19
By: Herning
NUTS-kode: DK Danmark
Land: Danmark
E-mail: kommunen@herning.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.herning.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Holstebro Kommune
CVR-nummer: 29 18 99 27
By: Holstebro
NUTS-kode: DK Danmark
Land: Danmark
E-mail: kommunen@holstebro.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.holstebro.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Ikast-Brande Kommune
CVR-nummer: 29 18 96 17
By: Ikast
NUTS-kode: DK Danmark
Land: Danmark
E-mail: post@ikast-brande.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.ikast-brande.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Middelfart Kommune
CVR-nummer: 29 18 96 84
By: Middelfart
NUTS-kode: DK Danmark
Land: Danmark
E-mail: middelfart@middelfart.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.middelfart.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Silkeborg Kommune
CVR-nummer: 29 18 96 41
By: Silkeborg
NUTS-kode: DK Danmark
Land: Danmark
E-mail: kommunen@silkeborg.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.silkeborg.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Vejle Kommune
CVR-nummer: 29 18 99 00
By: Vejle
NUTS-kode: DK Danmark
Land: Danmark
E-mail: Post@vejle.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.vejle.dk
I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/0c762b0d-c429-4202-bf2c-f384c4d274cb/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/0c762b0d-c429-4202-bf2c-f384c4d274cb/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/0c762b0d-c429-4202-bf2c-f384c4d274cb/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Sundheds- og plejefaglige vikarydelser

II.1.2) Hoved-CPV-kode
85000000 Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Dette udbud vedrører indkøb af sundheds- og plejefaglige vikarydelser til en række kommuner, der er medlem af KomUdbud. Udbuddet er opdelt geografisk i 7 delaftaler. De omfattede vikargrupper for alle delaftalerne er sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter (SSA’er) og social- og sundhedshjælpere (SSH’er). Enkelte delaftaler omfatter ligeledes ufaglærte vikarer, jf. beskrivelse af de enkelte delaftaler. I dette udbud anses sygehjælpere, hjemmehjælpere, plejehjemsassistenter og sygeplejestuderende som en substitut til en social- og sundhedshjælper. Det vil sige, såfremt ordregiver bestiller en social- og sundhedshjælper og leverandøren ikke kan dække vagten, har leverandøren undtagelsesvis mulighed for at gå i dialog med ordregiver om, hvorvidt leverandøren må tilbyde en sygehjælper, hjemmehjælper mv. i stedet. Ordregiver vælger om substitutten kan accepteres eller afvises.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 454 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Sønderborg

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
85140000 Sundhedsvæsen i øvrigt
85300000 Sociale foranstaltninger og hermed beslægtet virksomhed
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftalen omfatter faggrupperne: sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter (SSA) og social- og sundhedshjælpere (SSH). I dette udbud anses sygehjælpere, hjemmehjælpere, plejehjemsassistenter og sygeplejestuderende som en substitut til en social- og sundhedshjælper. Det vil sige, såfremt ordregiver bestiller en social- og sundhedshjælper og leverandøren ikke kan dække vagten, har leverandøren undtagelsesvis mulighed for at gå i dialog med ordregiver om, hvorvidt leverandøren må tilbyde en sygehjælper, hjemmehjælper mv. i stedet. Ordregiver vælger om substitutten kan accepteres eller afvises.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 40%
Pris - Vægtning: 60%
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 20 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Herning og Holstebro

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
85140000 Sundhedsvæsen i øvrigt
85300000 Sociale foranstaltninger og hermed beslægtet virksomhed
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftalen omfatter faggrupperne: sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter (SSA) og social- og sundhedshjælpere (SSH). I dette udbud anses sygehjælpere, hjemmehjælpere, plejehjemsassistenter og sygeplejestuderende som en substitut til en social- og sundhedshjælper. Det vil sige, såfremt ordregiver bestiller en social- og sundhedshjælper og leverandøren ikke kan dække vagten, har leverandøren undtagelsesvis mulighed for at gå i dialog med ordregiver om, hvorvidt leverandøren må tilbyde en sygehjælper, hjemmehjælper mv. i stedet. Ordregiver vælger om substitutten kan accepteres eller afvises.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 40%
Pris - Vægtning: 60%
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 60 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Vejle

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
85300000 Sociale foranstaltninger og hermed beslægtet virksomhed
85140000 Sundhedsvæsen i øvrigt
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftalen omfatter faggrupperne: sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter (SSA) og social- og sundhedshjælpere (SSH). I dette udbud anses sygehjælpere, hjemmehjælpere, plejehjemsassistenter og sygeplejestuderende som en substitut til en social- og sundhedshjælper. Det vil sige, såfremt ordregiver bestiller en social- og sundhedshjælper og leverandøren ikke kan dække vagten, har leverandøren undtagelsesvis mulighed for at gå i dialog med ordregiver om, hvorvidt leverandøren må tilbyde en sygehjælper, hjemmehjælper mv. i stedet. Ordregiver vælger om substitutten kan accepteres eller afvises. Delaftalen omfatter ligeledes ufaglærte vikar med minimum et års sundheds- og plejefaglig erfaring.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 40%
Pris - Vægtning: 60%
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 72 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Middelfart

Delkontraktnr.: 4
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
85300000 Sociale foranstaltninger og hermed beslægtet virksomhed
85140000 Sundhedsvæsen i øvrigt
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftalen omfatter faggrupperne: sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter (SSA) og social- og sundhedshjælpere (SSH). I dette udbud anses sygehjælpere, hjemmehjælpere, plejehjemsassistenter og sygeplejestuderende som en substitut til en social- og sundhedshjælper. Det vil sige, såfremt ordregiver bestiller en social- og sundhedshjælper og leverandøren ikke kan dække vagten, har leverandøren undtagelsesvis mulighed for at gå i dialog med ordregiver om, hvorvidt leverandøren må tilbyde en sygehjælper, hjemmehjælper mv. i stedet. Ordregiver vælger om substitutten kan accepteres eller afvises. Delaftalen omfatter ligeledes ufaglærte vikar med minimum et års sundheds- og plejefaglig erfaring.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 40%
Pris - Vægtning: 60%
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 14 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Fredericia

Delkontraktnr.: 5
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
85300000 Sociale foranstaltninger og hermed beslægtet virksomhed
85140000 Sundhedsvæsen i øvrigt
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftalen omfatter faggrupperne: sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter (SSA) og social- og sundhedshjælpere (SSH). I dette udbud anses sygehjælpere, hjemmehjælpere, plejehjemsassistenter og sygeplejestuderende som en substitut til en social- og sundhedshjælper. Det vil sige, såfremt ordregiver bestiller en social- og sundhedshjælper og leverandøren ikke kan dække vagten, har leverandøren undtagelsesvis mulighed for at gå i dialog med ordregiver om, hvorvidt leverandøren må tilbyde en sygehjælper, hjemmehjælper mv. i stedet. Ordregiver vælger om substitutten kan accepteres eller afvises.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 40%
Pris - Vægtning: 60%
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 160 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Ikast-Brande

Delkontraktnr.: 6
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
85300000 Sociale foranstaltninger og hermed beslægtet virksomhed
85140000 Sundhedsvæsen i øvrigt
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftalen omfatter faggrupperne: sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter (SSA) og social- og sundhedshjælpere (SSH). I dette udbud anses sygehjælpere, hjemmehjælpere, plejehjemsassistenter og sygeplejestuderende som en substitut til en social- og sundhedshjælper. Det vil sige, såfremt ordregiver bestiller en social- og sundhedshjælper og leverandøren ikke kan dække vagten, har leverandøren undtagelsesvis mulighed for at gå i dialog med ordregiver om, hvorvidt leverandøren må tilbyde en sygehjælper, hjemmehjælper mv. i stedet. Ordregiver vælger om substitutten kan accepteres eller afvises.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 40%
Pris - Vægtning: 60%
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 28 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Silkeborg

Delkontraktnr.: 7
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
85300000 Sociale foranstaltninger og hermed beslægtet virksomhed
85140000 Sundhedsvæsen i øvrigt
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftalen omfatter faggrupperne: sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter (SSA) og social- og sundhedshjælpere (SSH). I dette udbud anses sygehjælpere, hjemmehjælpere, plejehjemsassistenter og sygeplejestuderende som en substitut til en social- og sundhedshjælper. Det vil sige, såfremt ordregiver bestiller en social- og sundhedshjælper og leverandøren ikke kan dække vagten, har leverandøren undtagelsesvis mulighed for at gå i dialog med ordregiver om, hvorvidt leverandøren må tilbyde en sygehjælper, hjemmehjælper mv. i stedet. Ordregiver vælger om substitutten kan accepteres eller afvises.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 40%
Pris - Vægtning: 60%
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 100 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Soliditetsgrad på minimum 10% i det seneste disponible regnskabsår, egenkapital på minimum 4 mio. kr. i det seneste disponible regnskab og en årlige omsætning i det seneste disponible regnskabsår svarende til minimum det samme som 2 x den årlige forventede værdi af den delaftale, som tilbudsgiver byder på. Ordregiver dispenserer fra førnævnte krav, såfremt 2 x den forventede årlige værdi af de(n) delaftale(r), som tilbudsgiver byder på, overstiger 35 mio. kr. I dette tilfælde skal tilbudsgivers årlige omsætning i det seneste disponible regnskabsår have været minimum 35 mio. kr.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgivers økonomiske og finansielle kapacitet dokumenteres ved at fremlægge underskrevet og revisorgodkendt regnskab for det seneste disponible regnskabsår.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Minimum to referencer for opgaver af lignende art og omfang. Både krav til lignende art og omfang skal være opfyldt af hver reference.

Ved ”lignende art” forstås levering af vikarydelser inden for faggrupperne sygeplejersker, SSH’er og SSA’er til en kommunal ordregiver, regional ordregiver eller en selvejende institution. Hver reference skal indeholde alle tre faggrupper. Det er således utilstrækkeligt med én reference på levering af sygeplejersker og én reference på levering af SSH’er og SSA’er.

Ved ”lignende omfang” forstås:

- Rammeaftaler/kontrakter med en omsætning på minimum 5 mio. kr. Minimumsomsætningen skal udelukkende være realiseret ved salg af vikarydelser inden for faggrupperne: sygeplejersker, SSH’er og SSA’er. Rammeaftalen/kontrakten skal være igangværende eller afsluttet inden for de seneste tre år regnet fra tilbudsfristen. Det er acceptabelt at angive en kontrakt/rammeaftale, hvor der var aftalestart for mere end tre år siden, såfremt noget at aftalens løbetid har været inden for de seneste tre år.

- Løbende leverancer til samme kunde med en omsætning på minimum 5 mio. kr. Minimumsomsætningen skal udelukkende være realiseret ved salg af vikarydelser inden for faggrupperne: sygeplejersker, SSH’er og SSA’er. Leverancerne skal være udført inden for de seneste tre år regnet fra tilbudsfristen.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Referencelisten fra ESPD’et betragtes som endelige dokumentation for tilbudsgivers tekniske og faglige formåen, jf. udbudslovens § 155, nr. 2. Ordregiver er dog berettiget til at kontrollere de afgivne oplysningers rigtighed eksempelvis ved at kontakte den anførte kontaktperson.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2021/S 048-120643
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 23/03/2023
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 24/03/2023
Tidspunkt: 08:00
Sted:

Sønderborg Kommune

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Der er ikke adgang til at overvære åbning af tilbuddene.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Dette udbud gennemføres af Søndeborg Kommune på vegne af KomUdbud. KomUdbud er et kommunalt udbudsfællesskab bestående af en række fynske og jyske kommuner. Se eventuelt mere på www.komudbud.dk. De kommuner, der deltager i udbuddet, er angivet under pkt. I.1. De er alle at betragte som ordregivere, og de vil hver især indgå en selvstændig kontrakt med den vindende tilbudsgiver på baggrund af udbuddet. De enkelte kommuners selvejende institutioner eller kommunale selskaber deltager i udbuddet og er at betragte som ordregivere, hvis de er oplistet i den enkelte kommunes underskriftsbilag og/eller angivet i udbudsbekendtgørelsen. De enkelte kommuner vil indtræde i aftalen i takt med, at deres eksisterende aftaler udløber. Der henvises til udbudsbetingelserne for en komplet liste over deltagerkommuner og datoen for deres indtræden i denne aftale.

Ordregiver vil i dette udbud anvende frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137. Der henvises i øvrigt til udbudsbetingelsernes afsnit 6.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
21/02/2023

Send til en kollega

0.063