23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 038-113096
Offentliggjort
22.02.2023
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S

Vindere

Diabetesprodukter (Østdanmark)

(16.10.2023)
ReaMed (A/S Tødin)
Wilhelmsborgvej 16
7700 Thisted

Diabetesprodukter (Østdanmark)

(16.10.2023)
OneMed A/S
Kappa 3, Søften
8382 Hinnerup

Diabetesprodukter (Østdanmark)

(16.10.2023)
Abbott Laboratories A/S
Emdrupvej 28c
2100 København Ø

Diabetesprodukter (Østdanmark)

(16.10.2023)
OneMed A/S
Kappa 3, Søften
8382 Hinnerup

Rammeaftale 50.97 Diabetesprodukter (2023)


Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S
CVR-nummer: 17472437
Postadresse: Pakkerivej 6
By: Valby
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 2500
Land: Danmark
Kontaktperson: Henrik Østergaard
E-mail: heo@ski.dk
Telefon: +45 33427000
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.ski.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/c6131ff5-6716-49ca-8756-556fe297e9ed/homepage
I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten tildeles af en indkøbscentral
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/c6131ff5-6716-49ca-8756-556fe297e9ed/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/c6131ff5-6716-49ca-8756-556fe297e9ed/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/c6131ff5-6716-49ca-8756-556fe297e9ed/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Anden type: Indkøbscentral
I.5) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Centraliserede indkøbsaktiviteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Rammeaftale 50.97 Diabetesprodukter (2023)

Sagsnr.: 50.97
II.1.2) Hoved-CPV-kode
33140000 Medicinske forbrugsmaterialer
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

SKI udbyder på vegne af de tilsluttede danske kommuner en rammeaftale om diabetesprodukter.

Rammeaftalen er opdelt i 3 delaftaler.

Delaftale 1 og 2 er geografisk opdelte delaftaler med identisk sortiment. Delaftale 1 og 2 er eneleverandøraftaler. Delaftale 1 og 2 er forpligtende at anvende for de tilsluttede kunder. Dog bemærkes, at der er tale om et område omfattet af servicelovens § 112, hvorefter borgerne har frit valg, og kan vælge at købe produkter hos andre leverandører end den tildelte på deres delaftale.

Delaftale 3 er en landsdækkende aftale med et sortiment inden for produkter til kontinuerlig glukosemåling. Der forventes tildelt tre leverandører på delaftale 3 i en kaskade med direkte tildeling, jf. nærmere i bilag D til rammeaftalen. Delaftale 3 er frivillig at anvende for de tilsluttede kunder.

Det er beskrevet i bilag A og A.1 hvilke kunder, der kan anvende rammeaftalen.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 661 900 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 1 Diabetesprodukter (Østdanmark)

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33615000 Lægemidler mod diabetes
33140000 Medicinske forbrugsmaterialer
33141220 Kanyler
33141300 Udstyr til venepunktur og blodprøvetagning
33141900 Blodlancetter
33196000 Medicinske hjælpemidler
33196100 Hjælpemidler til ældre
33196200 Hjælpemidler til handicappede
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
NUTS-kode: DK02 Sjælland
NUTS-kode: DK031 Fyn
Hovedudførelsessted:

Østdanmark

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftalen omfatter tilsluttede kunder beliggende i Østdanmark. Delaftalen omfatter:

• Blodsukkerapparat

• Teststrimler

• Fingerprikkere

• Lancetter

• Flergangs-insulinpenne

• Penkanyler

• Insulinsprøjte

• Tilbehør

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 278 400 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Varigheden af rammeaftalen kan forlænges 2 gange med 12 måneder pr. forlængelse. Rammeaftalen har således en maksimal varighed på 48 måneder, inklusive forlængelser.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Den maksimale værdi af delaftale 1 er fastsat til DKK 361,9 mio. Se nærmere om baggrunden herfor i del VI, afsnit VI.3) Yderligere oplysninger.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 2 Diabetesprodukter (Vestdanmark)

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33615000 Lægemidler mod diabetes
33140000 Medicinske forbrugsmaterialer
33141220 Kanyler
33141300 Udstyr til venepunktur og blodprøvetagning
33141900 Blodlancetter
33196000 Medicinske hjælpemidler
33196100 Hjælpemidler til ældre
33196200 Hjælpemidler til handicappede
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Hovedudførelsessted:

Vestdanmark

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftalen omfatter tilsluttede kunder beliggende i Vestdanmark. Delaftalen omfatter:

• Blodsukkerapparat

• Teststrimler

• Fingerprikkere

• Lancetter

• Flergangs-insulinpenne

• Penkanyler

• Insulinsprøjte

• Tilbehør

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 310 700 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Varigheden af rammeaftalen kan forlænges 2 gange med 12 måneder pr. forlængelse. Rammeaftalen har således en maksimal varighed på 48 måneder, inklusive forlængelser.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Den maksimale værdi af delaftale 2 er fastsat til DKK 403,9 mio. Se nærmere om baggrunden herfor i del VI, afsnit VI.3) Yderligere oplysninger.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 3 Produkter til kontinuerlig glukosemåling

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33615000 Lægemidler mod diabetes
33140000 Medicinske forbrugsmaterialer
33196000 Medicinske hjælpemidler
33196100 Hjælpemidler til ældre
33196200 Hjælpemidler til handicappede
33141900 Blodlancetter
33141220 Kanyler
33141300 Udstyr til venepunktur og blodprøvetagning
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
Hovedudførelsessted:

Danmark

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Tilbudsgiver skal byde ind med et system til kontinuerlig glukosemåling, der kan anvendes uden insulinpumpe (CGM).

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 72 800 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Varigheden af rammeaftalen kan forlænges 2 gange med 12 måneder pr. forlængelse. Rammeaftalen har således en maksimal varighed på 48 måneder, inklusive forlængelser.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Den maksimale værdi af delaftale 3 er fastsat til DKK 145,6 mio. Se nærmere om baggrunden herfor i del VI, afsnit VI.3) Yderligere oplysninger.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal i det fælles europæiske udbudsdokument (herefter ESPD) for hhv. delaftale 1-2 og delaftale 3 angive følgende oplysninger:

• Under ”Specifik årsomsætning” anføres tilbudsgivers samlede ydelsesspecifikke omsætning for det seneste disponible regnskabsår.

• Under ”Finansielle nøgletal” anføres tilbudsgivers soliditetsgrad for seneste disponible regnskabsår.

Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen, skal dette anføres i ESPD'ets Del II, afsnit C: Oplysninger om udnyttelse af andre enheders kapacitet. Den eller de andre enheder skal hver udfylde og underskrive et særskilt ESPD med de krævede oplysninger.

Såfremt tilbudsgiver er del af et konsortium, skal dette anføres i ESPD'ets Del II, afsnit A: Oplysninger om den økonomiske aktør, i feltet ”Deltager den økonomiske aktør i udbudsproceduren sammen med andre?”, og hver af de deltagende økonomiske aktører skal udfylde og underskrive et særskilt ESPD med de krævede oplysninger.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal – for at blive erklæret egnet - opfylde følgende vedrørende økonomisk og finansiel formåen:

• Delaftale 1-2: Det er et minimumskrav, at tilbudsgiver i seneste disponible regnskabsår havde

- en samlet ydelsesspecifik omsætning på minimum DKK 50 mio. ekskl. moms og

- en soliditetsgrad på minimum 10 %.

• Delaftale 3: Det er et minimumskrav, at tilbudsgiver i seneste disponible regnskabsår havde

- en samlet ydelsesspecifik omsætning på minimum DKK 5 mio. ekskl. moms og

- en soliditetsgrad på minimum 10 %.

Kravet til ydelsesspecifik omsætning er ikke kumulativt. Uanset om der afgives tilbud på en eller flere delaftaler, skal kravet alene opfyldes én gang. Afgives der f.eks. tilbud på delaftale 1 og 2 er kravet til samlet ydelsesspecifik omsætning alene minimum DKK 50 mio. ekskl. moms.

Ved ”ydelsesspecifik omsætning” forstås omsætning vedrørende diabetesprodukter, som omfattet af den samlede rammeaftale, dvs. både delaftale 1-2 og delaftale 3. Bemærk at ydelsesspecifik omsætning godt kan hidrøre fra et andet delområde end det delområde, der afgives tilbud på. Ydelsesspecifik omsætning vedrørende fx delaftale 1-2 kan således benyttes for at opfylde krav til økonomisk og finansiel formåen vedr. delaftale 3 og vise versa. Dog skal kravet til den ydelsesspecifikke omsætnings størrelse for hhv. delaftale 1, 2 og 3 fortsat opfyldes.

Ved det "seneste disponible regnskabsår" forstås det seneste regnskab afsluttet i overensstemmelse med de regler og den praksis, der gælder for tilbudsgiverens regnskabsaflæggelse.

Ved en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium) beregnes tilbudsgiverens ydelsesspe-cifikke omsætning som summen af omsætning i sammenslutningen. Hvis tilbudsgiver baserer sig på andre økonomiske aktørers økonomiske og finansielle kapacitet, beregnes ydelsesspecifik omsætning på samme måde som for en sammenslutning af økonomiske aktører.

Soliditetsgraden beregnes som tilbudsgivers samlede egenkapitals værdi i forhold til tilbudsgivers samlede aktiver, udregnet i procent. Dvs. at soliditetsgrad = (samlede egenkapitals værdi/samlede aktivers værdi) x 100.

Ved en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium) beregnes den samlede soliditetsgrad som sammenslutningens samlede egenkapitals værdi i forhold til sammenslutningens samlede aktiver, udregnet i procent. Hvis tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen, beregnes tilbudsgivers soliditetsgrad på samme måde som for en sammenslutning af økonomiske aktører.

ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, at tilbudsgiver opfylder mindstekrav til egnethed i relation til økonomisk og finansiel kapacitet. Inden tildelingsbeslutningen, skal de tilbudsgivere, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for, at oplysningerne i ESPD er korrekte.

Når ordregiver forlanger det, skal der fremlægges følgende dokumentation for økonomisk og finansiel formåen:

• En erklæring hvoraf det fremgår, at den i ESPD’et anførte ydelsesspecifikke omsætning er korrekt. Erklæringen skal være underskrevet af en tegningsberettiget person hos den virksomhed ESPD’et vedrører.

• Årsregnskab fra seneste disponible regnskabsår, hvoraf oplysning om soliditetsgrad fremgår, eller hvor oplysning om egenkapital og samlede aktiver fremgår. Hvis årsregnskab fra seneste disponible regnskabsår med oplysning om soliditetsgrad, alternativt egenkapital og samlede aktiver, er tilgængeligt via CVR-opslag på www.datacvr.virk.dk kan fremlæggelse af årsregnskabet undlades.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal i det fælles europæiske udbudsdokument (herefter ESPD) for delaftale 1-2 angive følgende oplysninger:

• Under ”Beskrivelse”: Angiv en kort beskrivelse af referencerne, herunder hvilke produkttyper der er leveret, hvem der er kunder og en overordnet beskrivelse af modtagertypen for leverancerne. Bemærk at beskrivelserne ikke må omfatte personhenførbare oplysninger. Bemærk at leverancerne skal være udført inden for de seneste 3 år før tilbudsfristen.

• ”Beløb”: Angiv økonomisk værdi af de beskrevne leverancer i DKK ex. moms. Bemærk at leverancerne skal være udført inden for de seneste 3 år før tilbudsfristen.

• ”Startdato”: Angiv startdato for leverancerne. Bemærk at leverancerne skal være udført inden for de seneste 3 år før tilbudsfristen.

• ”Slutdato”: Angiv slutdato for leverancerne. Hvis referencen endnu ikke er afsluttet, kan datoen for tilbudsfristen angives.

• ”Modtagere”: Angiv kundernes navne samt navne på kundernes kontaktpersoner samt e-mailadresse og/eller telefonnummer på disse. Bemærk at det ikke skal oplyses, hvem der har modtaget leverancerne. Det skal således ikke oplyses, hvem der er slutbrugerne.

Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen, skal dette anføres i ESPD'ets Del II, afsnit C: Oplysninger om udnyttelse af andre enheders kapacitet. Den eller de andre enheder skal hver udfylde et særskilt ESPD med de krævede oplysninger.

Såfremt tilbudsgiver er del af et konsortium, skal dette anføres i ESPD'ets Del II, afsnit A: Oplysninger om den økonomiske aktør, i feltet ”Deltager den økonomiske aktør i udbudsproceduren sammen med andre?”, og hver af de deltagende økonomiske aktører skal udfylde et særskilt ESPD med de krævede oplysninger.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal – for at blive erklæret egnet i forhold til delaftale 1-2 - opfylde følgende vedrørende teknisk og faglig formåen:

• Det er et minimumskrav, at tilbudsgiver oplyser 3 referencer på leveringer af tilsvarende produkter, hvor kontraktforholdet er med kunden, men leveringerne primært sker direkte til kundens slutbrugere. Leveringerne skal være udført inden for de seneste 3 år før tilbudsfristen.

Ved ”tilsvarende produkter” forstås diabetesprodukter, som omfattet af den samlede rammeaftale, dvs. det kan både vedrøre levering af produkter omfattet af sortimentet i delaftale 1-2 og/eller delaftale 3.

En rammeaftale kan ikke udgøre en reference. En kontrakt under en rammeaftale kan derimod godt udgøre en reference. Kontrakten kan være startet tidligere end 3 år før tilbudsfristen og/eller løbe videre efter tilbudsfristen, men der kan alene lægges vægt på de dele af leverancen, der er udført inden for de seneste 3 år før tilbudsfristen. Referencen skal derfor alene beskrive og angive værdien for de dele af kontrakten, som er udført i perioden inden for de seneste 3 år før tilbudsfristen, uanset om kontrakten er startet før og/eller løber videre efter denne periode.

Såfremt tilbudsgiver oplyser en reference, hvor kontrakten er startet tidligere end 3 år før tilbudsfristen og/eller løber videre efter tilbudsfristen, står tilbudsgiver inde for ved sin erklæring i ESPD’et, at der alene er beskrevet og angivet værdi for de dele af kontrakten, som er udført i perioden inden for de seneste 3 år før tilbudsfristen.

Ved en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium) skal der alene dokumenteres 3 referencer i alt. Der skal ikke dokumenteres 3 referencer pr. deltager i sammenslutningen af økonomiske aktører. Tilsvarende gælder såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre økonomiske aktørers tekniske og faglige kapacitet.

De i ESPD angivne oplysninger om referencer udgør i henhold til udbudslovens § 151 og § 152 endelig dokumentation for teknisk og faglig formåen. Tilbudsgiver skal derfor ikke fremlægge yderligere dokumentation for oplysningerne i referencerne. Ordregiver forbeholder sig dog ret til at iværksætte en kontrol af rigtigheden af oplysningerne i de angivne referencer, herunder hos tilbudsgiver og/eller den aktør, som referencen vedrører.

Der ikke stilles krav til teknisk og faglig formåen på delaftale 3.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Såfremt tilbudsgiveren er en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium), skal disse påtage sig at hæfte solidarisk, og deltagerne i sammenslutningen skal udpege en fælles befuldmægtiget, der er ansvarlig for kontakten til SKI. Tilsvarende hæfter en tilbudsgiver, som i sit tilbud i relation til økonomisk og finansiel formåen, baserer sig på andre enheders formåen (kaldet ”støttende virksomheder”) f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør, solidarisk med de pågældende støttende enheder for kontraktens gennemførelse, såfremt kontrakten tildeles ansøger/tilbudsgiver.

I rammeaftalen er hensynet til samfundsansvar ved kontraktopfyldelse, som formuleret i de konventioner, som ligger til grund for principperne i FN's Global Compact, reguleret i relevant omfang. Herudover indeholder rammeaftalen en arbejdsklausul.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
Højeste antal påtænkte deltagere i rammeaftalen: 3
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2022/S 087-235106
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 28/03/2023
Tidspunkt: 13:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 8 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 28/03/2023
Tidspunkt: 13:01

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Tilbudsgiver må ikke være omfattet af nogen af udelukkelsesgrundene angivet i udbudslovens §§ 134 a, 135 og 136 og § 137, stk. 1, nr. 2.

Ad II.1.5) og II.2.6): Den skønsmæssige vurdering af delaftalernes anslåede værdier er angivet i punkt II.2.6). Den er baseret på:

• At den enkelte kommune ved tilslutning har foretaget en vurdering og i DKK oplyst, hvor meget kommunen forventer at indkøbe pr. år og derudover i stk. oplyst hvor mange af aftalens produkter, der forventes indkøbt pr. år.

• At levering af diabetesprodukter sker direkte til borgere med bevilling i henhold til borgerens bestilling og den af kommunen udstedte § 112-bevilling.

• At antallet af personer med type 1 diabetes er stabilt.

Hen over den samlede varighed på 4 år, inklusive muligheder for forlængelse, samt på tværs af alle kunderne på rammeaftalen, er der således også en usikkerhed om hvad de enkelte delaftalers værdi ender med at blive. I den forbindelse er der lagt vægt på følgende forhold:

• Usikkerhed i forbindelse med den fremtidige inflation, der kan påvirke de potentielle tilbudsgiveres vurdering af de fremadrettede omkostninger.

• Usikkerhed i prisudviklingen og reguleringen af priserne som følge af Danmarks Statistiks Prisindeks for indenlandsk vareforsyning.

• At antallet af personer med type 2 diabetes er stigende.

• Hvis antallet af bevillinger, udstedt af kommuner, på produkter til kontinuerlig glukosemåling (delaftale 3) stiger mere end anslået. Det er en ny teknologi, hvor der er usikkerhed omkring udviklingen.

Skønnet indebærer derfor både en vurdering af den anslåede værdi af rammeaftalen, fordelt på alle delaftalerne, og en vurdering af rammeaftalens maksimale værdi, fordelt på alle delaftaler. På den baggrund er rammeaftalens maksimale værdi fastsat til DKK 911,4 mio. De maksimale værdier, der er fastsat for de enkelte delaftaler, fremgår i punkt II.2.14) for hver delaftale. Disse værdier anses ikke for klart usandsynlige. De maksimale værdier kan dog ændres i henhold til de enhver tid gældende udbudsregler.

Forskellen mellem anslået værdi og maksimal værdi er begrundet i usikkerheden om hvad delaftalernes værdier ender med at blive.

Skønnet af anslået værdi og maksimal værdi er udtryk for SKI's mest kvalificerede og gennemsigtige saglige skøn af forbruget på delaftalerne på udbudstidspunktet inkl. muligheder for forlængelse og evt. optioner, og på tværs af alle aktører i rammeaftalen, jf. punkt IV.1.3), uanset det endelige antal heraf.

Tilbudsgiver gøres særligt opmærksom på, at tilbudsgiver i enhver henseende er ansvarlig for de tilbudte priser, uanset hvilken omsætning, der konkret opnås under rammeaftalen, dvs. også i tilfælde af, at den konkrete omsætning afviger fra estimaterne i såvel opad- som nedadgående retning.

Ad IV.1.3): De tildeles op til 3 leverandører på delaftale 3. På delaftale 1 tildeles én leverandør. På delaftale 2 tildeles én leverandør.

Ad IV.2.4): Fagtermer og begreber, der normalt angives på engelsk, kan dog accepteres.

Rammeaftalen er omfattet af forbuddet i artikel 5k i EU-forordning 833/2014, og SKI kræver en erklæring fra den tilbudsgiver som SKI har til hensigt at tildele rammeaftalen, jf. nærmere i udbudsbetingelsernes punkt 16.5.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage over udbuddet skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 6 måneder efter SKI har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor SKI har underrettet de berørte tilbudsgivere, jf. § 7, stk. 2, nr. 3 i Lov om Klagenævnet for Udbud (lov nr. 593 af 2. juni 2016 med senere ændringer). Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette SKI om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. § 6, stk. 4 i Lov om Klagenævnet for Udbud (lov nr. 593 af 2. juni 2016 med senere ændringer). I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. § 12, stk. 1, jf. § 6, stk. 4 i Lov om Klagenævnet for Udbud (lov nr. 593 af 2. juni 2016 med senere ændringer).

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
17/02/2023

Send til en kollega

0.078