23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 038-112790
Offentliggjort
22.02.2023
Udbudstype
Forhåndsmeddelelse

Udbyder

Region Midtjylland

Anskaffelse af blodprøvetagningsrør


Region Midtjylland

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Midtjylland
CVR-nummer: 29190925
Postadresse: Universitetsbyen 25, Bygning 2A, 3. sal
By: Aarhus C
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Postnummer: 8000
Land: Danmark
Kontaktperson: Mads Madsen
E-mail: Mads.B.Madsen@stab.rm.dk
Telefon: +45 30449957
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.udbud.rm.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/253854
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=354028&B=REGIONMIDT
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Anskaffelse af blodprøvetagningsrør

Sagsnr.: 1-23-4-101-33-22
II.1.2) Hoved-CPV-kode
33100000 Medicinsk udstyr
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Høring vedrørende anskaffelse af blodprøvetagnignsrør

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Anskaffelse af blodprøvetagningsrør

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33141300 Udstyr til venepunktur og blodprøvetagning
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Høring vedrørende anskaffelse af blodprøvetagnignsrør

II.2.14) Yderligere oplysninger
II.3) Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
19/04/2023

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Høring over udkast til udbudsmateriale – Udbud af blodprøvetagningsrør

Region Midtjylland planlægger at udbyde en rammeaftale til brug for indkøb af blodprøvetagningsrør

Høringsmaterialet består af følgende dokumenter:

 Høringsbrev (nærværende dokument)

 Udkast til kontrakt

 Kontraktbilag 2 – Kravspecifikation

 Kontraktbilag 3 – Tilbudsliste

 Kontraktbilag X - Apparaturoversigt

 Uddrag fra udbudsbetingelserne

 Udbudsbilag 3 – Erklæring vedrørende russiske interesser

 Kontraktbilag 14 - Forsyningskædeoversigt

De fremsendte udkast har til formål at sikre at eventuelle uhensigtsmæssigheder i udbudsmaterialet revurderes på baggrund af leverandørmarkedets feedback.

Regionen ønsker derfor at få skriftlig feedback på de vedlagte høringsdokumenter, med specifikke henvisninger til hvor i udbudsmaterialet den enkelte leverandør mener at der potentielt kan være uhensigtsmæssigheder. Dette bedes derfor gøres i et særskilt dokument med reference til de enkelte afsnit hvor kommentaren relaterer sig til. For Kontraktbilag 2 – kravspecifikation kan der laves kommentarer ud for de enkelte krav, herunder også mindstekrav. Jo mere information fra leverandørsiden om hvorfor det enkelte krav er uhensigtsmæssigt stillet af Regionen, jo bedre.

Spørgsmål til materialet vil ikke blive besvaret i høringsperioden, og der henvises til at leverandøren laver én samlet skriftlig feedback og sender via EU-Supply.

Regionen forbeholder sig retten til ikke at foretage ændringer i udbudsmaterialet, på baggrund af høringssvarene. Ligeledes, gør Regionen opmærksom på at alle krav kan ændre sig.

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
17/02/2023

Send til en kollega

0.047