23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 038-110275
Offentliggjort
22.02.2023
Udbudstype
Forhåndsmeddelelse

Udbyder

Medicoteknik, Region Syddanmark

Høring af udkast til udbudsmateriale for dialyseapparatur og proprietære forbrugsvarer


Medicoteknik, Region Syddanmark

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Medicoteknik, Region Syddanmark
CVR-nummer: 29190909
Postadresse: Sygehusvej 4
By: Kolding
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
Postnummer: 6000
Land: Danmark
Kontaktperson: Søren Iversen
E-mail: Soeren.iversen@rsyd.dk
Telefon: +45 99440374
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.regionsyddanmark.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/181055
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=354150&B=REGIONSYDDK
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Høring af udkast til udbudsmateriale for dialyseapparatur og proprietære forbrugsvarer

Sagsnr.: 15156/H
II.1.2) Hoved-CPV-kode
33181000 Apparatur til nyredialyse
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Høring af udkast til udbudsmateriale for dialyseapparatur og proprietære forbrugsvarer

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33181100 Hæmodialyseudstyr
33181520 Forbrugsvarer til dialyse
79632000 Uddannelse af personale
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Region Syddanmark har udarbejdet et høringsudkast af udbudsmaterialet for dialyseapparatur og tilhørende proprietære forbrugsvarer.

Høringsudkastet består af følgende høringsdokumenter:

• Udkast til Kontraktbilag 2 - Kravspecifikation og løsningsbeskrivelse

• Udkast til Kontraktbilag 2B - IT-kravspecifikation

• Udkast til Kontraktbilag 3 - Tilbudsliste

• Udkast til udbudsbetingelser

• Udkast til kontrakt

Ovenstående høringsdokumenter kan downloades under fanen ”Dokumenter” under "Høring af udkast til udbudsmateriale for dialyseudstyr og proprietære forbrugsvarer" i regionens elektroniske udbudssystem EU-Supply.

Hvis ovenstående høringsdokumenter indeholder uhensigtsmæssigheder i forhold til

kvaliteten af, prisen på og/eller konkurrencen om de(n) udbudte produkter/ydelser modtager Region Syddanmark meget gerne skriftlige høringssvar fra potentielle leverandører.

Høringssvar bedes fremsendt via EU-Supplys besked-modul med mærket med "Høringssvar ifm.udbud af dialyseudstyr og proprietære forbrugsvarer”.

Deadline for fremsendelse af høringssvar er onsdag d. 8. marts 2023 kl. 12:00.

II.2.14) Yderligere oplysninger

Høringsvilkår

Region Syddanmark forbeholder sig ret til at ændre i det udarbejdede udkast til udbudsmateriale på baggrund af de indkomne høringssvar forud for selve udbuddet.

Region Syddanmark er dog ikke forpligtiget til at tage højde for de indkomne høringssvar.

Bemærk i øvrigt at de oplysninger, som høringssvarene indeholder, kan være underlagt regler om aktindsigt.

II.3) Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
15/03/2023

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
17/02/2023

Send til en kollega

0.064