23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 031-089561
Offentliggjort
13.02.2023
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Udbyder

Region Syddanmark

Ryg-billeddannende og navigationsløsning inkl. proprietære utensilier og navigationskompatible implantatsystemer til regionens ryg- og cervicale navigationsløsninger


Region Syddanmark

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Syddanmark
CVR-nummer: 29190909
Postadresse: Damhaven 12
By: Vejle
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
Postnummer: 7100
Land: Danmark
Kontaktperson: Karsten Kirkegaard
E-mail: kk@rsyd.dk
Telefon: +45 29201909
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.regionsyddanmark.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/181055
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=353150&B=REGIONSYDDK
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=353150&B=REGIONSYDDK
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://eu.eu-supply.com/ctm/supplier/publictenders?b=REGIONSYDDK
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Ryg-billeddannende og navigationsløsning inkl. proprietære utensilier og navigationskompatible implantatsystemer til regionens ryg- og cervicale navigationsløsninger

Sagsnr.: 23/7778
II.1.2) Hoved-CPV-kode
33183100 Ortopædiske implantater
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Indkøb af ryg-billeddannende og navigationsløsning inkl. proprietære utensilier og navigationskompatible implantatsystemer til regionens ryg- og cervicale navigationsløsninger

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakter, der kombinerer de følgende delkontrakter eller grupper af delkontrakter:

Delkontrakt 1 Ryg-billeddannende- og navigationsløsning inkl. proprietære utensilier

Delkontrakt 2 Posterior lumbal / lumbosakral rigid pedikelskrue/stav fiksation – toploaded-system

Delkontrakt 5 Vertebroplastik

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Ryg-billeddannende og navigationsløsning inkl. proprietære utensilier

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33100000 Medicinsk udstyr
33110000 Udstyr til billeddannelse til medicinsk, dental og veterinær brug
33111000 Røntgenapparatur
33111400 Røntgenfluoroskopi-apparatur
33124200 Udstyr til røntgendiagnostik
33160000 Operationsteknik
33162200 Instrumenter til operationsstuer
50400000 Reparation og vedligeholdelse af medicinsk udstyr og præcisionsudstyr
51420000 Installation af kirurgisk udstyr
79632000 Uddannelse af personale
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
NUTS-kode: DK0 Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Indkøb af ryg-billeddannende og navigationsløsning inkl. proprietære utensilier til Rygcentret på Middelfart Sygehus plus option på yderligere et styk ryg-billeddannende og/eller navigationsløsning inkl. proprietære utensilier til regionens sygehuse

Den udbudte kontrakt omfatter køb og levering af ryg-billeddannende og navigationsløsning inkl. proprietære utensilier samt service og uddannelse.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 120
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Udvælgelsen vil ske på baggrund af følgende i prioriterede rækkefølge:

1) Ansøgers sammenlignelige referencer:

Vurderingen af referencernes relevans foretages på baggrund af den erfaring med levering af funktionelt sammenlignelige ydelser, som referencerne dokumenterer.

Ved vurderingen af Ansøgers referencer vægtes det desuden højt, at der er tale om referencer vedrørende levering af ryg-billeddannende og navigationsløsninger med en samlet værdi på mindst DKK 4.000.000 ekskl. moms, der fortsat er i drift på et hospital i Danmark eller lande med en offentlig regulering af medicinsk udstyr og af leverandører af medicinsk udstyr på mindst på samme niveau som i Danmark.

Det vægtes desuden højt, at der til den enkelte reference vedlægges en kundeattest for tilfredsstilende levering.

2) Egenkapitalens størrelse

Ved vurderingen af egenkapitalen lægges der vægt på, at egenkapitalen de seneste 3 år, dels er høj (dvs. jo højere, jo bedre), dels har udviklet sig i positiv retning.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Tilkøb af yderligere ryg-billeddannende og/eller navigationsløsning

Udbuddet af delkontrakt 1 omfatter option på yderligere 1. stk. ryg-billeddannende og/eller navigationsløsning

Tilbudsgiver skal afgive tilbud på den udbudte option. Ordregiver kan udnytte optionen på et hvilket som helst tidspunkt, herunder i forbindelse med evt. kontraktunderskrift eller i løbet af kontrakt-periodens første 36 måneder. Ordregiver er ikke forpligtet til at udnytte en option.

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
Tilbud skal fremlægges i form af elektroniske kataloger eller inkludere et elektronisk katalog
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Posterior lumbal / lumbosakral rigid pedikelskrue/stav fiksation – toploaded-system

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33100000 Medicinsk udstyr
33124200 Udstyr til røntgendiagnostik
33160000 Operationsteknik
33162200 Instrumenter til operationsstuer
33169000 Kirurgiske instrumenter
33183200 Ortopædiske proteser
33184100 Kirurgiske implantater
50400000 Reparation og vedligeholdelse af medicinsk udstyr og præcisionsudstyr
79632000 Uddannelse af personale
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Indkøb af posterior lumbal / lumbosakral rigid pedikelskrue/stav fiksation – toploaded-system til regionens sygehuse

Den udbudte kontrakt omfatter køb og levering af ryg-implantatsystemer omfattende implantater, instrumentsæt og konsignationslagre samt rådgivning, service og uddannelse.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 120
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Udvælgelsen vil ske ud fra følgende i prioriterede rækkefølge:

1) Ansøgers sammenlignelige referencer:

Vurderingen af referencernes relevans foretages på baggrund af den erfaring med levering af funktionelt sammenlignelige ydelser, som referencerne dokumenterer.

Ved vurderingen af Ansøgers referencer vægtes det desuden højt, at der er tale om leveringsreferencer med en årlig værdi på mindst DKK 250.000 ekskl. moms til et hospital i Danmark eller lande med en offentlig regulering af medicinsk udstyr og af leverandører af medicinsk udstyr på mindst på samme niveau som i Danmark.

Det vægtes desuden højt, at der til den enkelte reference vedlægges en kundeattest for tilfredsstilende levering.

2) Egenkapitalens størrelse

Ved vurderingen af egenkapitalen lægges der vægt på, at egenkapitalen de seneste 3 år, dels er høj (dvs. jo højere, jo bedre), dels har udviklet sig i positiv retning.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Udbuddet omfatter option på yderligere basis- og låneinstrumentsæt

Tilbudsgiver skal afgive tilbud på de udbudte optioner.

Ordregiver kan udnytte optionen på låneinstrumentsæt på et hvilket som helst tidspunkt i løbet af kontraktperioden. Ordregiver er ikke forpligtet til at udnytte en option.

Ordregiver kan udnytte optionen på yderligere basis instrumentsæt på et hvilket som helst i løbet af kontraktperiodens første 60 måneder. Ordregiver er ikke forpligtet til at udnytte en option.

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
Tilbud skal fremlægges i form af elektroniske kataloger eller inkludere et elektronisk katalog
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Samlet anslået antal patientprocedurer i Kontraktens løbetid inkl. eventuelle forlængelser: 1300-1500 patientprocedurer

Samlet maksimal antal patientprocedurer i Kontraktens løbetid inkl. eventuelle forlængelser: 1800 patientprocedurer

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Deformitetssæt

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33100000 Medicinsk udstyr
33124200 Udstyr til røntgendiagnostik
33160000 Operationsteknik
33162200 Instrumenter til operationsstuer
33169000 Kirurgiske instrumenter
33183200 Ortopædiske proteser
33184100 Kirurgiske implantater
50400000 Reparation og vedligeholdelse af medicinsk udstyr og præcisionsudstyr
79632000 Uddannelse af personale
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Indkøb af ryg-deformitetssæt til regionens sygehuse

Den udbudte kontrakt omfatter køb og levering af ryg-implantatsystemer omfattende implantater, instrumentsæt og konsignationslagre samt rådgivning, service og uddannelse.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 120
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Udvælgelsen vil ske ud fra følgende i prioriterede rækkefølge:

1) Ansøgers sammenlignelige referencer:

Vurderingen af referencernes relevans foretages på baggrund af den erfaring med levering af funktionelt sammenlignelige ydelser, som referencerne dokumenterer.

Ved vurderingen af Ansøgers referencer vægtes det desuden højt, at der er tale om leveringsreferencer med en årlig værdi på mindst DKK 250.000 ekskl. moms til et hospital i Danmark eller lande med en offentlig regulering af medicinsk udstyr og af leverandører af medicinsk udstyr på mindst på samme niveau som i Danmark.

Det vægtes desuden højt, at der til den enkelte reference vedlægges en kundeattest for tilfredsstilende levering.

2) Egenkapitalens størrelse

Ved vurderingen af egenkapitalen lægges der vægt på, at egenkapitalen de seneste 3 år, dels er høj (dvs. jo højere, jo bedre), dels har udviklet sig i positiv retning.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Udbuddet omfatter option på yderligere basis- og låneinstrumentsæt

Tilbudsgiver skal afgive tilbud på de udbudte optioner.

Ordregiver kan udnytte optionen på låneinstrumentsæt på et hvilket som helst tidspunkt i løbet af kontraktperioden. Ordregiver er ikke forpligtet til at udnytte en option.

Ordregiver kan udnytte optionen på yderligere basis instrumentsæt på et hvilket som helst i løbet af kontraktperiodens første 60 måneder. Ordregiver er ikke forpligtet til at udnytte en option.

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
Tilbud skal fremlægges i form af elektroniske kataloger eller inkludere et elektronisk katalog
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Samlet anslået antal patientprocedurer i Kontraktens løbetid inkl. eventuelle forlængelser: 300 patientprocedurer

Samlet maksimal antal patientprocedurer i Kontraktens løbetid inkl. eventuelle forlængelser: 360 patientprocedurer

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Cervical og øvre thoracal rigid pedikelskrue/stav fiksation

Delkontraktnr.: 4
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33100000 Medicinsk udstyr
33124200 Udstyr til røntgendiagnostik
33160000 Operationsteknik
33162200 Instrumenter til operationsstuer
33169000 Kirurgiske instrumenter
33183200 Ortopædiske proteser
33184100 Kirurgiske implantater
50400000 Reparation og vedligeholdelse af medicinsk udstyr og præcisionsudstyr
79632000 Uddannelse af personale
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Indkøb af cervical og øvre thoracal rigid pedikelskrue/stav fiksation system til regionens sygehuse

Den udbudte kontrakt omfatter køb og levering af cervicale implantatsystemer omfattende implantater, instrumentsæt og konsignationslagre samt rådgivning, service og uddannelse.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 120
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Udvælgelsen vil ske ud fra følgende i prioriterede rækkefølge:

1) Ansøgers sammenlignelige referencer:

Vurderingen af referencernes relevans foretages på baggrund af den erfaring med levering af funktionelt sammenlignelige ydelser, som referencerne dokumenterer.

Ved vurderingen af Ansøgers referencer vægtes det desuden højt, at der er tale om leveringsreferencer med en årlig værdi på mindst DKK 250.000 ekskl. moms til et hospital i Danmark eller lande med en offentlig regulering af medicinsk udstyr og af leverandører af medicinsk udstyr på mindst på samme niveau som i Danmark.

Det vægtes desuden højt, at der til den enkelte reference vedlægges en kundeattest for tilfredsstilende levering.

2) Egenkapitalens størrelse

Ved vurderingen af egenkapitalen lægges der vægt på, at egenkapitalen de seneste 3 år, dels er høj (dvs. jo højere, jo bedre), dels har udviklet sig i positiv retning.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Udbuddet omfatter option på yderligere basis- og låneinstrumentsæt

Tilbudsgiver skal afgive tilbud på de udbudte optioner.

Ordregiver kan udnytte optionen på låneinstrumentsæt på et hvilket som helst tidspunkt i løbet af kontraktperioden. Ordregiver er ikke forpligtet til at udnytte en option.

Ordregiver kan udnytte optionen på yderligere basis instrumentsæt på et hvilket som helst i løbet af kontraktperiodens første 60 måneder. Ordregiver er ikke forpligtet til at udnytte en option.

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
Tilbud skal fremlægges i form af elektroniske kataloger eller inkludere et elektronisk katalog
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Samlet anslået antal patientprocedurer i Kontraktens løbetid inkl. eventuelle forlængelser: 200-300 patientprocedurer

Samlet maksimal antal patientprocedurer i Kontraktens løbetid inkl. eventuelle forlængelser: 360 patientprocedurer

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Vertebroplastik

Delkontraktnr.: 5
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33100000 Medicinsk udstyr
33124200 Udstyr til røntgendiagnostik
33160000 Operationsteknik
33162200 Instrumenter til operationsstuer
33169000 Kirurgiske instrumenter
33183200 Ortopædiske proteser
33184100 Kirurgiske implantater
50400000 Reparation og vedligeholdelse af medicinsk udstyr og præcisionsudstyr
79632000 Uddannelse af personale
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Indkøb af vertebroplastik system til regionens sygehuse

Den udbudte kontrakt omfatter køb og levering af ryg-implantatsystemer omfattende implantater, instrumenter og konsignationslagre samt rådgivning, service og uddannelse.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 120
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Udvælgelsen vil ske ud fra følgende i prioriterede rækkefølge:

1) Ansøgers sammenlignelige referencer:

Vurderingen af referencernes relevans foretages på baggrund af den erfaring med levering af funktionelt sammenlignelige ydelser, som referencerne dokumenterer.

Ved vurderingen af Ansøgers referencer vægtes det desuden højt, at der er tale om leveringsreferencer med en årlig værdi på mindst DKK 250.000 ekskl. moms til et hospital i Danmark eller lande med en offentlig regulering af medicinsk udstyr og af leverandører af medicinsk udstyr på mindst på samme niveau som i Danmark.

Det vægtes desuden højt, at der til den enkelte reference vedlægges en kundeattest for tilfredsstilende levering.

2) Egenkapitalens størrelse

Ved vurderingen af egenkapitalen lægges der vægt på, at egenkapitalen de seneste 3 år, dels er høj (dvs. jo højere, jo bedre), dels har udviklet sig i positiv retning.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Udbuddet omfatter option på yderligere basis- og låneinstrumentsæt

Tilbudsgiver skal afgive tilbud på de udbudte optioner.

Ordregiver kan udnytte optionen på låneinstrumentsæt på et hvilket som helst tidspunkt i løbet af kontraktperioden. Ordregiver er ikke forpligtet til at udnytte en option.

Ordregiver kan udnytte optionen på yderligere basis instrumentsæt på et hvilket som helst i løbet af kontraktperiodens første 60 måneder. Ordregiver er ikke forpligtet til at udnytte en option.

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
Tilbud skal fremlægges i form af elektroniske kataloger eller inkludere et elektronisk katalog
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Samlet anslået antal patientprocedurer i Kontraktens løbetid inkl. eventuelle forlængelser: 1300-1400 patientprocedurer

Samlet maksimal antal patientprocedurer i Kontraktens løbetid inkl. eventuelle forlængelser: 1680 patientprocedurer

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger(e), som bliver prækvalificeret, skal fremlægge følgende dokumentation for opfyldelse af ordregivers minimumskrav vedr. økonomisk og finansiel kapacitet, jf. udbudsbetingelsernes /prækvalifikationsbetingelsernes]pkt. 6.6.2:

Egenkapital

Som dokumentation for egenkapitalens størrelse skal Ansøger fremsende følgende, afhængigt af hvilken kategori af virksomhed, Ansøger tilhører:

• Hvis Ansøger er revisionspligtig:

o Seneste godkendte årsrapport med revisionserklæring.

• Hvis Ansøger ikke er revisionspligtig:

o Enten seneste godkendte årsrapport med revisionserklæring eller reviewerklæring,

o eller revisors reviewerklæring om egenkapitalens størrelse for seneste disponible regnskabsår.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Egenkapital - alle delkontrakter

Det er et minimumskrav, at egenkapitalen (ultimo året) for de seneste 3 disponible regnskabsår er minimum 250.000 danske kroner.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger(e), som bliver prækvalificeret, skal fremlægge følgende dokumentation for opfyldelse af ordregivers minimumskrav vedr. økonomisk og finansiel kapacitet, jf. udbudsbetingelsernes /prækvalifikationsbetingelsernes pkt. 6.6.2:

Referenceliste

Som dokumentation for Ansøgers relevante erfaring skal Ansøger fremsende en af Ansøger underskrevet referenceliste (indeholdende bl.a. navn på kontaktpersoner og disse personers kontaktoplysninger), hvorefter Ordregiver forbeholder sig ret til at kontakte de anførte referencer med henblik på bekræftelse af oplysningernes rigtighed.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Referenceliste - Delkontrakt 1

Det er et minimumskrav, at Tilbudsgiver har relevant erfaring i form af mindst 3 sammenlignelige referencer inden for de seneste 3 år udregnet fra datoen for ansøgningsfristen. En reference anses for sammenlignelig, når den vedrører levering og implementering af en komplet ryg-billeddannende og navigationsløsning med en samlet værdi på mindst DKK 4.000.000 ekskl. moms, der fortsat er i drift på et hospital i Danmark eller lande med en offentlig regulering af medicinsk udstyr og af leverandører af medicinsk udstyr på mindst på samme niveau som i Danmark.

Referenceliste - Delkontrakt 2 ,3, 4 og 5

Det er et minimumskrav, at Tilbudsgiver har relevant erfaring i form af mindst 2 – i forhold til den enkelte delkontrakt – sammenlignelige referencer inden for de seneste 3 år udregnet fra datoen for ansøgningsfristen. En reference anses for sammenlignelig, når den vedrører levering af navigationskompatible ryg-implantatsystemer og/eller cervicale implantatsystemer på minimum 250.000 danske kroner (ekskl. moms) pr. år til et hospital i Danmark eller lande med en offentlig regulering af medicinsk udstyr og af leverandører af medicinsk udstyr på mindst på samme niveau som i Danmark.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Særlige vilkår omfatter:

* Samfundsansvar

* Fortrolighedserklæring

* Sikkerhedsstillelse ved forudbetaling

* Udfasningsperiode

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
Højeste antal påtænkte deltagere i rammeaftalen: 4
I tilfælde af rammeaftaler – begrundelse for enhver løbetid over 4 år:

Varigheden af rammeaftalerne er fastsat til 10 år begrundet i bindinger til de anvendte billeddannende og navigationsløsninger samt i afskrivningsperioden for de tilknyttede instrumentarier, nødvendige initialinvesteringer i konsignationslagre, oplæring/uddannelse af personale samt minimering af de negative patienteffekter forbundet med et eventuelt systemskifte

IV.1.5) Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2023/S 010-020964
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 10/03/2023
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 17/03/2023
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 31/12/2023

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

Februar 2033

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Udover de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudsloven finder følgende af udbudslovens frivillige udelukkelsesgrunde anvendelse i nærværende udbud:

• Tilsidesættelse af forpligtelser på miljølovgivningsområdet, sociallovgivningsområdet og det arbejdsretlige område, jf. Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1.

• Konkurs, insolvens, tvangsakkord uden for konkurs, en situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret, aktiver administreres af en kurator, eller erhvervsvirksomheden er indstillet, jf. Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2.

• Aftaler med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning, jf. Udbudslovens § 137, stk.1, nr. 3.

• Tilbudsgiver har uretmæssigt forsøgt at påvirke ordregiverens beslutningsproces etc., jf. Udbudslovens §137, stk. 1, nr. 5.

Oplysninger om udelukkelsesgrunde angives i ESPD.

Ifm. udbuddet gælder EU-forordning 576/2022, art. 1, nr. 23), der bl.a. ændrer EU-forordning 833/2014 med indsættelse af art. 5 k om forbuddet mod at tildele offentlige kontrakter, der er omfattet af udbudsdirektiverne, til bl.a. russiske statsborgere eller fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der er etableret i Rusland m.v. Der henvises til EU-forordning 576/2022 for bestemmelsens nærmere ordlyd og omfang.

Ordregiver er berettiget til at kræve dokumentation for tilbudsgiver og evt. underleverandørers etableringssted, ejerforhold og andre oplysninger af relevans for overholdelsen af forbuddet på ethvert tidspunkt i udbudsprocessen

Udbudsmaterialet, herunder udbudsbetingelserne, offentliggøres via det internetbaserede eSourcing-system, CTM fra EU-Supply. Al kommunikation vedrørende dette udbud skal foregå via CTM fra EU-Supply i overensstemmelse med udbudsbetingelserne - og ikke via ordregivers ovenfor oplyste e-mail.

Såfremt din virksomhed er interesseret i at deltage i udbuddet kræver det online registrering i EU-Supply's CTM. Det er gratis at oprette sig som bruger i systemet. Bemærk venligst, at både ordregivers og Tilbudsgivers/ansøgers handlinger logges i systemet.

Ved tekniske spørgsmål til brugen af systemet, kontakt venligst EU-Supply's Support på telefon 70 20 80 14 eller mail til dksupport@eu-supply.com

Spørgsmål til selve udbuddet skal stilles til ordregiver via CTM. Svar på disse spørgsmål offentliggøres i anonymiseret form i systemet, hvor de er tilgængelige for alle.

Tilbuddet/Ansøgningen skal fremsendes på dansk. Dokumentation, som kun de vindende Tilbudsgivere/de virksomheder, som ordregiver har til hensigt at prækvalificere kan endvidere fremsendes på engelsk.

Tilbuddet skal fremsendes via CTM i henhold til udbudsbetingelserne.

Der er tale om et udbud med forhandling. Forhandlingen for delkontrakt 2, 3, 4 og 5 vil blive gennemført skriftligt. Ordregiver forventer at gennemføre én forhandlingsrunde. Der gives IKKE vederlag til ansøgere eller tilbudsgivere, herunder deltagere i forhandlingerne.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Ved et udbud med prækvalifikation efter udbudsloven skal en klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens afsendelse af underretning om prækvalifikation.

Andre klager over udbud eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakter, omfattet af udbudslovens afsnit II eller III skal være indgivet til klagenævnet inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.

Klager over indgåelse af en rammeaftale efter udbudsloven skal være indgivet til klagenævnet inden 6 måneder regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

Samtidig med klagens fremsendelse til klagenævnet skal klageren sende (evt. pr. e-mail) en kopi af klagen med bilag til ordregiveren. Klagenævnet har brug for at vide, om klageren har underrettet ordregiveren, og klageren skal derfor sende kopi af underretningen af ordregiveren til klagenævnet.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: https://www.kfst.dk/
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
08/02/2023

Send til en kollega

0.046