23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 025-070524
Offentliggjort
03.02.2023
Udbudstype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Region Hovedstaden

Vindere

Levering, installation og idriftsættelse af 1 stk. 0.55T MR-skanner til Idrætsmedicinsk Diagnostisk Center på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

(03.02.2023)
Siemens Healthcare A/S
Borupvang 9
2750 Ballerup

Levering, installation og idriftsættelse af 1 stk. 0.55T MR-skanner til Idrætsmedicinsk Diagnostisk Center på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital


Region Hovedstaden

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Hovedstaden
CVR-nummer: 29190623
Postadresse: Kongens Vænge 2
By: Hillerød
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 3400
Land: Danmark
Kontaktperson: Sanne Sørensen
E-mail: sanne.frydendal.soerensen@regionh.dk
Telefon: +45 38665807
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.regionh.dk/
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Levering, installation og idriftsættelse af 1 stk. 0.55T MR-skanner til Idrætsmedicinsk Diagnostisk Center på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

Sagsnr.: 4138
II.1.2) Hoved-CPV-kode
33113100 MR-scannere
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Levering, installation og idriftsættelse af 1 stk. 0.55T MR-skanner til Idrætsmedicinsk Diagnostisk Center på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 3 000 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33110000 Udstyr til billeddannelse til medicinsk, dental og veterinær brug
33113000 Udstyr til magnetisk resonansbilledbehandling
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Levering, installation og idriftsættelse af 1 stk. 0.55T MR-skanner til Idrætsmedicinsk Diagnostisk Center på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital.

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
  • Kun en bestemt økonomisk aktør kan levere de pågældende bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser af følgende årsag:
    • manglende konkurrence af tekniske årsager
Forklaring:

Anskaffelsen af 1 stk. 0.55T MR-skanner (MAGNETOM FreeStar), som skal anvendes til klinik og forskning ifm. idrætsskader, til Idrætsmedicinsk Diagnostisk Center på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital er omfattet af reglerne om udbud med forhandling uden forudgående udbudsbekendtgørelse, jf. udbudsloven §80, stk. 3, nr. 2, idet kontrakten af tekniske grunde kun kan overdrages til én bestemt økonomisk aktør, grundet ordregivers ufravigelige tekniske krav til udstyret:

• Skanneren skal have en feltstyrke på mindst 0,55 T for at sikre, at følgende skanningssekvenser kan udføres i tilstrækkelig god klinisk billedkvalitet. UTE sekvenser er afgørende for diagnostik af tidlige tegn på sene-overbelastning eller bruskskade. Disse kvantitative data fra UTE sekvenser er nødvendige for at kunne måle effekter af rehabiliterings- og træningsmetoder med tilstrækkelig følsomhed.

• Skanneren skal have en feltstyrke på maksimalt 0,55 T, hvilket er afgørende for at sikre en simpel installation med stor driftssikkerhed, og uden de omfattende krav til en køling med flydende helium. Den praktiske etablering af denne skanner i et miljø, hvor forskellige forsøgsopstillinger med ergometre som skal sikre skanning samtidig med kontrolleret fysisk belastning, vil ikke være mulig med en skanner, der har højere feltstyrke.

• Skanneren skal have et Field Of View på mindst 50 cm, hvilket er afgørende for at kunne skanne tilstrækkeligt store områder i de forsøgsprotokoller, der ofte anvendes af f.eks. muskelskader, hvor hele låret eller underbenet skal kunne dækkes

• Skanneren skal have indbygget billedoptimering f.eks. ved hjælp af kunstig intelligens.

Siemens Healthcare A/S er, efter ordregivers opfattelse, eneste økonomiske aktør på markedet, som opfylder disse ufravigelige krav. Ordregiver agter således at indgå aftale om levering, installation og idriftsættelse af 1 stk. 0.55T MR skanner med nævnte leverandør efter 10 kalenderdage regnet fra dagen efter offentliggørelse af nærværende bekendtgørelse.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

Betegnelse:

Levering, installation og idriftsættelse af 1 stk. 0.55T MR-skanner til Idrætsmedicinsk Diagnostisk Center på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
27/01/2023
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Siemens Healthcare A/S
CVR-nummer: 88578228
Postadresse: Borupvang 9
By: Ballerup
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2750
Land: Danmark
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 3 000 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: http://www.klfu.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Tildeling af offentlig kontrakt: 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
30/01/2023

Send til en kollega

0.047