23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 021-060670
Offentliggjort
30.01.2023
Udbudstype
Forhåndsmeddelelse

Udbyder

Ringsted Kommune

Forhåndsmeddelelse om markeds dialog vedrørende muligt kommende udbud af Praktisk hjælp, personlig pleje, sygepleje samt aflastning


Ringsted Kommune

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Ringsted Kommune
CVR-nummer: 18957981
Postadresse: Sct.Bendtsgade 1
By: Ringsted
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Postnummer: 4100
Land: Danmark
Kontaktperson: Trine Kragh
E-mail: trekr@ringsted.dk
Telefon: +45 21698559
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.ringsted.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/124300
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=351816&B=RINGSTED
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Forhåndsmeddelelse om markeds dialog vedrørende muligt kommende udbud af Praktisk hjælp, personlig pleje, sygepleje samt aflastning

II.1.2) Hoved-CPV-kode
85000000 Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Ringsted og lejre Kommune ønsker at invitere til Markedsdialog i forbindelse med udarbejdelsen af kommende udbudsmateriale for udførelsen af nedenstående områder:

- Personlig og praktisk hjælp og afløsning efter servicelovens § 83 og 84 (Ringsted og Lejre)

- Aflastning i hjemmet (Ringsted og Lejre)

- Rehabiliterende hjælp efter servicelovens § 83a (Ringsted)

- Overdraget Sygepleje (Ringsted)

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
85100000 Tjenesteydelser inden for sundhedsvæsenet
85141210 Hjemmesygepleje
98513310 Hjemmehjælp
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK02 Sjælland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

For udarbejdelsen af udbudsmateriale ønsker Ringsted og Lejre Kommune at drøfte opgaven og vilkårene for udførelsen af nedenstående områder med markedsaktørerne inden for rammerne af den lovlige markedsdialog, som kan finde sted i medfør af udbudslovens § 39 og under iagttagelse af ligebehandlingsprincippet.

- Personlig og praktisk hjælp og afløsning efter servicelovens § 83 og 84 (Ringsted og Lejre)

- Aflastning i hjemmet (Ringsted og Lejre)

- Rehabiliterende hjælp efter servicelovens § 83a (Ringsted)

- Overdraget Sygepleje (Ringsted)

Ovenstående forventes at udbydes i delaftaler.

Formålet med dialogen er at skabe det bedst mulige grundlag for et kommende udbud, formentlig i andet kvartal 2023. Samt til formål at undersøge, hvordan der kan opstilles relevante krav som sikrer at alle leverandører har lige muligheder for at byde ind på opgaven, samt sammensætning af delaftaler.

Kriterier for deltagelse i markedsdialog

Det forudsættes, at leverandøren eller sammenslutningen af leverandører kan foretage en eller flere af de ovenfor nævnte ydelser i Lejre og Ringsted Kommune – gerne begge områder.

Interesserede aktører opfordres til at tilkendegive ønske om at deltage i et dialogmøde ved at rette henvendelse til Maria Brændstrup, Leder af Myndighedsenheden på e-mail mab@ringsted.dk senest den 22. februar 2023 klokken 12.00.

Dialogens rammer

Ringsted og Lejre Kommune vil udsende en spørgeramme i forbindelse med beskæftigelsen af tilmelding til deltagelse i markedsdialogen. De efterfølgende møder vil blive tilrettelagt på en sådan måde, at alle deltagere får de samme oplysninger, og spørgsmålene stilles ud fra spørgerammen. Møderne forventes at vare maksimalt 1-1½ time timer, afholdt af begge kommuner samlet den 1 marts 2023, og møderne forventes afholdt individuelt med hver interesseret leverandør.

II.2.14) Yderligere oplysninger
II.3) Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
26/01/2023

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
25/01/2023

Send til en kollega

0.05