23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 016-045228
Offentliggjort
23.01.2023
Udbudstype
Forhåndsmeddelelse

Udbyder

Silkeborg Kommune

Markedsdialog om friplejehjem i Silkeborg Kommune


Silkeborg Kommune

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Silkeborg Kommune
CVR-nummer: 29 18 96 41
Postadresse: Søvej 1
By: Silkeborg
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 8600
Land: Danmark
Kontaktperson: Ida Rasmussen
E-mail: idabisballe.rasmussen@silkeborg.dk
Telefon: +45 89701617
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/a3f69e61-2d94-44b6-861d-72eba0873211/homepage
I.3) Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/a3f69e61-2d94-44b6-861d-72eba0873211/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Markedsdialog om friplejehjem i Silkeborg Kommune

II.1.2) Hoved-CPV-kode
85000000 Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Invitation til markedsdialog om friplejehjem i Silkeborg

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
85000000 Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
85100000 Tjenesteydelser inden for sundhedsvæsenet
85300000 Sociale foranstaltninger og hermed beslægtet virksomhed
45000000 Bygge- og anlægsarbejder
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Hovedudførelsessted:

Silkeborg Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Silkeborg Kommunes byråd har tilkendegivet ønske om, at der etableres friplejehjem i

Silkeborg og der indbydes på den baggrund til markedsdialog.

Markedsdialogen finder sted tirsdag 31. januar 2023 kl. 15.00-17.00 i byrådssalen, Det

gamle Rådhus, Torvet 2A, 8600 Silkeborg.

Program

1. Velkomst og kort præsentation

2. Formål med mødet ved Lauge Rud-Clemmensen, koncerndirektør

3. Silkeborg Kommunes forventede behov for plejeboliger ved Steffen Laugesen,

Sektionsleder Sundheds- og Omsorgsafdelingen

4. Aktuelle takster på friplejeboliger ved Steffen Laugesen

5. Planlægningsmæssige muligheder ved Søren Overgaard, Sektionsleder Ejendomme

og Line Morsing Steenberg, Sektionsleder Teknik- og Miljøafdelingen

6. Dialog / spørgsmål. Lauge Rud-Clemmensen er ordstyrer

7. Den videre proces ved Lauge Rud-Clemmensen

Der serveres kaffe / the og kage.

Friplejeleverandører, investorer og andre interesserede er velkomne.

Tilmelding nødvendig til assistent Jennifer Bak Sørensen på mail

JenniferBak.Sorensen@silkeborg.dk senest 27. januar 2023.

Deltagere er velkomne til at sende fremsende information om deres virksomhed forud for

markedsdialogen. Materiale kan fremsendes sammen med tilkendegivelse om deltagelse.

Venlig hilsen

Silkeborg Kommunes Ejendomsstab

II.2.14) Yderligere oplysninger
II.3) Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
01/01/2024

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
18/01/2023

Send til en kollega

0.094