23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 016-043403
Offentliggjort
23.01.2023
Udbudstype
Forhåndsmeddelelse

Udbyder

AMGROS I/S

Offentligt udbud af høreapparater 2023-2024


AMGROS I/S

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: AMGROS I/S
CVR-nummer: 1447 9880
Postadresse: Dampfærgevej 27-29
By: København Ø
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 2100
Land: Danmark
Kontaktperson: Lisbeth Kjems Christensen
E-mail: haudbud@amgros.dk
Telefon: +45 88713083
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.amgros.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/284126
I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten tildeles af en indkøbscentral
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=350821&B=AMGROS
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Offentligt udbud af høreapparater 2023-2024

II.1.2) Hoved-CPV-kode
33185000 Høreapparater
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Amgros er et interessentskab med de 5 regioner som interessenter. Amgros varetager udbud og indkøb af høreapparater på regionernes vegne, således at der kan foretages indkøb til de offentlige klinikker og andre, der ordinerer og tilpasser høreapparater for det offentlige. Amgros har opstartet udbudsprocessen primo 2023, hvorfor leverandører løbende bedes orientere på EU-Supply.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Offentligt udbud af høreapparater 2023-2024

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33185100 Dele og tilbehør til høreapparater
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Amgros forbereder et kommende udbud om indkøb af høreapparater til de offentlige klinikker og andre, der ordinerer og tilpasser høreapparater for det offentlige. Aftalen forventes også at inkludere indkøb af høreapparater til Færøerne og Grønland. På det foreliggende grundlag forventes aftalen at træde i kraft 1. september 2024, men tidsplanen for udbudsprocessen og aftalestart vurderes løbende.

Amgros vil i forbindelse med forberedelsen af udbuddet afholde markedsdialog med relevante leverandører i Q2 2023.

Amgros vil sende udkast til udbudsmaterialet i høring, så alle potentielle tilbudsgivere får mulighed for at kommentere dele af udbudsmaterialet, før dette udarbejdes endeligt. Det forventes, at høringsmaterialet offentliggøres på EU-Supply. Høringsmaterialet og nærmere oplysninger om høringen og den afholdte markedsdialog offentliggøres på EU-Supply. Der vil desuden løbende blive offentliggjort meddelelser om udbuddet og processen. Relevante leverandører opfordres til at holde sig løbende orienteret på EU-Supply.

Det bemærkes, at denne forhåndsmeddelelse er en orientering om det kommende udbud, høringen og markedsdialogen, og forhåndsmeddelelsen indeholder alene overordnede foreløbige tilkendegivelser om udbuddet. De endelig vilkår for udbuddet vil fremgå af udbudsmaterialet, der forventes offentliggjort ultimo fjerde kvartal 2023.

II.2.14) Yderligere oplysninger
II.3) Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
01/12/2023

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
18/01/2023

Send til en kollega

0.062