23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 015-037122
Offentliggjort
20.01.2023
Udbudstype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Københavns Universitet

Vindere

(20.01.2023)
Vetsimulators
Unit 120, 2985-23 Ave NE
T1Y 7L3 Calgary

Acquisition of a Holstein Dystocia Simulator to Department of Veterinary Clinical Sciences


Københavns Universitet

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Københavns Universitet
Postadresse: Nørregade 10
By: København
NUTS-kode: DK011 Byen København
Land: Danmark
E-mail: morten.have@adm.ku.dk
Telefon: +45 93565181
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ku.dk
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Uddannelse

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Acquisition of a Holstein Dystocia Simulator to Department of Veterinary Clinical Sciences

II.1.2) Hoved-CPV-kode
33100000 Medicinsk udstyr
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Our department contributes through teaching, research and dissimination within veterinary clinical sciences to pre- and post-graduate education of veterinarians in Denmark and to the research-based development of veterinary clinical practice.

The Department employs approximately 160 persons (full-time equivalent; FTE) and we are located in different buildings at Frederiksberg Campus and at Taastrup Campus.

Our mission is to work for the benefit of animals and humans, and we do this through research, teaching, innovation and propagation at a work place based on shared values.

Our vision is to build on strong and internationally recognized scientific disciplines and build new standards for cross-disciplinary research, education and innovation within animal health and disease. Our aim is to be among the best public workplaces in Denmark.

Section of Reproduction and obstetrics - This section works with reproduction of production mammals.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 794 831.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK011 Byen København
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

We intend to buy three bovine dystocia simulators. The simulators are to replace experimental animals in teaching obstetrics to veterinary students.

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
  • Kun en bestemt økonomisk aktør kan levere de pågældende bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser af følgende årsag:
    • manglende konkurrence af tekniske årsager
Forklaring:

The Dystocia Calf Model enhances and improves veterinary training. It is perfect for veterinary students as well as those studying animal care and management courses.

The model contains a fully articulated steel skeleton with a ribcage, vertebrae and pelvis. These accurate structures create a high level of realism and students will feel like they are working with real-life animals. The models include realistic movement; durable and flexible skin and tail, a Skull with jaw, teeth, soft palate, a Oesophagus and palpable anus, a reinforced ears and forelegs with durable hooves for chaining and Realistic 22.7kg weight.

Calving is considered a difficult procedure and difficulty can lead to a variety of serious problems, early intervention is crucial. Hence, the management of dystocia is a core element of veterinary training and this model will help students gain the necessary experience.

We find that no other product other than live animals can enhance the veterinary training and found no other merchers on the market.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
01/12/2022
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Vetsimulators
Postadresse: Unit 120, 2985-23 Ave NE
By: Calgary
NUTS-kode: CA Canada
Postnummer: T1Y 7L3
Land: Canada
E-mail: consult@vetsimulators.com
Telefon: +001 403262-9393
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Indledende anslået samlet værdi af kontrakten/delkontrakten/koncessionen: 794 831.00 DKK
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 794 831.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl jacobsens Vej 35
By: København
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
16/01/2023

Send til en kollega

0.047