23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 013-034379
Offentliggjort
18.01.2023
Udbudstype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Region Midtjylland

Vindere

(18.01.2023)
Siemens Healthcare A/S
Borupvang 9
2750 Ballerup

Levering, installation og idriftsættelse af 1 stk. helkrops PET/CT-skanner til AUH samt service på udstyret.

(10.02.2023)
Siemens Healthcare A/S
Borupvang 9
2750 Ballerup

Levering, installation og idriftsættelse af 1 stk. helkrops PET/CT-skanner til AUH samt service på udstyret


Region Midtjylland

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Midtjylland
CVR-nummer: 29190925
Postadresse: Skottenborg 26
By: Viborg
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Postnummer: 8800
Land: Danmark
Kontaktperson: Stine Groth-Pedersen
E-mail: stine.groth-pedersen@stab.rm.dk
Telefon: +45 24851721
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.udbud.rm.dk
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Levering, installation og idriftsættelse af 1 stk. helkrops PET/CT-skanner til AUH samt service på udstyret.

Sagsnr.: 1-23-4-72-1-23
II.1.2) Hoved-CPV-kode
33115100 CT-scannere
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Region Midtjylland har til hensigt at indkøbe 1 stk. helkrops PET/CT-skanner til AUH samt service på udstyret. PET/CT-skanneren skal bl.a. anvendes til PET-skanning af børn, unge og gravide, hvor det er afgørende, at kroppen skannes hurtigt med et minimum af stråledosis for at minimere risikoen for udvikling af kræft forårsaget af stråler. Det samme gælder i forbindelse med forskning, hvor forsøg med raske forsøgsdeltagere samt gentagne skanninger er begrænset af stråledosis. Tekniske krav er Field of view (FOV) på 1 meter samt hurtig "time of flight" (under 300 ps) for at opnå høj robusthed af billedrekonstruktion og lav billedstøj. Skanneren skal kunne installeres i eksisterende lokaler.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 61 032 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33100000 Medicinsk udstyr
33110000 Udstyr til billeddannelse til medicinsk, dental og veterinær brug
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Hovedudførelsessted:

Aarhus Universitetshospital

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Region Midtjylland har til hensigt at indkøbe 1 stk. helkrops PET/CT-skanner til AUH samt service på udstyret. PET/CT-skanneren skal bl.a. anvendes til PET-skanning af børn, unge og gravide, hvor det er afgørende, at kroppen skannes hurtigt med et minimum af stråledosis for at minimere risikoen for udvikling af kræft forårsaget af stråler. Det samme gælder i forbindelse med forskning, hvor forsøg med raske forsøgsdeltagere samt gentagne skanninger er begrænset af stråledosis. Tekniske krav er Field of view (FOV) på 1 meter samt hurtig "time of flight" (under 300 ps) for at opnå høj robusthed af billedrekonstruktion og lav billedstøj. Skanneren skal kunne installeres i eksisterende lokaler.

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
  • Kun en bestemt økonomisk aktør kan levere de pågældende bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser af følgende årsag:
    • manglende konkurrence af tekniske årsager
Forklaring:

En afsøgning af markedet har vist, at der kun findes én leverandør, som kan levere udstyr, der lever op til ovenfor beskrevne krav. Region Midtjylland har til hensigt at tildele kontrakten til den pågældende leverandør under henvisning til udbudslovens § 80, stk. 3, nr. 2, hvorefter indkøbet kan foretages uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse, idet udstyret udelukkende kan leveres af en bestemt økonomisk aktør på grund af manglende konkurrence af tekniske årsager.

Der er krav om, at skanneren skal være klinisk godkendt og skal kunne give kvantitative fysiologiske mål på alle organsystemer (og tumorer) simultant, hvilket medfører at et Field-of-view (FOV) på min. 1 meter er et ufravigeligt krav. Dette er nødvendigt for at kunne foretage undersøgelser af dynamikken mellem organsystemer under hvile og belastning. Det kan fx være hypoxi, systemiske inflammation, farmakologisk og psykologisk stress m.fl. Med et FOV på min. 1 meter er det muligt at få et overblik over patientens samlede fysiologi, hvilket ikke er muligt med nogen anden teknik.

Skanneren skal i særlig grad anvendes til skanninger af børn. Det store FOV giver i denne forbindelse meget stor sensitivitet, som er nødvendig for at børn som ønskeligt kan skannes med lav dosis.

Det er udelukkende PET/CT-skanneren Vision Quadra, som lever op til disse ufravigelige krav.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
12/01/2023
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Siemens Healthcare A/S
CVR-nummer: 88578228
Postadresse: Borupvang 9
By: Ballerup
NUTS-kode: DK0 Danmark
Postnummer: 2750
Land: Danmark
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 61 032 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Kontrakten vil ikke blive indgået før udløb af en standstill periode på 10 dage regnet fra dagen efter offentliggørelse af denne profylaksebekendtgørelse, jf. § 4, stk. 1, nr. 2 i lov om Klagenævnet for Udbud (LBK nr. 593 af 2.6.2016) – tilgængelig på www.retsinformation.dk.

Klage indgives til Klagenævnet for Udbud: Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette Region Midtjylland om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4.

Efter underskrift af kontrakten vil Region Midtjylland offentliggøre en tildelingsbekendtgørelse, hvilket vil indlede en klagefrist. Nærmere information om klagefristen vil følge af tildelingsbekendtgørelsen.

Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning er tilgængelig på Klager over udbud (kfst.dk).

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Tolboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
13/01/2023

Send til en kollega

0.047