23948sdkhjf

Fakta om udbudet

Offentliggjort
14.12.2022
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Destination Vesterhavet// CVR:30132432

Kommunikationsstrategi til Holme Å


Destination Vesterhavet// CVR:30132432

OpgavebeskrivelseDer ønskes tilbud på en kommunikationsstrategi med anbefalinger til kommunikation og synliggørelse af det realiserede projekt ’Nyt friluftsliv fra Holme Å til Karlsgårde’. Strategien skal fungere som er en køreplan, der kan igangsættes, når området er færdigudviklet. Ordregiveren på denne opgave er Destination Vesterhavet som arbejder tæt sammen med Varde Kommune.

Kommunikationsstrategien skal medvirke til, at området fra Holme Å til Karlsgårde bliver et sted som turister og borgere kommer til at benytte og dermed på sigt bliver ’reason-to-go’. Strategien kan blive bilag til fondsansøgninger, så potentielle bidragsydere kan se, at der er en plan for, hvordan alt det, der bliver udviklet omkring Holme Å, vil blive synliggjort overfor brugerne. Hertil skal strategien være en how-to-guide og bl.a. give anbefalinger til, hvordan vi kommer bedst gennem processen, hvem målgruppen er og hvordan vi når målgruppen.

Opgavebeskrivelse:
Kravspecifikation
Vi skal have synliggjort området Holme Å og Karlsgårde sø overfor turisterne i området. Målet er at tiltrække kystgæsterne og borgerne til området, hvor de skal have en god oplevelse i naturen og med de oplevelsesaktører, der kobler sig på undervejs eller som ligger i nærheden heraf. Målet er dermed en effektfuld kommunikation, som gør det både attraktivt og nemt at planlægge et besøg i området. Naturområdet og de oplevelsesaktører der kobler sig på skulle gerne være synlig overfor de gæster og borgere, som er interesseret i de kvaliteter og aktiviteter området tilbyder.

Strategien
Opgaven er at udarbejde en kommunikationsstrategi. Vi forestiller os en kommunikationsstrategi for synliggørelsen af området som indeholder nogle konkrete anbefalinger, der kan handles på. Strategien skal være det værktøj, der sikrer, at vi får planlagt og eksekveret kommunikationen, så målgrupperne rammes bedst muligt. Såvel indledningsvist ift. lancering, men også efterfølgende i forhold til interessefastholdelse og i forbindelse med turplanlægning og digital vejvisning. Strategien skal fungere som en køreplan, der ligger klar og kan iværksættes, når projektet er realiseret.
Kommunikationsstrategien skal beskrive mål, aktiviteter, kanaler og hvem der er ansvarlig for, hvilken kommunikation og overfor de forskellige målgrupper. Der ønskes en sammenfatning af strategien, hvor de overordnede målsætninger, udfordringer, visioner og anbefalinger fremgår. Lidt som i denne: Vestkystens Wayfinding.

Forventninger og brug af eksisterende baggrundsdata:
Det forventes, at anbefalingerne i denne strategi bygger på allerede eksisterende datakilder hos Destination Vesterhavet og Varde Kommune. Det drejer sig om GeoFA, som Varde Kommune benytter til formidling af friluftsfaciliteter, og Guide Danmark, som Destination Vesterhavet benytter til fremvisning af aktiviteter, overnatningsmuligheder og attraktioner. Brug af eksisterende datakilder skal sikre at drift og vedligehold ikke bliver for omkostningstung og tidskrævende for Destination Vesterhavet eller Varde Kommune. Generelt er det afgørende at kommunikationsstrategiens indhold og anbefalinger ligger op til løsninger, hvor udgifter til udvikling, drift og vedligehold står mål med potentialet og de berørte organisationers formåen og øvrige opgaveportefølje.
Destination Vesterhavet har en app, der hedder VESTKYSTEN APP, som trækker på Guide Danmark. Denne kan bringes i spil i forbindelse med anbefalingerne.
Strategien må gerne indeholde anbefalinger vedr. brug af kort og kortløsning der kan fungere digitalt og/eller fysisk.

Strategien må gerne berøre følgende punkter:
1. Strategiens indhold
a. Med opsummering af formål, afgrænsninger, m.m.
2. Hvad er den ønskede effekt?
3. Hvilke målgrupper er der?
4. Hvem er afsender overfor hvilken målgruppe og med hvilket medie?
5. Skal der være separat hjemmeside med eget domænenavn eller kan den integreres på eksisterende sider f.eks. Destination Vesterhavets?
6. Hvilke øvrige platforme/kanaler skal/bør bringes i spil?
a. Overvejelser om fysisk og digital kommunikation
b. Afdækning af kortmateriale – overvejelser om fysisk og digital
7. Hvordan skal koblingen mellem det offentlige, kommercielle og civile være?
a. Hvad og hvordan kommunikeres det fra Destination Vesterhavet?
b. Hvad og hvordan kommunikeres det fra Varde Kommunes side?
c. Hvordan kan erhvervsaktørerne blive koblet op på den gratis naturoplevelse, som det jo er at færdes ved Holme Å? Og hvordan kan de kommunikere og blive synlige i relation til Holme Å?
d. Hvilken oplagt kobling findes der, med andre rekreative systemer/faciliteter?
8. Evaluering og kontrollering
9. Hvilke ressourcer skal der til?:
a. Udviklingsomkostningerne
b. Driftsøkonomien
c. Time estimat
10. Tidsplan for processen. F.eks. hvor lang tid inden, området står klar, skal kommunikationen igangsættes, m.m.

Tilbuddet forventes at indeholde en procesplan for dialogen mellem leverandøren, Destination Vesterhavet og Varde Kommune, der sikrer vidensdeling og løbende forventningsafstemning. Der er nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra Destination Vesterhavet og Varde Kommune. Arbejdsgruppens medlemmer sikrer inddragelse af relevante vidensmedarbejdere, når opgaven kræver det.
Annonceret14. december 2022 13:46:00 CET
Deadline16. januar 2023 12:00:00 CET
UdbudstypeMindre danske udbud
OpgavetypeTjenesteydelser
UdbudsformOffentligt/åbent udbud
CPV kode75125000, 85312320
MyndighedstypeAndet
Skønnet kontraktsum80 000,00

Dokumenter & materiale

Dokumenter> application/pdf
> application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
> application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document

Tildelings- og udvælgelseskriterier

TildelingskriterierØkonomisk mest fordelagtige bud
Uddybning af tildelingskriterier1. Pris: 10 pct. vægtning
2. Kvalitet i løsningsbeskrivelsen: 50 pct. vægtning
3. Kvalifikationer og leverancesikkerhed: 40 pct. Vægtning
Udvælgelseskriterier

Kontaktperson

NavnCharlotte Østergaard
Telefon+45 24422994
E-mailcharlotte@visitvesterhavet.dk

Ordregiver

NavnDestination Vesterhavet// CVR:30132432
AdresseKirkevej 4
6960 Hvide Sande
DK
Telefon+45 24422994
E-mailcharlotte@visitvesterhavet.dk
WWWhttps://www.visitvesterhavet.dk/

Kommentarer

Kommentarer til ændringer
[13-01-2023 13:03:13]
Der er indsat dokument vedr. spørgsmål og svar

Send til en kollega

0.048