23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 010-020964
Offentliggjort
13.01.2023
Udbudstype
Forhåndsmeddelelse

Udbyder

Region Syddanmark

Høring af udkast til udbudsmateriale for ryg-gennemlysnings- og navigationsløsning, navigationsutensilier og navigationskompatible implantater


Region Syddanmark

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Syddanmark
CVR-nummer: 29190909
Postadresse: Damhaven 12
By: Vejle
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
Postnummer: 7100
Land: Danmark
Kontaktperson: Karsten Kirkegaard
E-mail: kk@rsyd.dk
Telefon: +45 29201909
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.regionsyddanmark.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/181055
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=350539&B=REGIONSYDDK
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://eu.eu-supply.com/ctm/supplier/publictenders?b=REGIONSYDDK
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Høring af udkast til udbudsmateriale for ryg-gennemlysnings- og navigationsløsning, navigationsutensilier og navigationskompatible implantater

II.1.2) Hoved-CPV-kode
33183100 Ortopædiske implantater
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

I forbindelse med tilrettelæggelsen af udbuddet af ryg-gennemlysnings- og navigationsløsning, navigationsutensilier og navigationskompatible implantater til Region Syddanmark, ønskes en forudgående teknisk dialog med interesserede potentielle tilbudsgivere.

Den tekniske dialog består i en høring i forhold til de udarbejdede foreløbige udkast til kravspecifikation, tilbudsliste og øvrige væsentlige betingelser for det kommende udbud af ryg-gennemlysnings- og navigationsløsning, navigationsutensilier og navigationskompatible implantater til Region Syddanmark

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33169000 Kirurgiske instrumenter
33183200 Ortopædiske proteser
33184100 Kirurgiske implantater
51420000 Installation af kirurgisk udstyr
79632000 Uddannelse af personale
33100000 Medicinsk udstyr
33111400 Røntgenfluoroskopi-apparatur
33110000 Udstyr til billeddannelse til medicinsk, dental og veterinær brug
33111000 Røntgenapparatur
33124200 Udstyr til røntgendiagnostik
33160000 Operationsteknik
33162200 Instrumenter til operationsstuer
50400000 Reparation og vedligeholdelse af medicinsk udstyr og præcisionsudstyr
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Region Syddanmark har udarbejdet et høringsudkast af udbudsmaterialet for ryg-gennemlysnings- og navigationsløsning, navigationsutensilier og navigationskompatible implantater til regionens sygehuse.

Høringsudkastet består af følgende høringsdokumenter:

• Udkast til Kontraktbilag 2 - Kravspecifikation og løsningsbeskrivelse

• Udkast til Kontraktbilag 3 - Tilbudsliste

• Udkast til udbudsbetingelser

• Udkast til kontrakt

Ovenstående høringsdokumenter kan downloades under fanen ”Dokumenter” under "Høring af udkast til udbudsmateriale for ryg-gennemlysnings- og navigationsløsning, navigationsutensilier og navigationskompatible implantater" i regionens elektroniske udbudssystem EU-Supply.

Hvis ovenstående høringsdokumenter indeholder uhensigtsmæssigheder i forhold til

kvaliteten af, prisen på og/eller konkurrencen om de(n) udbudte ryg-gennemlysnings- og navigationsløsning, navigationsutensilier og navigationskompatible implantater, modtager Region Syddanmark meget gerne skriftlige høringssvar fra potentielle leverandører.

Høringssvar bedes fremsendt via EU-Supplys besked-modul med mærket med "Høringssvar ifm.udbud af ryg-gennemlysnings- og navigationsløsning, navigationsutensilier og navigationskompatible implantater i Region Syddanmark”.

Deadline for fremsendelse af høringssvar er torsdag d. 26. januar 2023 kl. 12:00

II.2.14) Yderligere oplysninger

Høringsvilkår

Region Syddanmark forbeholder sig ret til at ændre i det udarbejdede udkast til udbudsmateriale på baggrund af de indkomne høringssvar forud for selve udbuddet.

Region Syddanmark er dog ikke forpligtiget til at tage højde for de indkomne høringssvar.

Bemærk i øvrigt at de oplysninger, som høringssvarene indeholder, kan være underlagt regler om aktindsigt.

II.3) Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
06/02/2023

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
10/01/2023

Send til en kollega

0.063