23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 249-728558
Offentliggjort
27.12.2022
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Esbjerg Kommune

Opdateringer

Annullering
(11.01.2023)

Udbuddet gennemføres via udbudsplatformen Ethics.dk hvor ESPD løsningen er integreret.
Tilbudsgivere, der befinder sig i en obligatorisk udelukkelsesgrund, jf. udbudslovens §§ 135-136, eller en af de i ESPD'et anførte frivillige udelukkelsesgrunde jf. udbudslovens § 137, vil blive udelukket fra deltagelse og vil ikke komme i betragtning til kontrakten, medmindre tilbudsgiveren fremlægger tilstrækkelig dokumentation for, at tilbudsgiveren er pålidelig, jf. udbudslovens § 138.
Dokumentation: Den tilbudsgiver, der står til at blive tildelt kontrakten, skal på anmodning fremsende serviceattest (danske virksomheder) eller tilsvarende dokumentation (udenlandske virksomheder) som dokumentation for, at tilbudsgiveren ikke befinder sig i en af de ovenfor refererede udelukkelsesgrunde.
Ordregiver vil acceptere serviceattester udstedt maksimalt 6 måneder før tilbudsafgivelsen.
Bemærk, at tilbudsgivere, som baserer sig på andre enheders kapacitet i forhold til opfyldelse af minimumskravene til egnethed, skal vedlægge særskilte ESPD’er for disse enheder. Tilbudsgivere, som beror sig på andre enheders kapacitet, vil som en del af dokumentationen blive afkrævet en støtteerklæring eller tilsvarende dokumentation, som godtgør, at den pågældende enhed er juridisk forpligtet over for tilbudsgiveren.
Afgives tilbuddet af et konsortium, skal hver konsortiedeltager vedlægge særskilt ESPD.
Der kan ikke tildeles kontrakt til følgende virksomheder, jf. Rådets forordning (EU) 2022/576 af 8. april 2022 om ændring af forordning (EU) nr. 833/2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine:
a) russiske statsborgere eller fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der er etableret i Rusland
b) juridiske personer, enheder eller organer, hvoraf en enhed som omhandlet i nærværende stykkes litra a) direkte eller indirekte ejer over 50 %, eller
c) fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der handler på vegne af eller efter anvisning fra en enhed som omhandlet i nærværende stykkes litra a) eller b)
Ligeledes kan der ikke anvendes underleverandører eller støttende enheder, der er omfattet af ovenstående, hvis denne aktørs bidrag udgør mere end 10 % af kontraktværdien.
Dokumentation: Den tilbudsgiver, der står til at blive tildelt kontrakten, skal på anmodning fremsende Bilag 9 – Tro- og loveerklæring om, at virksomheden og dennes eventuelle underleverandører og støttende enheder ikke er omfattet af forordning 2022/576. Ordregiver kan kræve yderligere dokumentation i form af koncerndiagrammer, ejerskabsfortegnelser mv.
Dokumentationen må gerne fremsendes samtidig med tilbudsafgivelsen, men er dog ikke et krav

Annullering
(11.01.2023)

Udbuddet gennemføres via udbudsplatformen Ethics.dk hvor ESPD løsningen er integreret.
Tilbudsgivere, der befinder sig i en obligatorisk udelukkelsesgrund, jf. udbudslovens §§ 135-136, eller en af de i ESPD'et anførte frivillige udelukkelsesgrunde jf. udbudslovens § 137, vil blive udelukket fra deltagelse og vil ikke komme i betragtning til kontrakten, medmindre tilbudsgiveren fremlægger tilstrækkelig dokumentation for, at tilbudsgiveren er pålidelig, jf. udbudslovens § 138.
Dokumentation: Den tilbudsgiver, der står til at blive tildelt kontrakten, skal på anmodning fremsende serviceattest (danske virksomheder) eller tilsvarende dokumentation (udenlandske virksomheder) som dokumentation for, at tilbudsgiveren ikke befinder sig i en af de ovenfor refererede udelukkelsesgrunde.
Ordregiver vil acceptere serviceattester udstedt maksimalt 6 måneder før tilbudsafgivelsen.
Bemærk, at tilbudsgivere, som baserer sig på andre enheders kapacitet i forhold til opfyldelse af minimumskravene til egnethed, skal vedlægge særskilte ESPD’er for disse enheder. Tilbudsgivere, som beror sig på andre enheders kapacitet, vil som en del af dokumentationen blive afkrævet en støtteerklæring eller tilsvarende dokumentation, som godtgør, at den pågældende enhed er juridisk forpligtet over for tilbudsgiveren.
Afgives tilbuddet af et konsortium, skal hver konsortiedeltager vedlægge særskilt ESPD.
Der kan ikke tildeles kontrakt til følgende virksomheder, jf. Rådets forordning (EU) 2022/576 af 8. april 2022 om ændring af forordning (EU) nr. 833/2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine:
a) russiske statsborgere eller fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der er etableret i Rusland
b) juridiske personer, enheder eller organer, hvoraf en enhed som omhandlet i nærværende stykkes litra a) direkte eller indirekte ejer over 50 %, eller
c) fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der handler på vegne af eller efter anvisning fra en enhed som omhandlet i nærværende stykkes litra a) eller b)
Ligeledes kan der ikke anvendes underleverandører eller støttende enheder, der er omfattet af ovenstående, hvis denne aktørs bidrag udgør mere end 10 % af kontraktværdien.
Dokumentation: Den tilbudsgiver, der står til at blive tildelt kontrakten, skal på anmodning fremsende Bilag 9 – Tro- og loveerklæring om, at virksomheden og dennes eventuelle underleverandører og støttende enheder ikke er omfattet af forordning 2022/576. Ordregiver kan kræve yderligere dokumentation i form af koncerndiagrammer, ejerskabsfortegnelser mv.
Dokumentationen må gerne fremsendes samtidig med tilbudsafgivelsen, men er dog ikke et krav

Udbud af rammeaftale på levering af kompressionsprodukter til borgere i et antal KomUdbud-kommuner


Esbjerg Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Esbjerg Kommune
CVR-nummer: 29 18 98 03
Postadresse: Torvegade 74
By: Esbjerg
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 6700
Land: Danmark
Kontaktperson: Christian Meyer Vestergaard
E-mail: chp27@esbjergkommune.dk
Telefon: +45 76161447
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://esbjerg.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Kolding Kommune
CVR-nummer: 29 18 98 97
Postadresse: Akseltorv 1
By: Kolding
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Postnummer: 6000
Land: Danmark
E-mail: kommunen@kolding.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://kolding.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Odense Kommune
CVR-nummer: 35209115
By: Odense
NUTS-kode: DK031 Fyn
Land: Danmark
E-mail: odense@odense.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.odense.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Fanø Kommune
CVR-nummer: 31210917
By: Nordby
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Land: Danmark
E-mail: raadhuset@fanoe.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.fanoe.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Herning Kommune
CVR-nummer: 29 18 99 19
By: Herning
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Land: Danmark
E-mail: kommunen@herning.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.herning.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Holstebro Kommune
CVR-nummer: 29 18 99 27
By: Holstebro
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Land: Danmark
E-mail: kommunen@holstebro.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.holstebro.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Ikast-Brande kommune
CVR-nummer: 29 18 96 17
By: Ikast
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Land: Danmark
E-mail: post@ikast-brande.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.ikast-brande.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Lemvig kommune
CVR-nummer: 29 18 99 35
By: Lemvig
NUTS-kode: DK041 Vestjylland
Land: Danmark
E-mail: lemvig@lemvig.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.lemvig.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Randers Kommune
CVR-nummer: 29 18 96 68
By: Randers
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Land: Danmark
E-mail: randers.kommune@randers.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.randers.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Svendborg Kommune
CVR-nummer: 29 18 97 30
By: Svendborg
NUTS-kode: DK031 Fyn
Land: Danmark
E-mail: svendborg@svendborg.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.svendborg.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Sønderborg Kommune
CVR-nummer: 29 18 97 73
By: Sønderborg
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Land: Danmark
E-mail: post@sonderborg.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.sonderborg.dk
I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/ff03ffac-98a6-4f38-b685-54dc9a4aa4c8/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/ff03ffac-98a6-4f38-b685-54dc9a4aa4c8/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/ff03ffac-98a6-4f38-b685-54dc9a4aa4c8/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af rammeaftale på levering af kompressionsprodukter til borgere i et antal KomUdbud-kommuner

II.1.2) Hoved-CPV-kode
33000000 Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

KomUdbud udbyder 7 delaftaler på levering af kompressionsstrømper

- Delaftale 1-6 er inkl. opmåling, hvor leverandøren forestår opmåling af borgeren

- Delaftale 7 er ekskl. opmåling, hvor ordregiver selv forestår opmåling af borgeren

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 49 580 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 1: Esbjerg Kommune og Fanø Kommune– Levering af kompressionsprodukter inkl. opmåling til borgere i Esbjerg Kommune og Fanø Kommune

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33196200 Hjælpemidler til handicappede
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Hovedudførelsessted:

Esbjerg og Fanø Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vedrører indgåelse af rammeaftale på levering af kompresionsprodukter til ordregivers borgere inkl. opmåling efter reglerne i servicelovens § 112.

Rammeaftalen omfatter levering af kompressionsprodukter til borgere i de omfattede kommuner, inkl. måltagning af borgerne. Der skal leveres kompressionsprodukter i følgende kategorier:

- Ben - Standard Rundstrik

- Ben - Special Rundstrik

- Ben - Special fladstrik og opdelt special fladstrik

- Ben – Tåkapper - Standard og special

- Ben - Kompressionsbandager (wraps)

- Arm og Hånd – Kompressionsbandager (wraps)

- Standard - Ærmer og Handsker

- Special – Ærmer og handsker

- Hjælpemidler til af- og påtagning, service og tillæg

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 8 200 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Option på forlængelse i 2 gange 12 måneder

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Option på forlængelse i 2 gange 12 måneder

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Udbuddet er ikke opdelt i yderligere delaftaler, da det ikke vurderes hensigtsmæssigt at have mere end en leverandør på nærværende delaftale. Man ønsker den samme leverandør til at foretage opmåling og levering af kompressionsprodukter i hele kommunen.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 2: Kolding Kommune - Levering af kompressionsprodukter inkl. opmåling til borgere i Kolding Kommune.

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33196200 Hjælpemidler til handicappede
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Hovedudførelsessted:

Kolding Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vedrører indgåelse af rammeaftale på levering af kompresionsprodukter til ordregivers borgere inkl. opmåling efter reglerne i servicelovens § 112.

Rammeaftalen omfatter levering af kompressionsprodukter til borgere i den omfattede kommune, inkl. måltagning af borgerne. Der skal leveres kompressionsprodukter i følgende kategorier:

- Ben - Standard Rundstrik

- Ben - Special Rundstrik

- Ben - Special fladstrik og opdelt special fladstrik

- Ben – Tåkapper - Standard og special

- Ben - Kompressionsbandager (wraps)

- Arm og Hånd – Kompressionsbandager (wraps)

- Standard - Ærmer og Handsker

- Special – Ærmer og handsker

- Hjælpemidler til af- og påtagning, service og tillæg

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 5 200 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Option på forlængelse i 2 gange 12 måneder

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Option på forlængelse i 2 gange 12 måneder

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Udbuddet er ikke opdelt i yderligere delaftaler, da det ikke vurderes hensigtsmæssigt at have mere end en leverandør på nærværende delaftale. Man ønsker den samme leverandør til at foretage opmåling og levering af kompressionsprodukter i hele kommunen.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 3: Odense Kommune - Levering af kompressionsprodukter inkl. opmåling til borgere i Odense Kommune.

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33196200 Hjælpemidler til handicappede
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
Hovedudførelsessted:

Odense Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vedrører indgåelse af rammeaftale på levering af kompresionsprodukter til ordregivers borgere inkl. opmåling efter reglerne i servicelovens § 112.

Rammeaftalen omfatter levering af kompressionsprodukter til borgere i den omfattede kommune, inkl. måltagning af borgerne. Der skal leveres kompressionsprodukter i følgende kategorier:

- Ben - Standard Rundstrik

- Ben - Special Rundstrik

- Ben - Special fladstrik og opdelt special fladstrik

- Ben – Tåkapper - Standard og special

- Ben - Kompressionsbandager (wraps)

- Arm og Hånd – Kompressionsbandager (wraps)

- Standard - Ærmer og Handsker

- Special – Ærmer og handsker

- Hjælpemidler til af- og påtagning, service og tillæg

- Kompressions BH'er

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 12 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Option på forlængelse i 2 gange 12 måneder

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Option på forlængelse i 2 gange 12 måneder

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Udbuddet er ikke opdelt i yderligere delaftaler, da det ikke vurderes hensigtsmæssigt at have mere end en leverandør på nærværende delaftale. Man ønsker den samme leverandør til at foretage opmåling og levering af kompressionsprodukter i hele kommunen.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 4: Svendborg Kommune - Levering af kompresprodukter (ærmer og handsker samt tillæg dertil) inkl. opmåling til borgere i Svendborg Kommune.

Delkontraktnr.: 4
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33196200 Hjælpemidler til handicappede
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
Hovedudførelsessted:

Svendborg Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vedrører indgåelse af rammeaftale på levering af kompresionsprodukter til ordregivers borgere inkl. opmåling efter reglerne i servicelovens § 112.

Rammeaftalen omfatter levering af kompressionsprodukter til borgere i den omfattede kommunen, inkl. måltagning af borgerne. Der skal leveres kompressionsprodukter i følgende kategorier:

- Standard - Ærmer og Handsker

- Special – Ærmer og handsker

- Tillæg til specialstrikkede ærmer og handsker

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 600 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser: </div>

Option på forlængelse i 2 gange 12 måneder

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Option på forlængelse i 2 gange 12 måneder

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Udbuddet er ikke opdelt i yderligere delaftaler, da det ikke vurderes hensigtsmæssigt at have mere end en leverandør på nærværende delaftale. Man ønsker den samme leverandør til at foretage opmåling og levering af kompressionsprodukter (ærmer og handsker) i hele kommunen.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 5: Sønderborg Kommune - Levering af kompressionsstrømper (ærmer og handsker samt tillæg dertil) inkl. opmåling til borgere i Sønderborg Kommune.

Delkontraktnr.: 5
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33196200 Hjælpemidler til handicappede
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Hovedudførelsessted:

Sønderborg Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vedrører indgåelse af rammeaftale på levering af kompresionsprodukter til ordregivers borgere inkl. opmåling efter reglerne i servicelovens § 112.

Rammeaftalen omfatter levering af kompressionsprodukter til borgere i den omfattede kommune, inkl. måltagning af borgerne. Der skal leveres kompressionsprodukter i følgende kategorier:

- Standard - Ærmer og Handsker

- Special – Ærmer og handsker

- Tillæg til specialstrikkede ærmer og handsker

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 280 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Option på forlængelse i 2 gange 12 måneder

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Option på forlængelse i 2 gange 12 måneder

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Udbuddet er ikke opdelt i yderligere delaftaler, da det ikke vurderes hensigtsmæssigt at have mere end en leverandør på nærværende delaftale. Man ønsker den samme leverandør til at foretage opmåling og levering af kompressionsprodukter (ærmer og handsker) i hele kommunen.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 6: Randers Kommune - Levering af kompressionsstrømper (ærmer og handsker samt tillæg dertil) inkl. opmåling til borgere i Randers Kommune.

Delkontraktnr.: 6
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33196200 Hjælpemidler til handicappede
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Hovedudførelsessted:

Randers Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vedrører indgåelse af rammeaftale på levering af kompresionsprodukter til ordregivers borgere inkl. opmåling efter reglerne i servicelovens § 112.

Rammeaftalen omfatter levering af kompressionsprodukter til borgere i den omfattede kommune, inkl. måltagning af borgerne. Der skal leveres kompressionsprodukter i følgende kategorier:

- Standard - Ærmer og Handsker

- Special – Ærmer og handsker

- Tillæg til specialstrikkede ærmer og handsker

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1 800 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Option på forlængelse i 2 gange 12 måneder

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Option på forlængelse i 2 gange 12 måneder

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Udbuddet er ikke opdelt i yderligere delaftaler, da det ikke vurderes hensigtsmæssigt at have mere end en leverandør på nærværende delaftale. Man ønsker den samme leverandør til at foretage opmåling og levering af kompressionsprodukter (ærmer og handsker) i hele kommunen.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 7: Levering af kompressionsprodukterr ekskl. opmåling til et antal KomUdbud-Kommuner, oplistet under delaftale 7 i afsnit 2.1 i udbudsbetingelserne

Delkontraktnr.: 7
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33196200 Hjælpemidler til handicappede
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Hovedudførelsessted:

Herning Kommune

Holstebro Kommune

Ikast-Brande Kommune

Kolding Kommune

Lemvig Kommune

Odense Kommune

Randers Kommune

Svendborg Kommune

Sønderborg Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vedrører indgåelse af rammeaftale på levering af kompresionsprodukter til ordregiver og ordregivers borgere ekskl. opmåling efter reglerne i servicelovens § 112.

Rammeaftalen omfatter levering af kompressionsprodukter til borgere og ordregivere i de omfattede kommuner, ekskl. måltagning af borgerne. Der skal leveres kompressionsprodukter i følgende kategorier:

- Ben - Standard Rundstrik

- Ben - Special Rundstrik

- Ben - Special fladstrik og opdelt special fladstrik

- Ben – Tåkapper - Standard og special

- Ben - Kompressionsbandager (wraps)

- Arm og Hånd – Kompressionsbandager (wraps)

- Standard - Ærmer og Handsker

- Special – Ærmer og handsker

- Hjælpemidler til af- og påtagning, service og tillæg

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 30 100 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Option på forlængelse i 2 gange 12 måneder

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Option på forlængelse i 2 gange 12 måneder

Yderligere har Odense Kommune og Kolding Kommune option på aktivere og dermed indtræde i nærværende rammeaftale (delaftale 7), såfremt de på et tidspunkt i løbet af aftaleperioden hjemtager opmålingen af borgerne til kompressionsprodukter.

Kommunerne kan tidligst indtræde i rammeaftalen i den sidste periode/anden halvdel af rammeaftalens løbetid, som er optionsperioden på 2 gange 12 måneder.

Odense Kommunes og Kolding Kommunes aktivering af og indtræden i rammeaftalen skal ske med et varsel på minimum 6 måneder.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Udbuddet er ikke opdelt i yderligere delaftaler, da det ikke vurderes hensigtsmæssigt at have mere end en leverandør på nærværende delaftale. Man ønsker at gøre brug af stordriftsfordele for leverandører og ordregiver ved at gennemføre udbuddet som en samlet delaftale på levering af kompressionsprodukter ekskl. opmåling.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiverne skal i sit seneste afsluttede regnskabsår have en positiv egenkapital.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Regnskaber for det seneste afsluttede regnskabsår, en revisorerklæring eller anden lignende dokumentation

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Angivelse af mindst en sammenlignelig reference.

Der skelnes mellem sammenlignelige referencer i forhold til, om tilbudsgiver afgiver tilbud på delaftalerne inkl. opmåling og/eller inkl. opmåling:

Inkl. opmåling (delaftale 1-3):

Med sammenlignelige referencer på delaftaler inkl. opmåling forstås, at Tilbudsgiver har leveret kompressionsstrømper, –ærmer og -handsker inkl. dertilhørende opmåling til borgere i den kommune eller region, som referencen vedrører i forbindelse med erhvervelsen af produkterne i henhold til Servicelovens §112 til referencen. Den dertilhørende opmåling på referencen behøver ikke at være leveret eller udført af tilbudsgiver selv, men kan være leveret af leverandør, der indgår i:

- Tilbudsgivers konsortium, der afgiver tilbud i forbindelse ved nærværende udbud, eller

- Som er en støttende enhed til tilbudsgiver, og som tilbudsgiver baserer sin tekniske eller faglige formåen på ved afgivelse af tilbud i forbindelse med nærværende udbud.

Inkl. opmåling (delaftale 4-6):

Med sammenlignelige referencer på delaftaler inkl. opmåling forstås, at Tilbudsgiver har leveret kompressionsærmer og -handsker inkl. dertilhørende opmåling til borgere i den kommune eller region, som referencen vedrører i forbindelse med erhvervelsen af produkterne i henhold til Servicelovens §112 til referencen. Den dertilhørende opmåling på referencen behøver ikke at være leveret eller udført af tilbudsgiver selv, men kan være leveret til samme reference af en leverandør, der indgår i:

- Tilbudsgivers konsortium, der afgiver tilbud i forbindelse med nærværende udbud, eller

- Som er en støttende enhed til tilbudsgiver, og som tilbudsgiver baserer sin tekniske eller faglige formåen på ved afgivelse af tilbud i forbindelse med nærværende udbud.

Ekskl. Opmåling (Delaftale 7):

Med sammenlignelige referencer på delaftaler ekskl. opmåling forstås, at Tilbudsgiver har leveret kompressionsstrømper, –ærmer og -handsker samt assistance og vejledning af ordregivers personale til opmåling af borgere i den kommune eller region, som referencen vedrører i forbindelse med erhvervelsen af produkterne i henhold til Servicelovens §112 til referencen.

For alle referencer (til delaftale 1-7) gælder, at tilbudsgiver kun kan angive referencer der er igangværende eller afsluttet inden for de 3 seneste år fra tilbudsfristen og som har eller har haft en samlet årlig omsætning på min. 100.000 kr. pr. reference. Omsætningen skal alene stamme fra salg af kompressionsstrømper, -ærmer, -handsker og bandager.

Referencerne gælder for alle delaftaler for hhv. inkl og ekskl. Opmåling. For tilbudsgivere, der kun byder på inkl. eller ekskl. opmåling, er det tilstrækkeligt kun at levere en reference. Tilbudsgivere der byder på delaftaler både inkl. og ekskl. opmåling skal som minimum angive én reference på levering af kompressionsprodukter inkl. opmåling.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal afgive referencer i ESPD’ets afsnit: ”Udvælgelse”.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2022/S 186-525804
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 31/01/2023
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 01/02/2023
Tidspunkt: 00:05

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Udbuddet gennemføres via udbudsplatformen Ethics.dk hvor ESPD løsningen er integreret.

Tilbudsgivere, der befinder sig i en obligatorisk udelukkelsesgrund, jf. udbudslovens §§ 135-136, eller en af de i ESPD'et anførte frivillige udelukkelsesgrunde jf. udbudslovens § 137, vil blive udelukket fra deltagelse og vil ikke komme i betragtning til kontrakten, medmindre tilbudsgiveren fremlægger tilstrækkelig dokumentation for, at tilbudsgiveren er pålidelig, jf. udbudslovens § 138.

Dokumentation: Den tilbudsgiver, der står til at blive tildelt kontrakten, skal på anmodning fremsende serviceattest (danske virksomheder) eller tilsvarende dokumentation (udenlandske virksomheder) som dokumentation for, at tilbudsgiveren ikke befinder sig i en af de ovenfor refererede udelukkelsesgrunde.

Ordregiver vil acceptere serviceattester udstedt maksimalt 6 måneder før tilbudsafgivelsen.

Bemærk, at tilbudsgivere, som baserer sig på andre enheders kapacitet i forhold til opfyldelse af minimumskravene til egnethed, skal vedlægge særskilte ESPD’er for disse enheder. Tilbudsgivere, som beror sig på andre enheders kapacitet, vil som en del af dokumentationen blive afkrævet en støtteerklæring eller tilsvarende dokumentation, som godtgør, at den pågældende enhed er juridisk forpligtet over for tilbudsgiveren.

Afgives tilbuddet af et konsortium, skal hver konsortiedeltager vedlægge særskilt ESPD.

Der kan ikke tildeles kontrakt til følgende virksomheder, jf. Rådets forordning (EU) 2022/576 af 8. april 2022 om ændring af forordning (EU) nr. 833/2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine:

a) russiske statsborgere eller fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der er etableret i Rusland

b) juridiske personer, enheder eller organer, hvoraf en enhed som omhandlet i nærværende stykkes litra a) direkte eller indirekte ejer over 50 %, eller

c) fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der handler på vegne af eller efter anvisning fra en enhed som omhandlet i nærværende stykkes litra a) eller b)

Ligeledes kan der ikke anvendes underleverandører eller støttende enheder, der er omfattet af ovenstående, hvis denne aktørs bidrag udgør mere end 10 % af kontraktværdien.

Dokumentation: Den tilbudsgiver, der står til at blive tildelt kontrakten, skal på anmodning fremsende Bilag 9 – Tro- og loveerklæring om, at virksomheden og dennes eventuelle underleverandører og støttende enheder ikke er omfattet af forordning 2022/576. Ordregiver kan kræve yderligere dokumentation i form af koncerndiagrammer, ejerskabsfortegnelser mv.

Dokumentationen må gerne fremsendes samtidig med tilbudsafgivelsen, men er dog ikke et krav

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
22/12/2022

Send til en kollega

0.063