23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 243-697813
Offentliggjort
16.12.2022
Udbudstype
Forhåndsmeddelelse

Udbyder

Region Hovedstaden

Leverandør dialog møder vedr. udbud af dialysefiltre, dialysekanyler, dialysekatetre, dialysekoncentrat til centralanlæg


Region Hovedstaden

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Hovedstaden
CVR-nummer: 29190623
Postadresse: Kongens Vænge 2
By: Hillerød
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 3400
Land: Danmark
Kontaktperson: Michael Allerup
E-mail: michael.winther.allerup@regionh.dk
Telefon: +45 38665800
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.regionh.dk/
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/66963
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=348805&B=HOVEDSTADEN
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Leverandør dialog møder vedr. udbud af dialysefiltre, dialysekanyler, dialysekatetre, dialysekoncentrat til centralanlæg

Sagsnr.: 22070833
II.1.2) Hoved-CPV-kode
33181200 Dialysefiltre
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

I forbindelse med opstarten af Region Hovedstadens udbudsproces ønskes afholdelse af dialogmøder med potentielle leverandører, hvor potentielle tilbudsgivere får mulighed for at fremvise samt fortælle om deres relevante produkter for udbuddet. Udbuddet omfatter dialysefiltre, dialysekanyler, dialysekatetre, dialysekoncentrat til centralanlæg. Der ønskes en fremvisning, hvor der fokuseres på nye produkter samt produkter, hvor der er sket en produktudvikling. Fremvisningen af relevante produkter skal foregå på dansk, svensk eller norsk.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 25 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Leverandør dialog møder vedr. udbud af dialysefiltre, dialysekanyler, dialysekatetre, dialysekoncentrat

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33141324 Dialysekanyler
33181510 Nyredialysevæske
33181520 Forbrugsvarer til dialyse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Region Hovedstaden forbeholder sig ret til at afholde arrangementet over flere dage, hvis der tilmeldes mange potentielle tilbudsgivere.

Tid: den 24. og eventuelt den 25. januar 2023.

Sted: Regionsgården, Kongens Vænge 2, 3400 Hillerød

Tilmelding: Der skal senest den 30. december 2022 gives besked om ønsket deltagelse til Category Manager Michael Winther Allerup, michael.winther.allerup@regionh.dk. Region H forbeholder sig ret til at udvælge potentielle tilbudsgivere efter bredde og indhold af sortiment i tilfælde af, at der er tilmeldte fra områder, som ikke hører under dette udbud. Såfremt man ikke udvælges, kan man fremsende skriftligt materiale til ovenstående mailadresse. Fremvisningen af relevante produkter skal foregå på dansk, svensk eller norsk.

II.2.14) Yderligere oplysninger
II.3) Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
10/05/2023

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
13/12/2022

Send til en kollega

0.063