23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 238-684931
Offentliggjort
09.12.2022
Udbudstype
Forhåndsmeddelelse

Udbyder

Københavns Kommune Økonomiforvaltningen

Høring af udvalgte dele af materialet til genudbud af rammeaftale om levering af skærmbriller


Københavns Kommune Økonomiforvaltningen

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Københavns Kommune Økonomiforvaltningen
CVR-nummer: 64942212
Postadresse: Borups Allé 177
By: København NV
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 2400
Land: Danmark
Kontaktperson: Andrea Garcevic
E-mail: vi7h@kk.dk
Telefon: +45 23813291
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/192034751.aspx
I.3) Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Høring af udvalgte dele af materialet til genudbud af rammeaftale om levering af skærmbriller

II.1.2) Hoved-CPV-kode
33734000 Briller
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Københavns Kommune forbereder udbud af levering af skærmbriller til kommunens medarbejdere. I den forbindelse gennemfører kommunen en høring, hvor potentielle tilbudsgivere eller andre med interesse kan kommentere udvalgte dele af materialet. Frist for afgivelse af høringssvar er den 15. august 2022 ved dagens udgang.

Vi håber, at skærmbrillemarkedet og andre interesserede har tid og mulighed for, at komme med eventuelle bemærkninger til udbudsmaterialet.

Vi skal henstille til, at man vender tilbage med tekstnære bemærkninger i form af eksempelvis kommentarer i Worddokumenterne og kommentarer i Excelfilen på varelinjeniveau i de hertil indrettede gule felter.

Såfremt der fremsendes kommentarer/besvarelser, som virksomheden vil have undtaget for aktindsigt, bedes dette oplyses i meddelelsen til ordregiver med benævnelse af undtagelsesbegrundelsen, f.eks. offentlighedslovens § 30, nr. 2 om drifts- og forretningsforhold.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 2 347 270.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33734100 Stel og indfatninger til briller
33734200 Glas til briller
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
Hovedudførelsessted:

Hovedstaden

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet omfatter navnlig:

- levering af stel til skærmbriller,

- levering af glas til skærmbriller,

- udførelse af synsprøver, og

- rådgivning og tilpasning i forbindelse med udlevering og servicering.

II.2.14) Yderligere oplysninger
II.3) Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
03/04/2023

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
06/12/2022

Send til en kollega

0.047