23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 235-678744
Offentliggjort
06.12.2022
Udbudstype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Københavns Kommune Sundheds og Omsorgsforvaltningen

Vindere

Specialiseret rehabilitering

(06.12.2022)
Ringstedhave Neurorehabiliteringscenter
Ole Hansens vej 7
4100 Ringsted

Specialiseret Rehabilitering Ringstedhave


Københavns Kommune Sundheds og Omsorgsforvaltningen

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Københavns Kommune Sundheds og Omsorgsforvaltningen
CVR-nummer: 64942212
Postadresse: Borups Allé 41
By: København
NUTS-kode: DK011 Byen København
Postnummer: 2200
Land: Danmark
Kontaktperson: Claus Thuebæk
E-mail: ZJ9M@kk.dk
Telefon: +45 24605680
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.kk.dk
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Specialiseret Rehabilitering Ringstedhave

Sagsnr.: 2022-0303102
II.1.2) Hoved-CPV-kode
85000000 Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Ydelsen/Kontrakten omfatter specialiserede rehabiliteringsforløb som Københavns Kommune tilbyder borgere der efter endt behandling på hospital/sygehus har behov for dette i henhold til sundhedslovens § 140. Københavns Kommune skifter fast mellem de 2 leverandører når kommunen tilbyder frit valg.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Laveste bud: 6 000 000.00 DKK / Højeste bud: 10 000 000.00 DKK taget i betragtning
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
85100000 Tjenesteydelser inden for sundhedsvæsenet
85121220 Nefrologiske tjenester eller tjenester i forbindelse med nervesystemsygdomme
85121252 Geriatriske tjenester
85121270 Psykiater- eller psykologtjenester
85142100 Tjenesteydelser inden for fysioterapi
85144000 Tjenester ydet af behandlingsinstitutioner
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK011 Byen København
Hovedudførelsessted:

Byen København

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Specialiseret rehabilitering er en ydelse der kræver en særlig neurofaglig erfaring og ekspertise hos leverandøren. Københavns Kommune har behov for, at leverandøren/behandlingsstedet afstandsmæssigt er placeret så tæt på Københavns Kommune som muligt af hensyn til borgerens kontakt til pårørende og leverandørens mulighed for tæt involvering af pårørende i rehabiliteringsforløbet.

Københavns Kommune tilbyder borgere med behov for specialiseret rehabilitering under døgnophold frit valg mellem kommunens tilbud og en privat leverandør. Hvis Københavns Kommune skal kunne dække det nødvendige behov for specialiseret rehabilitering er det derfor nødvendigt for kommunen at indgå 2 kontrakter med de 2 leverandører i Østdanmark der lever op til de faglige krav som Sundhedsstyrelsen og kommunen stiller til de specialiserede rehabiliteringsforløb.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 50
Pris - Vægtning: 50
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Aftalen kan forlænges med op til 1 gange 12 måneder

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

Specialiseret rehabilitering er en ydelse der kræver særlig neurofaglig erfaring og ekspertise hos leverandøren. Københavns Kommune har behov for, at leverandøren/behandlingsstedet afstandsmæssigt er placeret så tæt på Københavns Kommune som muligt af hensyn til borgerens kontakt til pårørende i rehabiliteringsforløbet.

Københavns Kommune tilbyder borgere med behov for specialiseret rehabilitering under døgnophold frit valg mellem kommunens tilbud og en privat leverandør. Hvis Københavns Kommune skal kunne dække det nødvendige behov for specialiseret rehabilitering er det derfor nødvendigt for kommunen at indgå 2 kontrakter med de 2 leverandører i Østdanmark der lever op til de faglige krav som Sundhedsstyrelsen og kommunen stiller til de specialiserede rehabiliteringsforløb.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2021/S 094-248209

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

Kontraktnr.: 02
Betegnelse:

Specialiseret rehabilitering

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
30/11/2022
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Ringstedhave Neurorehabiliteringscenter
CVR-nummer: 36150513
Postadresse: Ole Hansens vej 7
By: Ringsted
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Postnummer: 4100
Land: Danmark
E-mail: ringstedhave@forenede-care.dk
Telefon: +45 23290855
Internetadresse: www.ringstedhave.dk
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Laveste bud: 6 000 000.00 DKK / Højeste bud: 10 000 000.00 DKK taget i betragtning
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
Telefon: +45 72405600
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
01/12/2022

Send til en kollega

0.047