23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 235-678135
Offentliggjort
06.12.2022
Udbudstype
Forhåndsmeddelelse

Udbyder

Region Syddanmark

Høring forud for udbud af privat fødeklinik i Kolding


Region Syddanmark

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Syddanmark
CVR-nummer: 29190909
Postadresse: Damhaven 12
By: Vejle
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
Postnummer: 7100
Land: Danmark
Kontaktperson: Kirsten Frost Lorenzen
E-mail: kfl@rsyd.dk
Telefon: +45 21598152
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.regionsyddanmark.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/181055
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=347949&B=REGIONSYDDK
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Høring forud for udbud af privat fødeklinik i Kolding

Sagsnr.: 22/2999
II.1.2) Hoved-CPV-kode
85141100 Jordemoderhjælp
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Forud for det kommende udbud af en privat fødeklinik i Kolding, har Region Syddanmark udarbejdet et udkast til centrale dokumenter i udbudsmaterialet for etablering og drift af en privat fødeklinik i Kolding.

Udkast til centrale dokumenter i udbudsmateriale for etablering og drift af privat fødeklinik i Kolding består af følgende høringsdokumenter:

* Udkast til kravspecifikation og løsningsbeskrivelse (Kontraktbilag 2)

* Udkast til kontrakten (eksklusiv øvrige kontrakbilag)

* Udkast til udbudsbetingelser

Ovenstående udkast til udbudsmateriale (kravspecifikation mv.) kan ligesom denne høringsguide downloades under "Dokumenter" i regionens E-sourcing system CTM. https://eu.eu-supply.com/ctm/supplier/publictenders?b=REGIONSYDDK

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
85141100 Jordemoderhjælp
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
Hovedudførelsessted:

Kolding

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Forud for det kommende udbud af en privat fødeklinik i Kolding, har Region Syddanmark udarbejdet et udkast til centrale dokumenter i udbudsmaterialet for etablering og drift af en privat fødeklinik i Kolding.

Udkast til centrale dokumenter i udbudsmateriale for etablering og drift af privat fødeklinik i Kolding består af følgende høringsdokumenter:

* Udkast til kravspecifikation og løsningsbeskrivelse (Kontraktbilag 2)

* Udkast til kontrakten (eksklusiv øvrige kontrakbilag)

* Udkast til udbudsbetingelser

Hvis ovenstående udarbejdede udkast til udbudsmateriale indeholder uhensigtsmæssigheder i forhold til kvaliteten af, prisen på og/eller konkurrencen om den private fødeklinik i Kolding, modtager Region Syddanmark meget gerne skriftlige høringssvar fra potentielle leverandører.

Region Syddanmark vil især gerne have tilbagemeldinger på følgende forhold:

* Kan Leverandøren opfylde mindstekravene i Kontraktbilag 2?

Høringssvar bedes fremsendt via EU-Supplys besked-modul med mærket med ”Høringssvar ifm. udbud af privat fødeklinik i Kolding”.

Deadline for fremsendelse af høringssvar er tirsdag d. 20. december 2022

II.2.14) Yderligere oplysninger

Region Syddanmark forbeholder sig ret til at ændre i det udarbejdede udkast til udbudsmateriale på baggrund af de indkomne høringssvar forud for selve udbuddet.

Region Syddanmark er dog ikke forpligtiget til at tage højde for de indkomne høringssvar.

Bemærk i øvrigt at de oplysninger, som høringssvarene indeholder, kan være underlagt regler om aktindsigt.

II.3) Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
16/01/2023

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Høringssvar bedes fremsendt via EU-Supplys besked-modul med mærket med ”Høringssvar ifm. udbud af privat fødeklinik i Kolding”.

Deadline for fremsendelse af høringssvar er tirsdag d. 20. december 2022

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
01/12/2022

Send til en kollega

0.047