23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 224-643846
Offentliggjort
21.11.2022
Udbudstype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Medicoteknik, Region Syddanmark

Vindere

MR, Sygehus Sønderjylland, Aabenraa, opgradering af 2 stk. 1½T MR-scannere og indkøb af 1 stk. 3T MR-scanner

(21.11.2022)
Siemens Healthineers
Ballerup

MR, Sygehus Sønderjylland, Aabenraa, opgradering af 2 stk. 1½T MR-scannere og indkøb af 1 stk. 3T MR-scanner


Medicoteknik, Region Syddanmark

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Medicoteknik, Region Syddanmark
CVR-nummer: 29190909
Postadresse: Sygehusvej 4
By: Kolding
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
Postnummer: 6000
Land: Danmark
Kontaktperson: Søren Iversen
E-mail: soeren.iversen@rsyd.dk
Telefon: +45 99440374
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.rsyd.dk
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

MR, Sygehus Sønderjylland, Aabenraa, opgradering af 2 stk. 1½T MR-scannere og indkøb af 1 stk. 3T MR-scanner

Sagsnr.: 15745
II.1.2) Hoved-CPV-kode
33111610 MR-skanner
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

MR, Sygehus Sønderjylland, Aabenraa, opgradering af 2 stk. 1½T MR-scannere og indkøb af 1 stk. 3T MR-scanner

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 21 200 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

MR, Sygehus Sønderjylland, Aabenraa, opgradering af 2 stk. 1½T MR-scannere og indkøb af 1 stk. 3T MR-scanner

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
  • Kun en bestemt økonomisk aktør kan levere de pågældende bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser af følgende årsag:
    • manglende konkurrence af tekniske årsager
Forklaring:

På nuværende tidspunkt er der installeret 2 stk. Siemens 1½T MR-scannere på afdelingen.

Til den daglige drift og vagtordning er man pt. 7 personer, og der vil i forbindelse med nyanskaffelse af 3T scanner ske en udvidelse med ydereligere 3 personer.

Afdelingen er hårdt belastet med ventetider på op til 2½ mdr. for almindelige undersøgelser.

En ændring af scanningsmetoder og scannerbrugerinterface vil forøge ventetiden pga. lang indlæring af ny brugerflade og nye metoder.

Ved at foretage opgradering af de eksisterende to scannere kan nedetiden i forbindelse med installation af scannere og tilpasning af RF-kabiner reduceres med op til 4 uger kontra ved nyanskaffelser med nye RF-kabiner.

For lægeteamet er det af afgørende betydning, at billedkvalitet og billedudtryk forbliver uforandret. Vi har i forbindelse med andet indkøb set en væsentlig forlængelse af indkøringstiden begrundet i tilpasning af metoder, billedkvalitet og billedudtryk, og dette har givet ekstraordinær hård belastning af den i forvejen maksimalt udnyttede lægekapacitet.

Når ovennævnte summeres, vil et leverandør-/fabrikatskift medføre øgede ventetider og øget belastning af såvel radiografer som læger. Siemens A/S har afgivet et for regionen at vurdere attraktivt tilbud. I et eventuelt udbud af kontrakten vil ovennævnte konsekvenser af et fabrikatskift skulle kapitaliseres, og det er regionens vurdering, at denne kapitalisering kombineret med det attraktive tilbud fra Siemens A/S medfører, at kontrakten også i et udbud med sikkerhed vil blive tildelt Siemens A/S.

Markedsdeltagere der har særlig – og med rimelighed begrundet – interesse i at kende omfang og konfiguration af den af Siemens A/S tilbudte samlede løsning, kan rekvirere informationerne hos soeren.iversen@rsyd.dk.

I henhold til § 4 i Lov nr. 492 af 12.5.2010 om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. agter ordregiver at indgå aftalen 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor denne bekendtgørelse er offentliggjort.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

Kontraktnr.: 15745
Betegnelse:

MR, Sygehus Sønderjylland, Aabenraa, opgradering af 2 stk. 1½T MR-scannere og indkøb af 1 stk. 3T MR-scanner

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
16/11/2022
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Siemens Healthineers
By: Ballerup
NUTS-kode: DK Danmark
Land: Danmark
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 21 200 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus - Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Der findes ikke et mæglingsorgan i DK
By: findes ikke
Land: Danmark
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klagefristerne er fastsat i lov om Klagenævnet for Udbud § 7. Det fremgår bl.a. heraf:

Ved et udbud med prækvalifikation efter udbudsloven skal en klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens afsendelse af underretning om prækvalifikation.

Andre klager over udbud eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakter, omfattet af udbudslovens afsnit II skal være indgivet til klagenævnet inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.

Klager over indgåelse af en rammeaftale efter udbudsloven skal dog være indgivet til klagenævnet inden 6 måneder regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

Klager over indgåelse af en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem skal være indgivet til klagenævnet inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

Samtidig med klagens fremsendelse til klagenævnet skal klageren sende (evt. pr. e-mail) en kopi af klagen med bilag til Ordregiveren.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
16/11/2022

Send til en kollega

0.125