23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 223-639753
Offentliggjort
18.11.2022
Udbudstype
Forhåndsmeddelelse

Udbyder

Amgros I/S

Amgros udbud 2024


Amgros I/S

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Amgros I/S
Postadresse: Dampfærgevej 22
By: København Ø
NUTS-kode: DK0 Danmark
Postnummer: 2100
Land: Danmark
Kontaktperson: Ulrik Wøldike
E-mail: udbud@amgros.dk
Telefon: +45 88713000
Fax: +45 88713008
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.amgros.dk
I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten tildeles af en indkøbscentral
I.3) Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Amgros udbud 2024

II.1.2) Hoved-CPV-kode
33600000 Lægemidler
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Amgros, et interessentskab med de 5 regioner som interessenter, gennemfører løbende en række udbud af lægemidler med henblik på at forsyne interessenternes sygehusapoteker med lægemidler.

Udbudsbekendtgørelser publiceres i TED, og udbudsmaterialet vil blive gjort tilgængeligt på Amgros' Leverandør- og Udbudsportal (https://levportal.amgros.dk). Afgivelse af tilbud sker i Amgros' elektroniske udbudssystem.

Adgang til at afgive tilbud forudsætter, at virksomheden er oprettet som bruger af systemet. Det bemærkes, at der kan være nogle ekspeditionsdage forbundet med brugeroprettelse, og det påhviler derfor eventuelle tilbudsgivere at sørge herfor i god tid. Der henvises til oplysninger i tilknytning til udbudssystemet, herunder brugervejledningen.

Leverandørerne opfordres til løbende at holde sig orienteret via hjemmesiden og udbudssystemet, idet der her kan blive offentliggjort oplysninger om særlige forhold af betydning for Amgros' udbud, eksempelvis stregkodekrav.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Det bemærkes, at denne forhåndsmeddelelse alene er en generel orientering om Amgros' kommende udbud.

II.2.14) Yderligere oplysninger
II.3) Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
01/05/2023

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Denne forhåndsmeddelelse er alene en generel orientering om Amgros' kommende udbud.

I relation til pkt. II.1.6 bemærkes, at nærmere oplysninger om opdeling i delaftaler vil fremgå af de enkelte udbudsbekendtgørelser for de udbudte lægemidler.

I relation til pkt. II.3 bemærkes, at udbudsbekendtgørelserne for de udbudte lægemidler omfattet af Amgros’ udbud 2024 vil blive offentliggjort løbende, og at datoen anført under pkt. II.3 alene er vejledende.

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
14/11/2022

Send til en kollega

0.062